Księgi: Mt Mr Łk Jn Dz Rz 1Ko 2Ko Ga Ef Fp Kl 1Ts 2Ts 1Tm 2Tm Ty Fm Hb Jk 1Pt 2Pt 1Jn 2Jn 3Jn Jd Ap 
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Ewangelia Mateusza 27
 
1
1161
A
1096
gdy nastał
4405
poranek,
2983
powzięli
4824
naradę
(1)
 
3956
wszyscy
749
arcykapłani
2532
i
4245
starsi
2992
ludu
2596
przeciwko
2424
Jezusowi,
5620
żeby
846
go
2289
zabić.
 
2
2532
I
1210
związawszy
846
go,
520
odprowadzili
2532
i
3860
wydali
846
go
2232
rządcy,
4194
Poncjuszowi
4091
Piłatowi.
 
3
5119
Wtedy
2455
Juda,
3588
ten
3860
który
846
go
3860
wydał,
1492
gdy zobaczył,
3754
że
2632
został osądzony,
3338
zacząwszy odczuwać żal,
654
zwrócił
5144
trzydzieści
694
srebrników
749
arcykapłanom
2532
i
4245
starszym,
 
4
3004
mówiąc:
264
Zgrzeszyłem,
3860
wydając
129
krew
121
niewinną.
1161
A
3588
oni
2036
powiedzieli:
5101
Jak to
4314
do
2248
nas
 
(się odnosi)?
4771
Ty
 
(sam)
3700
patrz
 
(na to).
 
5
2532
I
4496
rzuciwszy
694
srebrniki
1722
w
3485
świątyni,
402
oddalił się.
2532
A
565
gdy odszedł,
519
powiesił się.
 
6
1161
A
749
arcykapłani
2983
wziąwszy
694
srebrniki,
2036
powiedzieli:
3756
Nie
1832
wolno
906
wrzucać
846
ich
1519
do
2878
skarbca ofiarnego,
1893
skoro
2076
5092
zapłatą
 
(za)
129
krew.
 
7
1161
Lecz
4824
naradziwszy się,
2983
[-]
59
kupili
1537
za
846
nie
68
Pole
2763
Garncarza,
1519
na
5027
cmentarz
 
(dla)
3581
obcych.
 
8
1352
Dlatego
2564
nazywane jest
1565
to
68
pole
68
Polem
129
Krwi,
2193
aż do
4594
dzisiaj.
 
9
5119
Wtedy
4137
wypełniło się
3588
to, co
4483
zostało powiedziane
1223
przez
4396
proroka
2408
Jeremiasza,
3004
mówiącego:
2532
I
2983
wzięli
5144
trzydzieści
694
srebrników,
5092
zapłatę za
3588
tego,
5091
którego wycenili;
3739
jego
5091
wycenili
 
(ludzie)
575
spośród
5207
synów
2474
Izraela,
 
10
2532
i
1325
dali
846
je
1519
na
68
Pole
2763
Garncarza,
2505
jak
4929
nakazał
3427
mi
2962
Pan.
 
11
1161
A
2424
Jezus
2476
został postawiony
1715
przed
2232
rządcą.
2532
I
1905
zapytał
846
go
2232
rządca,
3004
mówiąc:
4771
Ty
1488
jesteś
935
królem
2453
Judejczyków?
1161
A
2424
Jezus
846
mu
5346
odpowiedział:
4771
Ty
3004
mówisz.
 
12
2532
A
1722
gdy
2723
był oskarżany
846
on
5259
przez
749
arcykapłanów
2532
i
4245
starszych,
(2)
 
3762
nic
 
(nie)
611
odpowiedział.
 
13
5119
Wtedy
3004
powiedział
846
mu
4091
Piłat:
3756
Nie
191
słyszysz,
4214
jakże wiele
2649
przeciwko
4675
tobie
2649
świadczą?
 
14
2532
I
3756
nie
611
odpowiedział
846
mu
4314
na
3761
ani
1520
jedno
4487
słowo,
5620
tak że
2232
rządca
2296
dziwił się
3029
bardzo.
 
15
1161
A
2596
na
1859
święto
2232
rządca
1486
miał zwyczaj
630
uwalniać
3793
tłumowi
1520
jednego
1198
więźnia,
3739
którego
2309
chcieli.
 
16
1161
A
2192
mieli
5119
wtedy
1978
znanego
1198
więźnia,
3004
zwanego
912
Barabaszem.
 
17
3767
Więc
4863
gdy się
846
oni
4863
zebrali,
2036
powiedział
846
im
4091
Piłat:
5101
Kogo
2309
chcecie,
630
uwolnię
5213
wam:
912
Barabasza
2228
czy
2424
Jezusa,
3004
zwanego
5547
Chrystusem?
 
