Księgi: Mt Mr Łk Jn Dz Rz 1Ko 2Ko Ga Ef Fp Kl 1Ts 2Ts 1Tm 2Tm Ty Fm Hb Jk 1Pt 2Pt 1Jn 2Jn 3Jn Jd Ap 
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Ewangelia Mateusza 13
 
1
1161
A
1722
w
1565
tamtym
2250
dniu
2424
Jezus,
1831
gdy wyszedł
575
z
3614
domu,
2521
usiadł
3844
nad
2281
morzem.
 
2
2532
I
4863
zebrały się
4314
przy
846
nim
4183
wielkie
(1)
 
3793
tłumy,
5620
tak więc
846
on,
1684
gdy wszedł
1519
do
4143
łodzi,
2521
usiadł
2532
a
3956
cały
3793
tłum
2476
stanął
1909
na
123
brzegu.
 
3
2532
I
2980
opowiedział
846
im
4183
wiele
1722
w
3850
przypowieściach.
3004
Powiedział:
2400
Oto
4687
siewca
1831
wyszedł
4687
siać.
 
4
2532
A
1722
gdy
846
on
4687
siał,
3739
niektóre
 
(ziarna)
3303
[-]
4098
padły
3844
obok
3598
drogi.
2532
I
2064
przyszły
4071
ptaki,
2532
i
2719
pożarły
846
je.
 
5
1161
A
243
inne
4098
padły
1909
na
4075
miejsca skaliste,
3699
gdzie
3756
nie
2192
miały
4183
wiele
1093
ziemi.
2532
I
2112
natychmiast
1816
wyszły,
1223
ponieważ
3361
nie
2192
miały
899
głębokiej
1093
ziemi.
 
6
1161
A
393
gdy
2246
słońce
 
wzeszło
2739
zostały spalone,
2532
a
1223
ponieważ
3361
nie
2192
miały
4491
korzenia
 
3583
uschły.
 
7
1161
A
243
inne
4098
padły
1909
między
173
ciernie.
2532
I
305
wyrosły
173
ciernie,
2532
i
638
zdusiły
846
je.
 
8
1161
A
243
inne
4098
padły
1909
na
2570
dobrą
1093
ziemię.
2532
I
1325
wydały
2590
owoc
 
-
3739
te
3303
[-]
1540
sto,
1161
a
3739
inne
1835
sześćdziesiąt,
1161
a
 
(jeszcze)
3739
inne
5144
trzydzieści.
(2)
 
 
9
2192
Kto ma
3775
uszy
191
do słuchania,
191
niech słucha.
 
10
2532
A
4334
gdy podeszli
3101
uczniowie,
2036
powiedzieli
846
mu:
1223
Dla
 
-
5101
czego
1722
w
3850
przypowieściach
2980
mówisz
846
do nich?
 
11
1161
A
3588
on
611
odpowiadając
2036
powiedział
846
im,
3754
że:
5213
Wam
1325
dane jest
1097
poznać
3466
tajemnice
932
królestwa
3772
niebios,
1161
ale
1565
tamtym
3756
nie
1325
jest dane.
 
12
3748
Kto
1063
bowiem
2192
ma,
1325
dane będzie
846
mu
2532
i
4052
obfitować będzie.
1161
Ale
3748
kto
3756
nie
2192
ma
2532
i
3739
to, co
2192
ma,
142
będzie zabrane
575
od
846
niego.
 
13
1223
Dla
 
-
5124
tego
1722
w
3850
przypowieściach
846
do nich
2980
mówię,
3754
ponieważ
991
patrząc,
3756
nie
991
widzą,
2532
a
191
słuchając,
3756
nie
191
słyszą
3761
ani nie
4920
rozumieją.
 
14
2532
I
378
wypełnia się
1909
[x]
846
dzięki nim
4394
proroctwo
2268
Izajasza,
(3)
 
3004
które mówi:
189
Uchem
191
słuchać będziecie
2532
i
3756
nie
3361
[-]
4920
zrozumiecie;
2532
i
991
patrząc
991
widzieć będziecie,
2532
i
3756
nie
3361
[-]
1492
zobaczycie.
 
