Księgi: Mt Mr Łk Jn Dz Rz 1Ko 2Ko Ga Ef Fp Kl 1Ts 2Ts 1Tm 2Tm Ty Fm Hb Jk 1Pt 2Pt 1Jn 2Jn 3Jn Jd Ap 
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Ewangelia Mateusza 12
 
1
1722
W
1565
tamtym
2540
czasie
2424
Jezus
4198
szedł
4521
w szabat
1223
przez
4702
łany zboża,
1161
a
846
jego
3101
uczniowie
3983
odczuli głód
2532
i
756
zaczęli
5089
rwać
4719
kłosy
2532
i
2068
jeść.
 
2
1161
A
5330
faryzeusze,
1492
gdy to ujrzeli,
2036
powiedzieli
846
mu:
2400
Oto
3101
uczniowie
4675
twoi
4160
czynią
3739
to, czego
3756
nie
1832
wolno
4160
czynić
1722
w
4521
szabat.
 
3
1161
A
3588
on
2036
powiedział
846
im:
3756
nie
314
czytaliście
5101
co
4160
zrobił
1138
Dawid,
3753
gdy
3983
odczuł głód,
846
on
2532
i
3588
ci
3326
z
846
nim?
(1)
 
 
4
4459
Jak
1525
wszedł
1519
do
3624
domu
2316
bożego
2532
i
5315
zjadł
4286
chleby pokładne,
3739
których
3756
nie
1832
wolno
2258
było
846
mu
5315
zjeść,
3761
ani
3588
tym
3326
z
846
nim,
(2)
 
1487
tylko
3361
(-)
(3)
 
3441
samym
2409
kapłanom?
 
5
2228
Albo
3756
nie
314
czytaliście
1722
w
3551
Torze,
3754
że
4521
w szabat
2409
kapłani
1722
w
2411
świątyni
4521
szabat
953
profanują,
2532
a
1526
338
niewinni?
 
6
1161
Ale
3004
mówię
5213
wam,
3754
że
5602
tu
2076
jest
3173
coś więcej,
2411
niż świątynia.
 
7
1161
A
1487
gdybyście
1097
wiedzieli
5101
czym
2076
 
(słowa):
1656
Miłosierdzia
2309
chcę,
2532
a
3756
nie
2378
ofiary,
3756
nie
302
[-]
2613
osądzalibyście
338
niewinnych.
 
8
1063
Albowiem
5207
Syn
444
Człowieczy
2076
jest
2962
Panem
2532
[x]
4521
szabatu.
(4)
 
 
9
2532
A
3327
gdy odszedł
1564
stamtąd,
2064
przyszedł
1519
do
846
ich
4864
synagogi.
 
10
2532
A
2400
oto
2258
był tam
444
człowiek,
2192
mający
3584
uschłą
5495
rękę.
2532
I
1905
zapytali
846
go
3004
mówiąc:
1487
Czy
1832
wolno
4521
w szabat
2323
uzdrowić
 
? –
2443
aby
846
go
2723
oskarżyć
 
11
1161
A
3588
on
846
im
2036
powiedział:
5101
Kto
1537
z
5216
was
2071
będzie
 
(takim)
444
człowiekiem,
3739
który
2192
będzie miał
1520
jedną
4263
owcę,
2532
i
1437
gdyby
5124
ona
4521
w szabat
1519
w
999
dół
1706
wpadła,
3780
czyż nie
2902
chwyci
846
jej
2532
i
 
(nie)
1453
wyciągnie?
 
12
4214
O ile bardziej
3767
więc
1308
przewyższa
444
człowiek
4263
owcę!
5620
Dlatego
1832
wolno
4521
w szabat
2573
dobrze
4160
czynić.
 
13
5119
Wtedy
3004
powiedział
3588
temu
444
człowiekowi:
1614
Wyciągnij
4675
swoją
5495
rękę.
2532
I
1614
wyciągnął
 
.
2532
I
600
przywrócona została
5199
zdrowa,
5613
jak
243
inna.
(5)
 
 
14
1161
A
1831
wyszedłszy
5330
faryzeusze
2983
powzięli
(6)
 
4824
naradę
2596
przeciw
846
niemu,
(7)
 
3704
jak
846
go
622
stracić.
 
15
1161
A
2424
Jezus
1097
poznawszy
 
(to),
402
odszedł
1564
stamtąd.
2532
I
190
szedł za
846
nim
4183
wielki
3793
tłum.
(8)
 
2532
I
2323
uzdrowił
846
ich
3956
wszystkich.
 
16
2532
I
2008
zgromił
846
ich,
2443
aby
3361
nie
4160
czynili
846
go
5318
jawnym.
 
