Księgi: Mt Mr Łk Jn Dz Rz 1Ko 2Ko Ga Ef Fp Kl 1Ts 2Ts 1Tm 2Tm Ty Fm Hb Jk 1Pt 2Pt 1Jn 2Jn 3Jn Jd Ap 
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Ewangelia Mateusza 22
 
1
2532
A
2424
Jezus
611
odpowiadając,
3825
ponownie
(1)
 
2036
rzekł
846
im
1722
w
3850
przypowieściach
3004
mówiąc:
 
2
932
Królestwo
3772
niebios
3666
stało się podobne
 
  (do)
444
człowieka
 
935
króla,
3748
który
4160
zrobił
1062
wesele
846
swojemu
5207
synowi.
 
3
2532
I
649
wysłał
846
swoich
1401
niewolników,
 
(aby)
2564
wezwali
2564
zaproszonych
1519
na
1062
wesele,
2532
ale
3756
nie
2309
chcieli
2064
przyjść.
 
4
3825
Ponownie
649
wysłał
243
innych
1401
niewolników
3004
mówiąc:
2036
Powiedzcie
2564
zaproszonym:
2400
Oto
2090
przygotowałem
3450
mój
712
posiłek
 
3450
moje
5022
woły
2532
i
2380
zarżnięte
4619
zwierzęta tuczne,
2532
i
3956
wszystko
2092
gotowe.
1205
Przyjdźcie
1519
na
1062
wesele.
 
5
3588
Oni
1161
zaś,
272
lekceważąc
 
(to),
565
odeszli,
3588
ten
3303
[-]
1519
na
2398
swoje
68
pole,
1161
a
3588
tamten
1519
do
846
swojego
1711
handlu.
 
6
1161
A
3062
inni,
2902
pochwyciwszy
846
jego
1401
niewolników,
5195
znieważyli
 
(ich)
2532
i
615
zabili.
 
7
2532
A
191
usłyszawszy
1565
to
935
król
3710
rozgniewał się
2532
i
3992
posławszy
846
swoje
4753
wojska,
622
wygubił
1565
tamtych
5406
zabójców,
2532
a
4172
miasto
846
ich
1714
podpalił.
 
8
5119
Wtedy
3004
powiedział
846
swoim
1401
niewolnikom:
1062
Wesele
3303
wprawdzie
2076
jest
2092
gotowe,
(2)
 
1161
lecz
2564
zaproszeni
3756
nie
2258
byli
514
godni.
 
9
4198
Idźcie
(3)
 
3767
więc
1909
na
1327
rozstaje
3598
dróg
2532
i
3745
kogokolwiek
302
[-]
2147
znajdziecie,
2564
wezwijcie
1519
na
1062
wesele.
 
10
2532
I
1401
niewolnicy
1565
owi,
1831
wyszedłszy
1519
na
3598
drogi,
4863
zebrali
3956
wszystkich,
3745
jakichkolwiek
2147
znaleźli,
5037
zarówno
4190
złych,
 
(jaki)
2532
i
18
dobrych.
(4)
 
2532
I
4130
zapełniło się
1062
wesele
345
leżącymi przy stole.
 
11
1161
A
935
król,
1525
wszedłszy
2300
obejrzeć
345
leżących przy stole,
1492
dostrzegł
1563
tam
444
człowieka
3756
nie
1746
ubranego w
1742
strój
1062
weselny.
(5)
 
 
12
 
2532
I
3004
powiedział
846
mu:
2083
Przyjacielu,
4459
jak
5602
tu
1525
wszedłeś
3361
nie
2192
mając
1742
ubrania
1062
weselnego?
(6)
 
1161
A
3588
on
5392
milczał.
 
13
5119
Wtedy
935
król
2036
powiedział
1249
sługom:
1210
Związawszy
846
jego
4228
nogi
2532
i
5495
ręce,
142
weźcie
846
go
2532
i
1544
wyrzućcie
1519
w
4655
ciemność
1857
zewnętrzną.
1563
Tam
2071
będzie
2805
płacz
2532
i
1030
zgrzytanie
3599
zębów.
 
14
4183
Wielu
1063
bowiem
1526
jest
2822
powołanych,
1161
ale
3641
niewielu
1588
wybranych.
 