18
1492
Wiedział
1063
bowiem,
3754
że
1223
przez
5355
zawiść
846
go
3860
wydali.
 
19
1161
A
2521
gdy
846
on
2521
siedział
1909
na
968
podwyższeniu sędziego,
649
posłała
4314
do
846
niego
846
jego
1135
żona,
3004
mówiąc:
3367
Nic
4671
tobie
2532
i
1565
temu
1342
sprawiedliwemu,
(3)
 
4183
wiele
1063
bowiem
3958
wycierpiałam
4594
dziś
2596
we
3677
śnie
1223
z uwagi na
846
niego.
 
20
1161
Lecz
749
arcykapłani
2532
i
4245
starsi
3982
przekonali
3793
tłumy,
2443
żeby
154
zażądały
912
Barabasza,
1161
a
2424
Jezusa
622
stracili.
 
21
1161
A
2232
rządca,
611
odpowiadając
2036
powiedział
846
im:
5101
Kogo
2309
chcecie
575
z tych
1417
dwóch?
630
Uwolnię
5213
wam.
1161
A
3588
oni
2036
odpowiedzieli:
912
Barabasza.
 
22
3004
Zapytał
846
ich
4091
Piłat:
5101
Co
3767
więc
4160
uczynić
2424
Jezusowi,
3004
zwanemu
5547
Chrystusem?
3004
Odpowiedzieli
846
mu
3956
wszyscy:
4717
Niech będzie ukrzyżowany.
 
23
1161
A
2232
rządca
5346
powiedział:
5101
Co
1063
zatem
2556
złego
4160
uczynił?
1161
Lecz
3588
oni
4057
bardziej
2896
krzyczeli,
3004
mówiąc:
4717
Niech będzie ukrzyżowany.
 
24
1161
A
4091
Piłat,
1492
gdy zobaczył,
3754
że
3762
nic
 
(nie)
5623
pomaga,
235
ale
3123
większa
2351
wrzawa
1096
się staje,
2983
wziąwszy
5204
wodę,
633
obmył sobie
5495
ręce
561
przed
3793
tłumem,
3004
mówiąc:
121
Niewinny
1510
jestem
575
[-]
129
krwi
5127
tego
1342
sprawiedliwego.
5210
Wy
 
(sami)
3700
patrzcie
 
(na to).
 
25
2532
I
611
odpowiadając,
3956
cały
2992
lud
2036
powiedział:
129
Krew
846
jego
1909
na
2248
nas
2532
i
1909
na
5043
dzieci
2257
nasze.
 
26
5119
Wtedy
630
uwolnił
846
im
912
Barabasza,
1161
lecz
2424
Jezusa,
5417
wychłostawszy,
3860
wydał,
2443
żeby
4717
został ukrzyżowany.
 
27
5119
Wtedy
4757
żołnierze
2232
rządcy,
3880
wziąwszy
2424
Jezusa
1519
do
4232
pretorium,
4863
zebrali
1909
przy
846
nim
3650
całą
4686
kohortę.
 
28
2532
I
1562
rozebrawszy
846
go,
4060
włożyli
846
na niego
2847
ciemnoczerwony
5511
płaszcz wojskowy.
 
29
2532
I
4120
splótłszy
4735
wieniec
1537
z
173
cierni,
2007
włożyli
1909
na
846
jego
2776
głowę,
2532
a
2563
trzcinę
1909
w
846
jego
1188
prawicę.
2532
I
1120
upadłszy na kolana
1715
przed
846
nim,
1702
wyszydzali
846
go,
3004
mówiąc:
5463
Bądź radosny,
935
królu
2453
Judejczyków!
 
30
2532
A
1716
plując
1519
na
846
niego,
2983
wzięli
2563
trzcinę
2532
i
5180
uderzali
846
go
1519
w
2776
głowę.
 
31
2532
A
3753
gdy
846
go
1702
wyszydzili,
1562
rozebrali
846
go
 
(z)
5511
wojskowego płaszcza
2532
i
1746
przyoblekli
846
go
846
jego
2440
szatą wierzchnią,
2532
i
520
odprowadzili
846
go
1519
na
4717
ukrzyżowanie.
 
32
1161
A
1831
wychodząc,
2147
znaleźli
444
człowieka,
2956
Cyrenejczyka,
3686
imieniem
4613
Szymon.
29
Zmusili
5126
go,
2443
żeby
142
niósł
846
jego
4716
krzyż.
 
33
2532
A
2064
gdy przyszli
1519
na
5117
miejsce,
3004
zwane
1115
Golgota,
3739
które
2076
jest
3004
nazywane
5117
Miejscem
2898
Czaszki,
 
34
1325
dali
846
mu
4095
wypić
3690
wino,
3396
zmieszane
3326
z
5521
żółcią.
2532
Ale
1089
skosztowawszy,
3756
nie
2309
chciał
4095
pić.
 
