Księgi: Mt Mr Łk Jn Dz Rz 1Ko 2Ko Ga Ef Fp Kl 1Ts 2Ts 1Tm 2Tm Ty Fm Hb Jk 1Pt 2Pt 1Jn 2Jn 3Jn Jd Ap 
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Ewangelia Mateusza 19
 
1
2532
I
1096
stało się.
3753
gdy
2424
Jezus
5055
dokończył
5128
tych
3056
mów,
 
(że)
3332
odszedł
575
z
1056
Galilei
2532
i
2064
przyszedł
1519
w
3725
granice
2449
Judei,
4008
na drugą stronę
2446
Jordanu.
 
2
2532
A
190
szły za
846
nim
4183
wielkie
3793
tłumy
(1)
 
2532
i
1563
tam
846
ich
2323
uzdrowił.
 
3
532
I
4334
podeszli do
846
niego
5330
faryzeusze
3985
próbując próbie
846
go,
2532
i
3004
pytając
846
go:
1487
Czy
1832
wolno
444
człowiekowi
630
uwolnić
846
swoją
1135
żoną
2596
z
3956
dowolnego
156
powodu?
 
4
1161
A
846
on
611
odpowiadając
2036
powiedział:
3756
Czy nie
314
czytaliście,
3754
że
4160
Stwórca
575
od
746
początku
730
mężczyzną
2532
i
2338
niewiastą
846
ich
4160
uczynił?
 
5
2532
I
2036
powiedział:
1752
Z uwagi na
5127
to
2641
opuści
444
człowiek
3962
ojca
2532
i
3384
matkę,
2532
i
4347
złączy się ze
846
swoją
1135
żoną,
2532
i
2071
będą
1417
oboje
 
  (złączeni)
1519
w
1520
jedno
4561
doczesne ciało
 
 
6
5620
tak, że
3765
już nie
1526
1417
dwoma,
235
ale
1520
jednym
4561
doczesnym ciałem.
3739
Co
3767
więc
2316
Bóg
4801
złączył,
444
człowiek
5563
niech
3361
nie
5563
rozdziela.
 
7
3004
Zapytali
846
go:
5101
Czemu
3767
więc
3475
Mojżesz
1781
rozkazał
1325
dać
975
zwój
647
aktu uwolnienia
2532
i
630
uwolnić
846
ją?
 
8
3004
Odpowiedział
846
im,
3754
że:
3475
Mojżesz
4314
z powodu
4641
zatwardziałości serca
5216
waszego
2010
pozwolił
5213
wam
630
uwolnić
5216
wasze
1135
żony,
1161
ale
575
od
746
początku
3756
nie
1096
działo się
3779
tak.
 
9
1161
Ale
3004
mówię
5213
wam,
3754
że
3739
ktokolwiek
302
[-]
630
by uwolnił
846
swoją
1135
kobietę
3361
nie
1909
z powodu
4202
rozpusty,
2532
a
1060
wziął za żonę
243
inną,
3429
cudzołoży.
2532
I
630
uwolnioną
1060
wziął za żonę
 
3429
cudzołoży.
 
10
3004
Odpowiedzieli
846
mu
846
jego
3101
uczniowie:
1487
Jeśli
3779
taka
2076
jest
156
sprawa
444
człowieka
3326
z
1135
żoną,
 
(to)
1060
pobieranie się
3756
nie
4851
jest pożyteczne.
 
11
1161
A
3588
on
846
im
2036
powiedział:
3756
Nie
3956
wszyscy
5562
idą za
5126
tym
3056
słowem,
235
lecz
 
(ci),
3739
którym
1325
jest dane.
 
12
1526
1063
bowiem
2135
eunuchowie,
3748
którzy
1537
z
2836
brzucha
3384
matki
1080
narodzili się
3779
tacy
2532
i
1526
2135
eunuchowie,
3748
którzy
2134
zostali wykastrowani
5259
przez
444
ludzi,
2532
oraz
1526
2135
eunuchowie,
3748
którzy
2134
wykastrowali
1438
samych siebie
1223
z uwagi na
932
królestwo
3772
niebios.
1410
Kto może
5562
iść
 
  (za tym),
5562
niech idzie.
 
13
5119
Wtedy
4374
przyniesiono
846
mu
3813
dzieci,
2443
aby
2007
położył na
846
nie
5495
ręce
2532
i
4336
pomodlił się.
1161
Ale
3101
uczniowie
846
ich
2008
skarcili.
 
14
1161
Lecz
2424
Jezus
2036
powiedział:
863
Pozwólcie
3813
dzieciom
2532
i
3361
nie
2967
zabraniajcie
846
im
2064
przyjść
4314
do
3165
mnie,
5108
takich
1063
bowiem
2076
jest
932
królestwo
3772
niebios.
 
15
2532
I
2007
włożywszy
 
(na)
846
nie
5495
ręce,
4198
odszedł
1564
stamtąd.
 
16
2532
A
2400
oto
1520
jeden,
4334
podszedłszy
2036
zapytał
846
go:
1320
Nauczycielu
18
dobry,
5101
co
18
dobrego
4160
mam uczynić,
2443
abym
2192
miał
2222
życie
166
wieczne?
 
