Księgi: Mt Mr Łk Jn Dz Rz 1Ko 2Ko Ga Ef Fp Kl 1Ts 2Ts 1Tm 2Tm Ty Fm Hb Jk 1Pt 2Pt 1Jn 2Jn 3Jn Jd Ap 
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Ewangelia Mateusza 28
 
1
1161
A
3796
po zakończeniu
4521
szabatu,
2020
gdy świtało
1519
na
(1)
 
1520
pierwszy
 
(dzień)
4521
tygodnia,
2064
przyszła
3137
Maria
3094
Magdalena
2532
i
243
inna
3137
Maria
2334
obejrzeć
5028
grób.
 
2
2532
A
2400
oto
1096
pojawiło się
3173
wielkie
4578
trzęsienie,
1063
bo
32
anioł
2962
Pana,
2597
gdy zstąpił
1537
z
3772
niebios,
4334
podszedł,
617
odtoczył
3037
kamień
575
od
2374
drzwi
2532
i
2521
usiadł
1883
na
846
nim.
 
3
1161
A
846
jego
2397
wygląd
2258
był,
5613
jak
796
błyskawica
2532
i
1742
odzienie
846
jego
3022
białe,
5616
jak
5510
śnieg.
 
4
1161
A
575
od
5401
lęku
 
(przed)
846
nim
4579
zatrzęśli się
5083
strażnicy
2532
i
1096
stali się
5616
jakby
3498
martwi.
 
5
1161
A
32
anioł,
611
odpowiadając,
2036
powiedział
1135
kobietom:
5210
Wy
3361
nie
5399
bójcie się,
1063
ponieważ
1492
wiem,
3754
że
2212
szukacie
2424
Jezusa
4717
ukrzyżowanego.
 
6
3756
Nie
2076
ma
 
(go)
5602
tu,
1063
bo
2531
jak
2036
powiedział,
1453
został wzbudzony.
(2)
 
1205
Chodźcie,
1492
zobaczcie
5117
miejsce,
3699
gdzie
2749
był położony
2962
Pan.
 
7
2532
I
5035
szybko
4198
poszedłszy,
(3)
 
2036
powiedzcie
846
jego
3101
uczniom,
3754
że:
1453
wzbudzony został
(4)
 
575
z
3498
martwych,
2532
i
2400
oto
4254
poprzedza
5209
was
1519
do
1056
Galilei.
1563
Tam
846
go
3700
zobaczycie.
2400
Oto
2036
powiedziałem
5213
wam.
 
8
2532
I
1831
odszedłszy
5035
szybko
575
od
3419
grobu,
3326
z
5401
lękiem
2532
i
5479
radością
3173
wielką
5143
pobiegły
518
oznajmić
846
jego
3101
uczniom.
 
9
1161
A
5613
gdy
4198
szły,
518
opowiedzieć
 
(to)
846
jego
3101
uczniom,
2532
[-]
2400
oto
2424
Jezus
528
spotkał się z
846
nimi,
3004
mówiąc:
5463
Radujcie się!
1161
A
3588
one
4334
podszedłszy,
2902
uchwyciły się
4228
nóg
846
jego
2532
i
4352
pokłoniły się
846
mu.
 
10
5119
Wtedy
2424
Jezus
846
im
3004
powiedział:
3361
Nie
5399
bójcie się.
5217
Odejdźcie,
518
oznajmijcie
80
braciom
3450
mym,
2443
aby
565
poszli
1519
do
1056
Galilei
2532
i
1563
tam
3165
mnie
3700
zobaczą.
 
11
1161
A
4198
gdy
846
one
4198
poszły,
(5)
 
2400
oto
5100
niektórzy
 
(ze)
2892
straży,
2064
przyszedłszy
1519
do
4172
miasta,
518
oznajmili
749
arcykapłanom
537
wszystko,
3588
to, co
1096
się stało.
 
12
2532
I
4863
zebrawszy się
3326
razem ze
4245
starszymi,
4824
naradę
2983
powzięli;
1325
dali
5037
także
4757
żołnierzom
2425
dość dużo
694
srebrników,
(6)
 
 
13
3004
mówiąc:
2036
Powiedzcie,
3754
że:
846
Jego
3101
uczniowie
3571
nocą
2064
przyszedłszy,
2813
ukradli
846
go,
2837
gdy
2257
my
2837
spaliśmy.
 
14
2532
A
1437
gdyby
5124
to
191
było zasłyszane
1909
u
2232
rządcy,
2249
my
846
go
3982
przekonamy
2532
i
4160
uczynimy
5209
was
275
wolnymi od trosk.
 
15
1161
A
3588
oni,
2983
wziąwszy
694
srebrniki,
4160
uczynili,
5613
jak
1321
zostali pouczeni.
2532
I
1310
rozpowszechnione zostało
3056
słowo
3778
to
3844
u
2453
Judejczyków,
3360
aż do
4594
dzisiaj,
 
16
1161
A
1733
jedenastu
3101
uczniów
4198
podążyło
1519
do
1056
Galilei
1519
na
3735
górę,
3757
gdzie
5021
wyznaczył
846
im
2424
Jezus.
 
17
2532
I
1492
zobaczywszy
846
go,
4352
pokłonili się
846
mu,
1161
lecz
3588
niektórzy
1365
wątpili.
 
18
2532
I
4334
podszedłszy,
2424
Jezus
2980
powiedział
846
im,
3004
mówiąc:
1325
Dana jest
3427
mi
3956
wszelka
1849
władza
1722
w
3772
niebiosach
2532
i
1909
na
1093
ziemi.
 
19
4198
Idąc,
3100
czyńcie uczniami
(7)
 
3956
wszystkie
1484
narody,
907
zanurzając
846
je
1519
w
3686
imię
3962
Ojca
2532
i
5207
Syna,
2532
i
4151
Ducha
40
Świętego,
 
20
1321
ucząc
846
ich
5083
strzec
3956
wszystkiego,
3745
cokolwiek
5213
wam
1781
przykazałem.
2532
A
2400
oto
1473
ja
1510
jestem
3326
razem z
5216
wami
 
(przez)
3956
wszystkie
2250
dni
2193
aż do
4930
zakończenia
165
tej epoki.
281
Amen.
(8)
 


1 Mat 28,1 MG: "gdy zaczynało wschodzić światło".
2 Mat 28,6 MG: "obudził się bowiem, jak powiedział".
3 MAt 28,7 MG: "wyruszywszy".
4 Mat 28,7 MG: "Obudził się".
5 Mat 28,11 MG: "wyruszyły".
6 Mat 24,12 MG: "naradzili się" [-]; dali żołnierzom dość dużo srebrników".
7 Mat 28,19 MG: "idźcie, czyniąc uczniami".
8 Mat 28,20 MG: "doczesności".


Idź do Ewangelia Mateusza 27^Początek rozdziału