17
3704
Żeby
4137
wypełniło się
 
(to),
3588
co
4483
jest powiedziane
1223
przez
4396
proroka
2268
Izajasza,
3004
który mówi:
 
18
2400
Oto
3450
mój
3816
młody sługa,
3739
którego
140
wybrałem,
27
umiłowany
3450
mój,
1519
w
3739
którym
2106
upodobała
5590
dusza
3450
moja.
5087
Umieszczę
4151
ducha
3450
mojego
1909
na
846
nim,
2532
a
2920
sąd
1484
narodom
518
oznajmi.
 
19
3756
Nie
2051
będzie się spierał,
3761
ani nie
2905
będzie krzyczał,
3761
ani nie
191
usłyszy
5100
ktokolwiek
1722
na
4113
ulicach
846
jego
5456
głosu.
 
20
2563
Trzciny
2608
nadłamanej
3756
nie
4937
złamie,
2532
i
5188
dymiącego się
3043
knota lnianego
3756
nie
4570
zagasi,
2193
302
[-]
1544
doprowadzi
2920
sąd
1519
do
3534
zwycięstwa.
 
21
2532
A
3686
w imieniu
846
jego
1484
narody
1679
będą nadzieję miały.
 
22
5119
Wtedy
4374
przyniesiono
846
mu
1139
opętanego przez demona,
5185
ślepego
2532
i
2974
głuchego,
2532
i
2323
uzdrowił
846
go,
5620
tak że
5185
ślepy
2532
i
2974
głuchy
2532
zarówno
2980
mówił,
2532
i
991
widział.
(9)
 
 
23
2532
I
1839
zdumiewały się
3956
wszelkie
3793
tłumy,
2532
i
3004
mówiły:
3385
Czy nie
2076
jest
3778
on
5207
synem
1138
Dawida?
 
24
1161
A
5330
faryzeusze
191
usłyszawszy
 
(to)
2036
powiedzieli:
3778
On
3756
[-]
1544
wyrzuca
1140
demony
1487
tylko
3361
[-]
(10)
 
1722
przez
954
Belzebuba,
758
przywódcę
1140
demonów.
 
25
1161
A
2424
Jezus
1492
widząc
846
ich
1761
myśli
2036
powiedział
846
im:
3956
Każde
932
królestwo
3307
rozdzielone
2596
w
1438
sobie,
2049
jest pustoszone
2532
i
3956
każde
4172
miasto
2228
albo
3614
dom
3307
rozdzielone
2596
w
1438
sobie,
3756
nie
2476
ostoi się.
 
26
2532
A
1487
jeśli
4567
szatan
4567
szatana
1544
wyrzuca,
 
(to)
1909
w
1438
sobie
3307
jest rozdzielony.
4459
Jak
3767
więc
2476
ostoi się
846
jego
932
królestwo?
 
27
2532
A
1487
jeśli
1473
ja
1722
przez
954
Belzebuba
1544
wyrzucam
1140
demony,
5207
synowie
5216
wasi
1722
przez
5101
kogo
1544
wyrzucają?
1223
Przez
5124
to
(11)
 
846
oni
2071
będą
2923
sędziami
5216
waszymi.
 
28
1161
A
1487
jeśli
1473
ja
1722
przez
4151
ducha
2316
Bożego
1544
wyrzucam
1140
demony,
686
zatem
5348
przyszło
1909
do
5209
was
932
królestwo
2316
Boże.
 
29
2228
Albo
4459
jak
1410
może
5100
ktoś
1525
wejść
1519
do
3614
domu
2478
mocarza
2532
i
4632
naczynia
846
jego
1283
rozgrabić,
1437
jeśli
4412
najpierw
3361
nie
1210
zwiąże
2478
mocarza
2532
i
5119
wtedy
3614
dom
846
jego
1283
ograbi?
 