15
5119
Wtedy
5330
faryzeusze
4198
odeszli
4824
naradzić się,
2983
[-]
3704
jak
846
go
3802
usidlić
1722
na
3056
słowie.
 
16
2532
I
649
wysłali
846
do niego
846
swoich
3101
uczniów
3326
razem z
2265
herodianami
3004
mówiąc:
1320
Nauczycielu,
1492
wiemy,
3754
że
1488
jesteś
227
prawdomówny
2532
i
3598
dróg
2316
Bożych
1722
w
225
prawdzie
1321
nauczasz,
2532
i
3756
nie
3199
zależy
4671
ci
4012
na
3762
nikim,
1063
bo
3756
nie
4383
patrzysz
1519
na
991
oblicze
444
ludzi.
(7)
 
 
17
2036
Powiedz
3767
więc
2254
nam,
5101
co
4671
ci
1380
się wydaje:
1832
wolno
1325
dać
2778
podatek
2541
Cezarowi
2228
czy
3756
nie?
 
18
1161
A
2424
Jezus,
1097
poznawszy
846
ich
4189
zepsucie,
2036
powiedział:
5101
Dlaczego
3165
mnie
3985
poddajecie próbie,
5273
hipokryci?
 
19
1925
Pokażcie
3427
mi
3546
monetę
2778
podatkową.
1161
A
3588
oni
4374
przynieśli
846
mu
1220
denara.
 
20
2532
I
3004
zapytał
846
ich:
5101
Czyj
3778
ten
1504
obraz
2532
i
1923
napis?
 
21
3004
Powiedzieli
846
mu:
2541
Cezara.
5119
Wtedy
3004
powiedział
846
im:
591
Oddajcie
3767
więc
3588
co
2541
Cezara
 
2541
Cezarowi,
2532
a
3588
co
2316
Boga
 
-
2316
Bogu.
 
22
2532
I
191
usłyszawszy
 
 (to),
2296
zdziwili się,
2532
i
863
pozostawiwszy
846
go,
565
odeszli.
 
23
1722
W
1565
tym
2250
dniu
4334
podeszli do
846
niego
4523
saduceusze
3004
mówiący:
3361
Nie
1511
ma
386
zmartwychwstania.
2532
I
1905
zapytali
846
go,
 
24
3004
mówiąc:
1320
Nauczycielu,
3475
Mojżesz
2036
powiedział:
1437
Jeśli
5100
ktoś
599
umrze
3361
nie
2192
mając
5043
dziecka,
80
brat
846
jego
1918
poślubi
(8)
 
846
jego
1135
żoną
2532
i
450
wzbudzi
4690
potomstwo
846
swemu
80
bratu.
 
25
258
A
1161
było
3844
u
2254
nas
2033
siedmiu
80
braci.
2532
I
4413
pierwszy
1060
ożeniwszy się
5053
umarł,
2532
i
3361
nie
2192
mając
4690
potomstwa,
863
zostawił
846
swoją
1135
żonę
846
swemu
80
bratu.
 
26
3668
Podobnie
2532
i
1208
drugi
2532
oraz
5154
trzeci,
2193
aż do
2033
siódmego.
 
27
1161
A
5305
w końcu
3956
po wszystkich,
599
umarła
2532
także
1135
żona.
 
28
1722
Przy
386
zmartwychwstaniu
3767
więc,
(9)
 
5101
którego
 
(z tych)
2033
siedmiu
2071
będzie
1135
żoną?
3956
Wszyscy
1063
bowiem
846
2192
mieli.
 
29
1161
A
2424
Jezus
611
odpowiadając
2036
powiedział
846
im:
4105
Błądzicie,
3361
nie
1492
znając
1124
Pism
3366
ani
1411
mocy
2316
Bożej.
 
30
1722
Przy
386
zmartwychwstaniu
1063
bowiem,
3777
ani nie
 
(będą)
1060
brane za żonę,
3777
ani
1547
wydawane za mąż,
235
lecz
1526
będą
5613
jak
32
aniołowie
2316
Boży
1722
w
3772
niebiosach.
 