15
3975
Pogrubiało
1063
bowiem
2588
serce
5127
tego
2992
ludu
2532
i
3775
uszami
917
z trudnością
191
usłyszeli,
2532
i
3788
oczy
846
swoje
2576
zamknęli,
3379
żeby nie
1492
zobaczyć
3788
oczami
2532
i
3775
uszami
191
usłyszeć,
2532
a
2588
sercem
4920
zrozumieć
2532
i
1994
zawrócić,
2532
a
2390
uzdrowiłbym
846
ich.
 
16
1161
Ale
5216
wasze
3788
oczy
3107
są szczęśliwe,
3754
bo
991
widzą
2532
i
3775
uszy
5216
wasze,
3754
bo
191
słyszą.
 
17
281
Zaprawdę
1063
bowiem
3004
mówię
5213
wam,
3754
że
4183
wielu
4396
proroków
2532
i
1342
sprawiedliwych
1937
pożądało
1492
zobaczenia
3739
tego, co
991
widzicie
2532
a
3756
nie
1492
zobaczyli,
2532
i
191
usłyszenia
3739
tego, co
191
słyszycie
2532
a
3756
nie
191
usłyszeli.
 
18
5210
Wy
3767
więc
191
posłuchajcie
3850
przypowieści
4687
o siewcy.
 
19
 
(Do)
3956
każdego
191
kto słucha
3056
słowa
(4)
 
932
o królestwie
2532
a
3361
nie
4920
rozumie,
2064
przychodzi
4190
zły
2532
i
726
porywa
3588
to, co
4687
zasiane
1722
w
846
jego
2588
sercu.
3778
On
2076
jest
4687
posianym
3844
obok
3598
drogi.
 
20
1161
A
4687
posianym
1909
na
4075
miejsca skaliste
2076
jest
3778
ten,
3588
który
191
słucha
3056
słowa
2532
i
2117
natychmiast
3326
z
5479
radością
846
je
2983
przyjmuje,
 
21
1161
Ale
3756
nie
2192
ma
4491
korzenia
1722
w
1438
sobie,
235
lecz
2076
jest
4340
niestały,
1161
a
1096
gdy przychodzi
2347
ucisk
2228
lub
1375
prześladowanie
1223
z powodu
3056
słowa,
2117
natychmiast
4624
gorszy się.
(5)
 
 
22
1161
A
4687
posianym
1519
między
173
ciernie
2076
jest
3778
ten,
3588
który
191
słucha
3056
słowa
2532
a
3308
troska
5127
tego
165
wieku
(6)
 
2532
i
539
ułuda
4149
bogactwa
4846
zaduszają
3056
słowo,
2532
i
1096
staje się
175
bezowocne.
 
23
1161
A
4687
posianym
1909
na
2570
dobrą
1093
ziemię
2076
jest
3778
ten,
3588
który
191
słucha
3056
słowa
2532
i
4920
rozumie,
3739
który
1211
właśnie
(7)
 
2592
wydaje owoc
2532
i
4160
rodzi
 
3739
ten
3303
[-]
1540
sto,
1161
a
3739
tamten
1835
sześćdziesiąt,
1161
a
3739
inny
5144
trzydzieści.
 
24
243
Inną
3850
przypowieść
846
im
3908
podał
3004
mówiąc:
932
Królestwo
3772
niebios
3666
stało się podobne
444
do człowieka,
4687
który siał
2570
dobre
4690
nasienie
1722
na
846
swoim
68
polu.
 
25
1161
A
1722
gdy
444
ludzie
2518
spali,
2064
przyszedł
846
jego
2190
nieprzyjaciel
2532
i
4687
dosiał
2215
chwasty
303
po
 
-
3319
śród
4621
pszenicy
(8)
 
2532
i
565
odszedł.
 
26
1161
A
3753
gdy
5528
trawa
985
zakiełkowała
2532
i
4160
zrodziła
2590
owoc,
5119
wtedy
5316
ukazały się
2532
i
2215
chwasty.
 
