Księgi: Mt Mr Łk Jn Dz Rz 1Ko 2Ko Ga Ef Fp Kl 1Ts 2Ts 1Tm 2Tm Ty Fm Hb Jk 1Pt 2Pt 1Jn 2Jn 3Jn Jd Ap 
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Ewangelia Mateusza 11
 
1
2532
I
1096
stało się,
3753
kiedy
2424
Jezus
5055
skończył
1299
nakazywać
846
swoim
1427
dwunastu
3101
uczniom,
3327
odszedł
1564
stamtąd,
 
(by)
1321
nauczać
2532
i
2784
głosić
1722
w
846
ich
4172
miastach.
 
2
1161
A
2491
Jan,
191
gdy usłyszał
1722
w
1201
więzieniu
2041
o czynach
5547
Chrystusa,
3992
posłał
1417
dwóch
846
swoich
3101
uczniów
 
3
2036
mówiąc
846
mu:
 
(Czy)
4771
ty
1488
jesteś
3588
tym,
2064
który przychodzi,
2228
czy
4328
mamy oczekiwać
2087
innego?
(1)
 
 
4
2532
A
2424
Jezus
611
odpowiadając
846
im
2036
powiedział:
4198
Idźcie,
518
oznajmijcie
2491
Janowi,
3739
co
191
słyszycie
2532
i
991
widzicie:
 
5
5185
ślepi
308
odzyskują wzrok
2532
i
5560
niewładni w nogach
4043
chodzą,
3015
trędowaci
2511
są oczyszczani
2532
i
2974
głusi
191
słyszą,
3498
umarli
1453
budzą się
2532
i
4434
ubogim
2097
zwiastowana jest dobra nowina.
 
6
2532
A
3107
szczęśliwy
2076
jest
3739
ten, kto
1437
[-]
3361
nie
4624
gorszy się
1722
z powodu
1698
mnie.
(2)
 
 
7
1161
A
5130
gdy oni
4198
odeszli,
2424
Jezus
756
zaczął
3004
mówić
3793
tłumom
4012
o
2491
Janie:
5101
Co
1831
wyszliście
2300
oglądać
1519
na
2048
pustkowiu?
2563
Trzcinę
5259
przez
417
wiatr
4531
potrząsaną?
 
8
235
Ale
5101
co
1831
wyszliście
1492
zobaczyć?
444
Człowieka
1722
w
3120
miękkie
2440
szaty wierzchnie
294
odzianego?
2400
Oto
3588
ci, co
5409
noszą
3120
miękkie
 
(szaty wierzchnie),
1526
1722
w
3624
domach
934
królewskich.
(3)
 
 
9
235
Ale
5101
co
1831
wyszliście
1492
zobaczyć?
4396
Proroka?
3483
O tak,
3004
mówię
5213
wam,
2532
nawet
4053
więcej, niż
4396
proroka.
 
10
1063
Bo
3778
on
2076
jest
 
(tym),
4012
o
3739
którym
1125
jest napisane:
2400
Oto
1473
ja
649
posyłam
3450
mego
32
anioła
4253
przed
4675
twoim
4383
obliczem,
3739
który
2680
przygotuje
4675
twoją
3598
drogę
1715
przed
4675
tobą.
 
11
281
Zaprawdę
3004
mówię
5213
wam:
1722
Wśród
1084
narodzonych z
1135
kobiet
3756
nie
1453
powstał
3187
większy, niż
2491
Jan
910
Chrzciciel.
1161
Ale
3398
mniejszy
1722
w
932
królestwie
3772
niebios
3187
większy
2076
jest,
3187
niż
846
on.
 
12
1161
A
575
od
2250
dni
2491
Jana
910
Chrzciciela
2193
737
do tej chwili
932
królestwo
3772
niebios
971
doznaje naporu
2532
i
973
ludzie gwałtowni
846
je
726
porywają.
 
13
1063
Bo
3956
wszyscy
4396
Prorocy
2532
i
3551
Tora
4395
prorokowali
2193
aż do
2491
Jana.
 
14
2532
A
1487
jeśli
2309
chcecie
1209
przyjąć:
846
on
2076
jest
2243
Eliaszem,
3195
który miał
2064
przyjść.
 
15
2192
Kto ma
3775
uszy
191
do słuchania,
191
niech słucha.
 
16
1161
Ale
5101
do kogo
3666
porównam
3778
to
1074
pokolenie?
3664
Podobne
2076
jest
 
(do)
3813
dzieci,
3808
[x]
(4)
 
2521
które siedzą
1722
na
58
rynkach
2532
i
4377
przemawiają do
846
swoich
2083
przyjaciół,
(5)
 
 
17
2532
i
3004
mówią:
832
Graliśmy na aulosie
5213
wam,
2532
a
3756
nie
3738
tańczyliście;
2354
lamentowaliśmy
5213
wam,
2532
a
3756
nie
2875
płakaliście.
 
18
2064
Przyszedł
1063
bowiem
2491
Jan,
3383
ani nie
2068
je,
3383
ani nie
4095
pije,
2532
a
3004
mówią:
2192
ma
1140
demona.
 