30
3361
Nie
5607
będący
3326
ze
1700
mną,
2076
jest
2596
przeciwko
1700
mnie
2532
i
3361
nie
4863
zbierający
3326
ze
1700
mną,
4650
rozprasza.
(12)
 
 
31
1223
Przez
5124
to
(13)
 
3004
mówię
5213
wam:
3956
Każdy
266
grzech
2532
i
988
zniewaga słowna
863
będzie odpuszczona
444
ludziom.
1161
Ale
988
zniewaga słowna
 
(przeciwko)
4151
Duchowi
3756
nie
863
będzie odpuszczona
444
ludziom.
(14)
 
 
32
2532
I
1437
gdyby
3739
ktoś
3004
powiedział
3056
słowo
2596
przeciwko
5207
Synowi
444
Człowieczemu
 
,
863
będzie odpuszczone
846
mu.
1161
Ale
302
[-]
3739
kto
3004
by powiedział
2596
przeciwko
4151
Duchowi
40
Świętemu,
3756
nie
863
będzie odpuszczone
846
mu,
3777
ani
1722
w
3568
teraźniejszym
165
wieku,
3777
ani
1722
w
3195
mającym nadejść.
(15)
 
 
33
2228
Albo
4160
uczyńcie
1186
drzewo
2570
dobre
2532
i
2590
owoc
846
jego
2570
dobry;
2228
albo
4160
uczyńcie
1186
drzewo
4550
zgniłe
2532
i
2590
owoc
846
jego
4550
zgniły.
1063
Bo
1537
po
2590
owocu
1186
drzewo
1097
jest poznawane.
(16)
 
 
34
1081
Potomstwo
2191
żmij!
4459
Jakże
1410
możecie
2980
mówić
18
dobrze,
5607
będąc
4190
złymi?
1063
Bo
1537
z
4051
obfitości
2588
serca
4750
usta
2980
mówią.
 
35
18
Dobry
444
człowiek
1537
z
18
dobrego
2344
skarbca
2588
[x]
1544
wyjmuje
18
dobre
 
(rzeczy),
2532
a
4190
zły
444
człowiek
1537
ze
4190
złego
2344
skarbca
1544
wyjmuje
4190
złe
 
(rzeczy).
(17)
 
 
36
1161
Ale
3004
mówię
5213
wam,
3754
że
 
(z)
3956
każdego
692
bezużytecznego
4487
słowa,
3739
które
1437
by
2980
wypowiedzieli
444
ludzie,
591
zdadzą
3056
rachunek
(18)
 
4012
za
846
nie
1722
w
2250
dzień
2920
sądu.
 
37
1063
ponieważ
1537
ze
3056
słów
4675
swoich
1344
będziesz usprawiedliwiony
2532
i
1537
ze
3056
słów
4675
swoich
2613
będziesz osądzony.
 
38
5119
Wtedy
611
odpowiedzieli
5100
niektórzy
1122
znawcy Pisma
2532
i
5330
faryzeusze
3004
mówiąc:
1320
Nauczycielu,
2309
chcemy
575
od
4675
ciebie
1492
zobaczyć
4592
znak.
 
39
1161
A
3588
on
611
odpowiadając
2036
powiedział
846
im:
1074
Pokolenie
4190
złe
2532
i
3428
cudzołożne
1934
pragnie
4592
znaku,
2532
a
4592
znak
3756
nie
1325
będzie
846
mu
 
dany,
1487
poza
3361
[-]
(19)
 
4592
znakiem
4396
proroka
2495
Jonasza
 
.
 
40
1063
Bo
5618
podobnie jak
2495
Jonasz
2258
był
1722
w
2836
brzuchu
2785
wielkiej ryby
5140
trzy
2250
dni
2532
i
5140
trzy
3571
noce,
3779
tak
2071
będzie
5207
Syn
444
Człowieczy
1722
w
2588
sercu
1093
ziemi
5140
trzy
2250
dni
2532
i
5140
trzy
3571
noce.
 
41
435
Mężowie
 
3536
mieszkańcy Niniwy
450
powstaną
1722
na
2920
sądzie
3326
z
3778
tym
1074
pokoleniem
2532
i
2632
osądzą
846
je,
3754
ponieważ
1519
na
2782
głoszenie
2495
Jonasza
3340
zmienili myślenie.
2532
A
2400
oto
5602
tu
4119
więcej, niż
2495
Jonasz.
 
42
938
Królowa
3558
z południa
1453
powstanie
1722
na
2920
sądzie
3326
z
3778
tym
1074
pokoleniem
2532
i
2632
osądzi
846
je,
3754
ponieważ
2064
przybyła
1537
z
4009
kresów
1093
ziemi
191
usłyszeć
4678
mądrość
4672
Salomona.
2532
A
2400
oto
5602
tu
4119
więcej, niż
4672
Salomon.
 
43
1161
A
3752
gdy
4151
duch
169
nieczysty
1831
wyjdzie
575
z
444
człowieka,
1330
przechadza się
1223
po
5117
miejscach
504
bezwodnych
2212
szukając
372
odpoczynku
2532
i
3756
nie
2147
znajduje.
 