27
1161
A
1401
niewolnicy
3617
pana domu
4334
podszedłszy
2036
powiedzieli
846
mu:
2962
Panie,
3780
czyż nie
4687
posiałeś
2570
dobrego
4690
nasienia
1722
na
4674
swoim
68
polu?
4159
Skąd
3767
więc
2192
ma
2215
chwasty?
 
28
1161
A
3588
on
846
im
5346
powiedział:
2190
Nieprzyjazny
444
człowiek
5124
to
4160
uczynił.
1161
A
1401
niewolnicy
2036
powiedzieli
846
mu:
2309
Chcesz
3767
zatem
565
byśmy poszli
846
je
4816
zebrać?
(9)
 
 
29
1161
A
3588
on
5346
powiedział:
3756
Nie
 
3379
abyście
4816
zbierając
2215
chwasty,
1610
nie wykorzenili
260
razem
 
(z)
846
nimi
4621
pszenicy.
 
30
863
Zostawcie
297
obydwa,
4885
aby rosły razem
3360
aż do
2326
żniwa.
2532
A
1722
w
2540
czasie
2326
żniwa
2046
powiem
2327
żniwiarzom:
4816
Zbierzcie
4412
najpierw
2215
chwasty
2532
i
1210
zwiążcie
846
je
1519
w
1197
snopki
4314
w celu
2618
spalenia
846
ich.
1161
A
4621
pszenicę
4863
zbierzcie
1519
do
3450
mojego
596
spichlerza.
(10)
 
 
31
243
Inną
3850
przypowieść
846
im
3908
podał
3004
mówiąc:
932
Królestwo
3772
niebios
3664
podobne
2076
jest
2848
ziarnu
4615
gorczycy,
(11)
 
3739
które
2983
wziąwszy
444
człowiek,
4687
zasiał
1722
na
846
swoim
68
polu,
 
32
3739
Które
 
,
3303
wprawdzie
(12)
 
3398
najmniejsze
2076
jest
 
(ze)
3956
wszystkich
4690
nasion,
1161
ale
3752
gdy
837
wzrośnie,
3173
większe
2076
jest
 
(od)
3001
jarzyn
2532
i
1096
staje się
1186
drzewem,
5620
tak że
2064
przybywają
4071
ptaki
3772
niebiańskie
2532
i
2681
gnieżdżą się
1722
w
846
jego
2798
gałęziach.
 
33
243
Inną
3850
przypowieść
846
im
2980
powiedział:
932
Królestwo
3772
niebios
3664
podobne
2076
jest
2219
zaczynowi,
(13)
 
3739
który
2983
wziąwszy
1135
kobieta
2928
ukryła
(14)
 
1519
w
5140
trzech
4568
satonach
224
mąki pszennej,
2193
aż do
2220
zakwaszenia się
3650
wszystkiego.
 
34
5023
To
3956
wszystko
2980
powiedział
2424
Jezus
3793
tłumom
1722
w
3850
przypowieściach,
2532
a
5565
bez
3850
przypowieści
3756
niczego
846
im
3756
nie
2980
mówił,
 
35
3704
żeby
4137
wypełniło się
3588
to, co
4483
zostało powiedziane
1223
przez
4396
proroka
3004
mówiącego:
455
Otworzę
1722
w
3850
przypowieściach
3450
moje
4750
usta,
2044
wypowiem
2928
rzeczy ukryte
575
od
2602
założenia
2889
świata.
 
36
5119
Wtedy
2424
Jezus
863
odesławszy
3793
tłumy
2064
przyszedł
1519
do
3614
domu.
2532
I
4334
podeszli do
846
niego
846
jego
3101
uczniowie,
3004
mówiąc:
5419
Wyłóż
2254
nam
3850
przypowieść
2215
o chwastach
68
polnych.
 
37
1161
A
3588
on
611
odpowiadając
2036
powiedział
846
im:
4687
Siewcą
2570
dobrego
4690
nasienia
2076
jest
5207
Syn
444
Człowieczy.
 