35
1161
A
4717
gdy
846
go
4717
ukrzyżowali,
1266
rozdzielili
846
jego
2440
szaty wierzchnie,
906
rzucając
2819
los.
 
36
2532
I
2521
siedząc,
5083
pilnowali
846
go
1563
tam.
 
37
2532
I
2007
umieścili
1883
ponad
846
jego
2776
głową
1125
wypisaną
846
jego
156
winę:
3778
To
2076
jest
2424
Jezus,
935
król
2453
Judejczyków.
 
38
5119
Wówczas
4717
ukrzyżowani byli
4862
z
846
nim
1417
dwaj
3027
bandyci,
1520
jeden
1537
po
1188
prawicy,
2532
a
1520
jeden
1537
po
2176
lewicy.
 
39
1161
A
3899
przechodzący obok
987
bluźnili
846
mu,
2795
poruszając
846
swoimi
2776
głowami
 
40
2532
i
3004
mówiąc:
3588
Ty, który
2647
niszczysz
3485
świątynię
2532
i
1722
w
5140
trzy
2250
dni
3618
budujesz:
4982
wybaw
4572
samego siebie,
1487
jeśli
1488
jesteś
5207
synem
2316
Boga,
2597
zstąp
575
z
4716
krzyża.
 
41
1161
A
3668
podobnie
2532
i
749
arcykapłani,
1702
szydząc
3326
razem ze
1122
znawcami Pisma
2532
i
4245
starszymi
2532
oraz
5330
faryzeuszami,
3004
mówili:
 
42
243
Innych
4982
wybawiał,
1438
siebie samego
3756
nie
1410
jest w stanie
4982
wybawić?
1487
Jeśli
2076
jest
935
królem
2474
Izraela,
2597
niech zstąpi
3568
teraz
575
z
4716
krzyża,
2532
a
4100
uwierzymy
1909
w
846
niego.
 
43
3982
Polegał
1909
na
2316
Bogu,
4506
niech wybawi
3568
teraz
846
siebie,
1487
jeśli
846
go
2309
pragnie.
2036
Powiedział
1063
bowiem,
3754
że:
1510
Jestem
5207
synem
2316
Boga.
 
44
1161
A
846
tak samo
2532
i
3027
bandyci,
4957
ukrzyżowani razem z
846
nim,
3679
robili
846
mu
3679
wyrzuty.
 
45
1161
A
575
od
1623
szóstej
5610
godziny
4655
ciemność
1096
pojawiła się
1909
na
3956
całej
1093
ziemi,
2193
aż do
5610
godziny
1766
dziewiątej.
 
46
1161
A
4012
około
5610
godziny
1766
dziewiątej
2424
Jezus
310
wykrzyknął
3173
wielkim
5456
głosem,
3004
mówiąc:
2241
Eli,
2241
Eli,
2982
lema
4518
sabachthani?
5124
To
2076
jest:
2316
Boże
3450
mój,
2316
Boże
3450
mój,
24435101
czemu
3165
mnie
1459
opuściłeś?
 
47
1161
A
5100
niektórzy
1563
tam
2476
stojący
191
usłyszawszy,
3004
mówili,
3754
że:
2243
Eliasza
3778
ten
5455
woła.
 
48
2532
I
2112
natychmiast
5143
podbiegł
1520
jeden
1537
z
846
nich
2532
i
2983
wziąwszy
4699
gąbkę,
4130
napełnił
5037
[-]
3690
winem
2532
i
4060
włożywszy na
2563
trzcinę,
4222
dał
846
mu
4222
pić.
 
49
1161
A
3062
inni
3004
mówili:
863
Pozwól,
1492
zobaczmy,
1487
czy
2064
przyjdzie
2243
Eliasz,
4982
aby
846
go
4982
wybawić.
 
50
1161
A
2424
Jezus
3825
znów
2896
wykrzyknąwszy
3173
wielkim
5456
głosem,
863
oddał
4151
ducha.
 
51
2532
I
2400
oto
2665
zasłona
3485
świątyni
4977
rozdarła się
1519
na
1417
dwoje
575
od
509
góry
2193
aż do
2736
dołu
2532
i
1093
ziemia
4579
zatrzęsła się,
2532
a
4073
skały
4977
popękały.
 
52
2532
I
455
otworzyły się
3419
grobowce
2532
i
1453
zostały wzbudzone
(4)
 
4183
liczne
4983
ciała
40
świętych,
2837
którzy zasnęli.
 