31
1161
A
4012
o
386
zmartwychwstaniu
3498
umarłych
3756
nie
314
czytaliście
3588
tego, co
4483
zostało powiedziane
5213
wam
5259
przez
2316
Boga,
3004
który mówi:
 
32
1473
Ja
1510
jestem
2316
Bogiem
11
Abrahama
2532
i
2316
Bogiem
2464
Izaaka,
2532
i
2316
Bogiem
2384
Jakuba.
2316
Bóg
3756
nie
2076
jest
2316
Bogiem
3498
zmarłych,
235
lecz
2198
żyjących.
 
33
2532
A
3793
tłumy
191
usłyszawszy
 
(to),
1605
zdumiewały się
1909
nad
1322
nauką
846
jego.
 
34
1161
Ale
5330
faryzeusze
191
usłyszawszy,
3754
że
5392
związał pyski
4523
saduceuszom,
4863
zebrali się
1909
na
846
tym
 
(miejscu).
 
35
2532
I
1905
zapytał
1520
jeden
1537
z
846
nich,
3544
znawca Tory,
3985
poddając próbie
846
go
2532
i
3004
mówiąc:
 
36
1320
Nauczycielu,
4169
które
1785
przykazanie
3173
jest największe
1722
w
3551
Torze?
 
37
1161
A
2424
Jezus
5346
powiedział
846
mu:
25
Będziesz miłował
2962
Pana,
2316
Boga
4675
swego,
1722
z
3650
całego
2588
swojego
4675
serca
2532
i
1722
z
3650
całej
4675
swojej
5590
duszy,
2532
i
1722
[-]
3650
całym
4675
swoim
1271
umysłem.
 
38
3778
To
2076
jest
3173
największe
2532
i
4413
pierwsze
1785
przykazanie.
 
39
1161
A
1208
drugie
3664
podobne
846
temu:
25
Będziesz miłował
4139
bliźniego
4675
swego,
5613
jak
4572
siebie samego.
 
40
1722
Na
3778
tych
1417
dwóch
1785
przykazaniach
3650
cała
3551
Tora
2532
i
4396
Prorocy
2910
są oparte.
 
41
1161
A
4863
gdy się zebrali
5330
faryzeusze,
1905
zapytał
846
ich
2424
Jezus,
 
42
3004
mówiąc:
5101
Co
5213
wam
1380
się wydaje
4012
o
5547
Chrystusie?
5101
Czyim
2076
jest
5207
synem?
3004
Odpowiedzieli
846
mu:
1138
Dawida.
 
43
3004
Powiedział
846
im:
4459
Jak
3767
więc
1138
Dawid
1722
w
4151
duchu
3004
nazywa
846
go
2962
Panem
2564
mówiąc:
 
44
2962
Pan
3450
memu
2962
Panu
2036
powiedział:
2521
Siądź
1537
po
3450
mojej
1188
prawicy,
2193
302
[-]
5087
umieszczę
2190
nieprzyjaciół
4675
twoich
5286
jako podnóżek
4228
stóp
4675
twoich.
 
45
1487
Jeśli
3767
więc
1138
Dawid
2564
nazywa
846
go
2962
Panem,
4459
jakże
2076
jest
846
jego
5207
synem?
 
46
2532
I
3762
nikt
 
(nie)
1410
był w stanie
846
mu
611
odpowiedzieć
3056
słowem,
3761
ani nie
5111
odważył się
5100
ktokolwiek
575
od
1565
tamtych
2250
dni
3765
jeszcze
846
go
1905
pytać.


1 Mat 22,1 MG: "znów".
2 Mat 22,8 MG: "Chociaż wesele jest gotowe:
3 Mat 22,9 MG: "wyruszcie"
4 Mat 22,10 MG: "złych [-] i dobrych" - opuszczone słowo "zarówno" - τε.
5 Mat 22,11 MG: "nieprzyobleczonego w odzienie weselne".
6 Mat 12,22 MG: "Towarzyszu, jak tu wszedłeś nie mając odzienia weselnego?"
7 Mat 22,16 MG: "Bowiem nie na oblicze ludzi patrzysz".
8 Mat 22,24 MG: "wejdzie w powinowactwo z"
9 Mat 22,28 MG: "Więc przy zmartwychwstaniu"


Idź do Ewangelia Mateusza 21^Początek rozdziałuIdź do Ewangelia Mateusza 23