38
1161
A
68
polem
2076
jest
2889
świat.
1161
Zaś
2570
dobrym
4690
nasieniem
 
3778
nimi
1526
5207
synowie
932
królestwa.
1161
A
2215
chwastami
1526
5207
synowie
4190
złego.
 
39
1161
A
2190
nieprzyjacielem,
4687
który posiał
846
je,
2076
jest
1228
diabeł.
1161
A
2326
żniwem
2076
jest
4930
zakończenie
165
wieku.
(15)
 
1161
A
2327
żniwiarzami
1526
32
aniołowie.
 
40
5618
Podobnie, jak
3767
[-]
(16)
 
4816
zbierane są
2215
chwasty
2532
i
4442
ogniem
2545
są spalane,
3779
tak
2071
będzie
1722
przy
4930
zakończeniu
5127
tego
165
wieku.
(17)
 
 
41
649
Wyśle
5207
Syn
444
Człowieczy
32
aniołów
846
swoich
2532
i
4816
zbiorą
1537
z
846
jego
932
królestwa
3956
wszelkie
4625
zgorszenia
(18)
 
2532
i
4160
czyniących
458
bezprawie.
 
42
2532
I
906
wrzucą
846
ich
1519
w
2575
piec
4442
ognisty.
1563
Tam
2071
będzie
2805
płacz
2532
i
1030
zgrzytanie
3599
zębów.
 
43
5119
Wtedy
1342
sprawiedliwi
1584
zabłysną
5613
jak
2246
słońce
1722
w
932
królestwie
3962
Ojca
846
swego.
2192
Kto ma
3775
uszy
191
do słuchania,
191
niech słucha.
 
44
3825
Ponadto
932
królestwo
3772
niebios
2076
jest
3664
podobne
2344
do skarbu,
2928
ukrytego
1722
na
68
polu,
3739
który
2147
znalazłszy
444
człowiek
2928
ukrył,
2532
a
575
z powodu
846
swej
5479
radości
5217
odchodzi
2532
i
4453
sprzedaje
3956
wszystko,
3745
cokolwiek
2192
ma,
2532
i
59
kupuje
1565
to
68
pole.
(19)
 
 
45
3825
Ponadto
(20)
 
3664
podobne
2076
jest
932
królestwo
3772
niebios
444
do człowieka
 
1713
kupca,
2212
szukającego
2570
pięknych
3135
pereł,
 
46
3739
Który
2147
znalazłszy
1520
jedną
4186
bardzo kosztowną
3135
perłę,
565
odszedłszy
4097
sprzedał
3956
wszystko,
3745
cokolwiek
2192
miał
2532
i
59
kupił
846
ją.
 
47
3825
Ponadto
(21)
 
3664
podobne
2076
jest
932
królestwo
3772
niebios
4522
do sieci
(22)
 
906
rzuconej
1519
w
2281
morze
2532
i
4863
gromadzącej
 
(ryby)
1537
ze
3956
wszystkich
1085
rodzajów,
 
48
3739
którą,
3753
gdy
4137
została napełniona,
 
(rybacy)
307
wyciągnęli do góry
1909
na
123
brzeg
2532
i
2523
zasiedli;
2570
dobre
4816
zebrali
1519
do
30
naczyń,
1161
a
4550
zgniłe
906
wyrzucili
1854
na zewnątrz.
 
49
3779
Tak
2071
będzie
1722
przy
4930
zakończeniu
165
wieku:
(23)
 
1831
wyjdą
32
aniołowie
2532
i
873
odłączą
4190
złych
1537
[-]
3319
spośród
(24)
 
1342
sprawiedliwych;
 
50
2532
i
906
wrzucą
846
ich
1519
do
2575
pieca
4442
ognistego.
1563
Tam
2071
będzie
2805
płacz
2532
i
1030
zgrzytanie
3599
zębów.
 
51
2424
Jezus
846
im
3004
powiedział:
4920
Zrozumieliście
5023
to
3956
wszystko?
3004
Powiedzieli
846
mu:
3483
Tak
2962
Panie.
(25)
 
 
52
3588
On
1161
zaś
2036
powiedział
846
im:
1223
Dla
 
-
5124
tego
3956
każdy
1122
znawca Pisma,
3100
stając się uczniem
1519
w
932
królestwie
3772
niebios,
3664
podobny
2076
jest
444
do człowieka
 
3617
pana domu,
3748
który
1544
wyjmuje
1537
ze
846
swego
2344
skarbca
 
(rzeczy)
2537
nowe
2532
i
3820
stare.
 