17
1161
A
3588
on
846
mu
2036
odpowiedział:
5101
Dlaczego
3004
nazywasz
3165
mnie
18
dobrym?
3762
Nikt
 
  (nie jest)
18
dobry,
1487
poza
3361
[-]
1520
jednym
 
-
2316
Bogiem.
1161
A
1487
jeśli
2309
chcesz
1525
wejść
1519
do
2222
życia,
5083
przestrzegaj
1785
przykazań.
(2)
 
 
18
3004
Zapytał
846
go:
4169
Których?
1161
A
2424
Jezus
2036
odpowiedział:
3756
Nie
5407
zabijaj,
3756
nie
3431
cudzołóż,
3756
nie
2813
kradnij,
3756
nie
5576
świadcz fałszywie,
 
19
5091
czcij
3962
ojca
4675
[x]
(3)
 
2532
i
3384
matkę
2532
oraz
25
miłuj
4139
bliźniego
4675
swego,
5613
jak
4572
siebie samego.
 
20
3004
Odpowiedział
846
mu
3495
młodzieniec:
3956
Wszystkiego
5023
tego
5442
przestrzegałem
1537
od
3503
młodości
3450
swojej.
5101
Czego
2089
jeszcze
5302
mi brakuje?
 
21
2424
Jezus
846
mu
5346
powiedział:
1487
Jeśli
2309
chcesz
1511
być
5046
doskonały,
5217
odejdź,
4453
sprzedaj
4675
swój
5224
majątek
2532
i
1325
wydaj
4434
ubogim,
2532
a
2192
będziesz miał
2344
skarb
1722
w
3772
niebiosach,
2532
i
1204
przyjdź
 
(aby)
190
iść za
3427
mną.
 
22
1161
A
3495
młodzieniec,
191
gdy usłyszał
 
(to)
3056
słowo,
565
odszedł
3076
zasmucony,
2258
był
1063
bowiem
2192
posiadaczem
4183
wielu
2933
posiadłości.
(4)
 
 
23
1161
A
2424
Jezus
2036
powiedział
846
swoim
3101
uczniom:
281
Zaprawdę
3004
mówię
5213
wam,
3754
że
4145
bogaty
1423
z trudem
1525
wejdzie
1519
do
932
królestwa
3772
niebios.
 
24
1161
Ale
3825
ponadto
(5)
 
3004
mówię
5213
wam:
2123
Łatwiej
2076
jest
2574
wielbłądowi
1330
przejść
1223
przez
5169
ucho
4476
igły,
2228
niż
4145
bogatemu
1525
wejść
1519
do
932
królestwa
2316
Boga.
 
25
1161
A
3101
uczniowie
846
jego
191
usłyszawszy
 
  (to),
1605
zdumiewali się
4970
bardzo
3004
pytając:
5101
Kto
687
zatem
1410
jest w stanie
4982
się uratować?
 
26
1161
A
1689
spojrzawszy,
2424
Jezus
2036
powiedział
846
im:
3844
U
444
ludzi
5124
to
2076
jest
102
niemożliwe,
1161
ale
3844
u
2316
Boga
3956
wszystko
1415
jest możliwe.
 
27
5119
Wtedy
4074
Piotr
611
odpowiadając,
2036
powiedział
846
mu:
2400
Oto
2249
my
863
zostawiliśmy
3956
wszystko
2532
i
190
poszliśmy za
4671
tobą.
5101
Cóż
687
więc
2071
będzie
2254
nam
 
  (dane)?
 
28
1161
A
2424
Jezus
2036
powiedział
846
im:
281
Zaprawdę
3004
mówię
5213
wam,
3754
że
5210
wy,
 
(którzy)
190
poszliście
1722
za
3427
mną,
3752
przy
3824
odrodzeniu,
2523
kiedy
5207
Syn
444
Człowieczy
2523
zasiądzie
1909
na
2362
tronie
846
swojej
1391
chwały,
2523
zasiądziecie
2532
i
5210
wy
1909
na
1427
dwunastu
2362
tronach,
2919
sądząc
1427
dwanaście
5443
pokoleń
2474
Izraela.
 
29
2532
I
3956
każdy,
3739
kto
863
zostawił
3614
domy
2228
lub
80
braci,
2228
lub
79
siostry,
2228
lub
3962
ojca
2228
lub
3384
matkę
 
,
2228
lub
1135
żonę,
2228
lub
5043
dzieci,
2228
lub
68
pola
1752
z uwagi na
3450
moje
3686
imię,
1542
stokrotnie więcej
2983
weźmie
2532
i
2222
życie
166
wieczne
2816
odziedziczy.
 
30
1161
A
4183
wielu
4413
pierwszych
2071
będzie
2078
ostatnimi,
2532
a
2078
ostatnich
 
4413
pierwszymi.


1 Mat 19,2 MG: "liczne tłumy".
2 Mat 19,17 MG: "pilnuj przykazań"
3 Mat 19,19 TR: "czcij ojca swego (4675 σου).
4 Mat 19,22 MG: "licznych majętności".
5 Mat 19,24 MG: "znów"


Idź do Ewangelia Mateusza 18^Początek rozdziałuIdź do Ewangelia Mateusza 20