53
2532
I
1831
wyszedłszy
1537
z
3419
grobów,
3326
po
846
jego
1454
wzbudzeniu,
(5)
 
1525
weszły
1519
do
40
świętego
4172
miasta
2532
i
1718
ukazały się
4183
wielu.
 
54
1161
A
1543
setnik
2532
i
 
(ci, co)
3326
z
846
nim
5083
pilnowali
2424
Jezusa,
1492
widząc
4578
trzęsienie
2532
i
3588
to, co,
1096
się stało,
5399
przestraszyli się
4970
bardzo,
3004
mówiąc:
230
Naprawdę
3778
ten
2258
był
5207
synem
2316
Boga.
 
55
1161
A
2258
były
1563
tam
4183
liczne
1135
kobiety,
2334
przyglądające się
575
z
3113
daleka,
3748
które
190
towarzyszyły
2424
Jezusowi
575
od
1056
Galilei,
1247
służąc
846
mu.
 
56
1722
Wśród
3739
nich
2258
była
3137
Maria
3094
Magdalena
2532
i
3137
Maria
 
(matka)
3588
[-]
2385
Jakuba
2532
oraz
3384
matka
2499
Józefa
2532
i
3384
matka
5207
synów
2199
Zebedeusza.
 
57
1161
A
1096
gdy
3798
wieczór
1096
się pojawił,
2064
przyszedł
4145
bogaty
444
człowiek
575
z
707
Arymatei,
5122
imieniem
2501
Józef,
3739
który
846
sam
2532
również
3100
był uczniem
2424
Jezusa.
 
58
3778
Ten
4334
przyszedłszy do
4091
Piłata,
154
poprosił o
4983
ciało
2424
Jezusa.
5119
Wtedy
4091
Piłat
2753
rozkazał
591
wydać
4983
ciało.
 
59
2532
A
2983
wziąwszy
4983
ciało,
2501
Józef
1794
owinął
846
je
2513
czystą
4616
tkaniną lnianą.
 
60
2532
I
5087
umieścił
846
je
1722
w
846
swoim
2537
nowym
3419
grobie,
3739
który
2998
wykuł
1722
w
4073
skale,
2532
i
4351
zatoczywszy
3173
wielki
3037
kamień
 
(do)
2374
drzwi
3419
grobu,
565
odszedł.
 
61
1161
A
2258
była
1563
tam
3137
Maria
3094
Magdalena
2532
oraz
243
inna
3137
Maria,
2521
które siedziały
561
naprzeciw
5028
grobu.
 
62
1161
A
1887
następnego dnia,
3748
który
2076
był
3326
po
3904
przygotowaniu,
4863
zebrali się
749
arcykapłani
2532
i
5330
faryzeusze
4314
u
4091
Piłata,
 
63
3004
mówiąc:
2962
Panie,
3415
przypomnieliśmy sobie,
3754
że
1565
tamten
4108
zwodziciel
2036
powiedział,
2198
gdy
2089
jeszcze
2198
żył:
3326
Po
5140
trzech
2250
dniach
1453
zostanę wzbudzony.
(6)
 
 
64
2753
Rozkaż
3767
więc,
805
aby zabezpieczono
5028
grób
2193
aż do
5154
trzeciego
2250
dnia,
3379
aby nie
2064
przyszli
3101
uczniowie
846
jego
3571
nocą,
2813
wykradając
846
go;
2532
i
2036
powiedzieliby
2992
ludowi:
1453
został wzbudzony
(7)
 
575
z
3498
martwych.
2532
I
2071
byłoby
2078
ostatnie
4106
zwiedzenie
5501
gorsze
 
(od)
4413
pierwszego.
 
65
1161
I
5346
odpowiedział
846
im
4091
Piłat:
2192
Macie
2892
straż,
5217
odejdźcie,
805
zabezpieczcie
 
(go),
5613
jak
1492
umiecie.
 
66
1161
A
3588
oni
4198
poszedłszy,
(8)
 
805
zabezpieczyli
5028
grób,
4972
pieczętując
3037
kamień
3326
razem ze
2892
strażą.


1 Mat 27,1 MG: "podjęli uchwałę".
2 Mat 27,12 MG: "A gdy oskarżali go [-] arcykapłani i starsi".
3 Mat 27,19: MG: "Nic ciebie i sprawiedliwego tego (niech nie łączy),"
4 Mat 27,52 MG: "obudziły się".
5 Mat 27,53 MG: "po ich odrodzeniu się".
6 Mat 27,63 MG: " obudzę się."
7 Mat 27,64 MG: Obudził się".
8 Mat 27,66 MG: "wyruszywszy".


Idź do Ewangelia Mateusza 26^Początek rozdziałuIdź do Ewangelia Mateusza 28