53
2532
I
1096
stało się,
3753
gdy
2424
Jezus
5055
dokończył
3778
te
3850
przypowieści,
3332
odszedł
1564
stamtąd.
 
54
2532
I
2064
przyszedłszy
1519
do
846
swojej
3968
ojczyzny
1321
uczył
846
ich
1722
w
846
ich
4864
synagodze
5620
tak, że
846
oni
1605
się zdumiewali
2532
i
3004
mówili:
4159
Skąd
5129
u niego
3778
taka
4678
mądrość
2532
i
1411
moce?
 
55
3756
Czy nie
2076
jest
3778
on
5207
synem
5045
cieśli?
3384
Matka
846
jego
3780
czyż nie
3004
nazywa się
3137
Maria?
2532
A
80
bracia
846
jego:
2385
Jakub
2532
i
2500
Józef,
2532
i
4613
Szymon,
2532
i
2455
Juda?
 
56
2532
A
79
siostry
846
jego,
3780
czyż nie
1526
3956
wszystkie
4314
przy
2248
nas?
4159
Skąd
3767
więc
5129
u niego
5023
to
3956
wszystko?
 
57
2532
I
4624
zgorszyli się
1722
przez
846
niego.
(26)
 
1161
A
2424
Jezus
2036
powiedział
846
im:
4396
Prorok
3756
nie
2076
jest
820
znieważany;
1487
o ile
3361
nie
1722
w
3968
ojczyźnie
846
swojej
2532
i
1722
w
3614
domu
846
swoim.
 
58
2532
I
3756
nie
4160
uczynił
1563
tam
4183
wielu
1411
cudów
1223
z powodu
846
ich
570
braku wiary.


1 Mat 13,2 MG: "liczne".
2 Mat 13,8 MG: "a tamte sześćdziesiąt, a inne trzydzieści".
3 Mt 13,14 TR: I wypełnia się na (1909) nich proroctwo Izajasza (…).
4 Mat 13,19 MG: "Gdy ktokolwiek słucha słowa".
5 Mat 13,21 MG: "upada".
6 Mat 13,22 MG: "doczesna troska [-]"
7 Mat 13,23 MG: "On właśnie".
8 Mat 13,25 MG: "między pszenicą".
9 Mat 13,25 MG: "Chcesz zatem? Pójdziemy je zebrać."
10 Mat 13,30 MG: "do mojego magazynu".
11 Mat 13,31 MG: "podobne jest (do) ziarna gorczycy".
12 Mat 13,32 MG: "chociaż".
13 Ma2 13,33 MG: "podobne jest (do) zaczynu
14 Mat 13,33 TR: ενεκρυψεν - zmieszała (schowała); numer stronga: 1470.
15 Mat 13,39 MG: "zakończenie doczesności"
16 Mat 13,40 MG: Więc podobnie, jak".
17 Mat 13,40 MG: "zakończeniu tej doczesności"
18 Mat 13,41 "przyczyny upadków".
19 Mat 13,44 MG: [-] Krolestwo niebios jest podobne do skarbu, ukrytego na polu, który znalazłszy, człowiek ukrył, i z powodu swej radości odchodzi, i sprzedaje wszystko, cokolwiek ma, i kupuje to pole.
20 Mat 13,45 MG: "Znów".
21 Mat 13,47 MG: "Znów".
22 Mat 13,47 MG: "do wielkiej sieci rybackiej".
23 Mat 13,49 MG: "zakończeniu doczesności"
24 Mat 13,49 MG: "spomiędzy".
25 Mat 12,51 MG: "O, tak, Panie".
26 Mat 13,57 MG: "upadli z jego powodu".


Idź do Ewangelia Mateusza 12^Początek rozdziałuIdź do Ewangelia Mateusza 14