44
5119
Wtedy
3004
mówi:
1994
Wrócę
1519
do
3450
mojego
3624
domu,
3606
skąd
1831
wyszedłem.
2532
A
2064
gdy przychodzi,
2147
znajduje
 
(go)
4980
wolnym,
4563
zamiecionym
2532
i
2885
ozdobionym.
 
45
5119
Wtedy
4198
odchodzi
2532
i
3880
bierze
3326
ze
1438
sobą
2033
siedem
2087
innych
4151
duchów,
4191
gorszych
1438
od siebie.
2532
A
1525
wszedłszy,
2730
mieszkają
1563
tam,
2532
i
1096
staje się
2078
ostatnie
 
(położenie)
(20)
 
1565
tego
444
człowieka
5501
gorsze,
4413
niż pierwsze.
3779
Tak
2071
się stanie
2532
i
3778
temu
4190
złemu
1074
pokoleniu.
 
46
1161
A
846
gdy on
2089
jeszcze
2980
mówił
3793
do tłumów,
2400
oto
3384
matka
2532
i
80
bracia
846
jego
2476
stali
1854
na zewnątrz,
2212
szukając z
846
nim
2980
rozmowy.
 
47
1161
I
2036
powiedział
846
mu
5100
ktoś:
2400
Oto
3384
matka
4675
twoja
2532
i
80
bracia
4675
twoi
2476
stoją
1854
na zewnątrz,
2212
szukając z
4671
tobą
2980
rozmowy.
 
48
1161
A
3588
on
611
odpowiadając
2036
powiedział
2036
mówiącemu
846
mu:
(21)
 
5101
Kto
2076
jest
3450
moją
3384
matką?
2532
I
5101
którzy
1526
3450
moimi
80
braćmi?
 
49
2532
I
1614
wyciągnąwszy
5495
rękę
846
swoją
1909
na
3101
uczniów
846
swoich
2036
powiedział:
2400
Oto
3384
matka
3450
moja
2532
i
80
bracia
3450
moi.
 
50
1063
Bo
3748
kto
302
[-]
4160
będzie czynił
2307
wolę
3962
Ojca
3450
mojego
1722
w
3772
niebiosach,
846
on
2076
jest
3450
moim
80
bratem
2532
i
79
siostrą,
2532
i
3384
matką.


1 Mat 13,3 MG: "odczuł głód on i ci, (którzy) z nim (byli)?
2 Mat 12,4 MG: "ani tym, (którzy) z nim (byli)?
3 Mat 12,4 "tylko" - w gr. jeśli nie -εἰ μὴ (1487 i 3361)
4 Mt 12,8 TR: Albowiem Syn Człowieczy jest Władcą także ( 2532) szabatu.
5 Mat 12,13 MG: "I przywrócona została (jako) zdrowa, jak (ta) druga".
6 Mat 12,14 MG: "podjęli".
7 Mat 12,14 MG: "o nim"
8 Mat 12,15 MG: "liczny tłum."
9 Mat 12,22 MG: "mówił, jak i widział"
10 Mat 12,24 1487 εἰ i 3361 μὴ (jeśli nie) przetłumaczono na "tylko"
11 Mat 12,27 MG: "Dlatego"
12 Mat 12,30 MG: "Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, rozprasza".
13 Mat 12,31 MG: "Dlatego"
14 Mat 12,31 MG: "Dlatego mówię wam: Każdy grzech i zniewaga słowna zostanie ludziom odpuszczona. Ale zniewaga słowna (przeciwko) Duchowi nie będzie ludziom odpuszczona".
15 Mt 12,32 TR: (…) Ale kto by ( 302) powiedział przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone, ani w tym ( 5129) wieku, ani w mającym nadejść.
16 Mat 12,33 MG: "Wyhodujcie" - 4160 ποιήσατε - uczyńcie.
17 Mt 12,35 TR: Dobry człowiek z dobrego skarbca serca ( 2588) wyjmuje dobre (rzeczy), a zły człowiek ze złego skarbca wyjmuje złe (rzeczy).
18 Mat 12,36 MG: "odpowiedzą: (591 plus 3056)
19 Mat 12,39 "poza" - w gr dosłownie: "jeśli nie" (εἰ μὴ 1487 i 3361)
20 Mat 12,45 MG: "stają się ostatnie (rzeczy)".
21 Mat12,48 MG: "pytającego go".


Idź do Ewangelia Mateusza 11^Początek rozdziałuIdź do Ewangelia Mateusza 13