19
2064
Przyszedł
5207
Syn
444
Człowieczy,
2068
je
2532
i
4095
pije,
2532
a
3004
mówią:
2400
Oto
444
człowiek
5314
żarłoczny
2532
i
3630
pijak,
5384
przyjaciel
5057
poborców podatków
2532
i
268
grzeszników.
2532
I
1344
została usprawiedliwiona
4678
mądrość
575
przez
846
swoje
5043
dzieci.
 
20
5119
Wtedy
756
zaczął
3679
ganić
4172
miasta,
1722
w
3739
których
1096
działo się
4118
najwięcej
846
jego
1411
cudów,
3754
że
3756
nie
3340
zmieniły myślenia:
 
21
3759
Biada
4671
tobie
5523
Korozain!
3759
Biada
4671
tobie
966
Betsaido!
3754
Ponieważ
1487
gdyby
1722
w
5184
Tyrze
2532
i
4605
Sydonie
1096
działy się
1411
cuda,
1096
które się dokonały
1722
wśród
5213
was
 
,
3819
już dawno
302
[-]
3340
zmieniłyby myślenie:
1722
w
4526
worze włosiennym
2532
i
4700
popiele.
 
22
4133
A ponadto
3004
mówię
5213
wam:
5184
Tyrowi
2532
i
4605
Sydonowi
414
lżej
2071
będzie
1722
w
2250
dniu
2920
sądu,
2228
niż
5213
wam.
 
23
2532
A
4771
ty
2584
Kafarnaum,
 
(czy)
2193
aż do
3772
niebios
5312
będziesz wywyższone?
2193
Aż do
86
Hadesu
2601
zejdziesz!
3754
Ponieważ
1487
gdyby
1722
w
4670
Sodomie
1096
działy się
1411
cuda,
1096
które się dokonały
(6)
 
1722
u
4671
ciebie,
3306
przetrwałyby
302
[-]
3360
aż do
4594
dziś.
 
24
4133
A ponadto
3004
mówię
5213
wam,
3754
że
1093
ziemi
4670
Sodomy
414
lżej
2071
będzie
1722
w
2250
dniu
2920
sądu,
2228
niż
4671
tobie.
 
25
1722
W
1565
tym
2540
czasie
2424
Jezus
611
odpowiadając
2036
powiedział:
1843
Wychwalam
4671
cię,
3962
Ojcze.
2962
Panie
3772
niebios
2532
i
1093
ziemi,
3754
że
613
ukryłeś
5023
to
575
przed
4680
mądrymi
2532
i
4908
roztropnymi,
2532
a
601
objawiłeś
846
to
3516
dzieciom.
 
26
3483
O tak
3962
Ojcze,
3754
ponieważ
3779
takie
2107
upodobanie
1096
pojawiło się
1715
w
4675
tobie.
 
27
3956
Wszystko
3860
zostało
3427
mi
 
oddane
5259
przez
3450
mego
3962
Ojca
2532
i
3762
nikt
 
(nie)
1921
poznaje
5207
Syna,
1487
tylko
3361
[-]
3962
Ojciec,
3761
ani
3962
Ojca
 
(nie)
1921
poznaje
5100
nikt,
1487
tylko
3361
[-]
5207
Syn
2532
i
3739
ten, komu
5207
Syn
1437
[-]
1014
chciałby
601
objawić.
(7)
 
 
28
1205
Przyjdźcie
4314
do
3165
mnie
3956
wszyscy,
2872
utrudzeni
2532
i
5412
obciążeni,
2504
a ja
5209
wam
373
dam odpocząć.
 
29
142
Weźcie
3450
moje
2218
jarzmo
1909
na
5209
siebie
2532
i
3129
uczcie się
575
ode
1700
mnie,
3754
ponieważ
1510
jestem
4235
łagodny
2532
i
5011
pokorny
2588
sercem,
2532
a
2147
znajdźcie
(8)
 
372
odpoczynek
 
(dla)
5590
dusz
5216
waszych.
 
30
1063
Bo
3450
moje
2218
jarzmo
(9)
 
 
(jest)
5543
dobre,
2532
a
3450
mój
5413
ciężar
2076
jest
1645
lekki.


1 Mat 11:3 MG: "czy mamy oczekiwać drugiego?" (w grece: ἕτερον - "innego")
2 Mat 11:6 MG: "kto nie upada z mojego powodu".
3 Mat 11,8 MG: "Zwróćcie uwagę, [-] noszący miękkie (szaty zwierzchnie) są w domach królewskich".
4 Mat 11:16 W TR jest tu słowo: παιδαριοις (3808) - chłopcy; w Byz mamy słowo: παιδιοις (3813) - dzieci.
5 Mat 12,16 MG: "towarzyszy".
6 Mat 11,23 MG: "które się działy" (zob. Mat 11,21).
7 Mat 11:27 W tekście mamy dwukrotnie εἰ (1487) μὴ (3361) "jeśli nie" - przetłumaczone na "tylko" oraz ἐὰν (1437) βούληται (1014) "jeśli chciałby" przetłumaczone na "chciałby".
8 Mat 11:29 MG: "i znajdziecie"
9 Mat 11:30 MG: "Bowiem moje jarzmo".


Idź do Ewangelia Mateusza 10^Początek rozdziałuIdź do Ewangelia Mateusza 12