Księgi: Mt Mr Łk Jn Dz Rz 1Ko 2Ko Ga Ef Fp Kl 1Ts 2Ts 1Tm 2Tm Ty Fm Hb Jk 1Pt 2Pt 1Jn 2Jn 3Jn Jd Ap 
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Ewangelia Mateusza 3
 
1
1161
A
1722
w
1565
owe
2250
dni
3854
przybył
2491
Jan
910
Chrzciciel,
2784
który głosił
1722
na
2048
pustkowiu
2449
Judei
 
2
2532
i
3004
mówił:
3340
zmieniajcie myślenie,
1063
ponieważ
1448
zbliżyło się
932
królestwo
3772
niebios.
 
3
2076
Jest
3778
on
1063
bowiem
4483
przepowiedziany
5259
przez
4396
proroka
2268
Izajasza,
3004
który mówi:
5456
Głos
994
głośno wołającego
1722
na
2048
pustkowiu:
2090
przygotujcie
3598
drogę
2962
Pana;
2117
prostymi
4160
czyńcie
846
Jego
5147
wydeptane ścieżki.
 
4
846
Sam
1161
zaś
2491
Jan
2192
miał
846
swe
1742
odzienie
575
z
2359
sierści
2574
wielbłąda
2532
oraz
1193
skórzany
2223
pas
4012
wokół
846
swoich
3751
bioder,
1161
a
5160
pokarmem
846
jego
2258
była
200
szarańcza
2532
i
66
dziki
3192
miód.
 
5
5119
Wtedy
1607
wychodziła
4314
do
846
niego
2414
Jerozolima
2532
i
3956
cała
2449
Judea,
2532
i
3956
cała
4066
sąsiednia okolica
2446
Jordanu;
 
6
2532
i
907
byli zanurzani
5259
przez
846
niego
1722
w
2446
Jordanie
 
1843
ci, którzy wyznawali
846
swoje
266
grzechy.
 
7
1161
A
1492
gdy dostrzegł
4183
wielu
(1)
 
5330
faryzeuszów
2532
i
4523
saduceuszów,
2064
przychodzących
1909
do
 
(dokonywanego przez)
846
niego
908
zanurzenia,
2036
powiedział
846
im:
1081
potomstwo
2191
żmij,
5101
kto
5213
wam
5263
pokazał,
5343
jak uciec
575
od
3195
mającego nadejść
3709
gniewu?
 
8
4160
Zrodźcie
3767
zatem
2590
owoc,
514
godny
3341
zmiany myślenia.
 
9
2532
I
3361
nie
1380
sądźcie, że słuszne
 
(jest)
3004
mówić
1722
wobec
1438
siebie:
2192
mamy
3962
ojca
 
11
Abrahama,
1063
gdyż
3004
mówię
5213
wam,
3754
że
2316
Bóg
1410
jest w stanie
1537
z
5130
tych
3037
kamieni
1453
wzbudzić
5043
dzieci
11
Abrahamowi.
 
10
1161
Ale
2235
już właśnie
2532
i
513
siekiera
4314
do
4491
korzenia
1186
drzew
2749
jest przystawiona.
3956
Każde
3767
więc
1186
drzewo,
3361
które nie
4160
rodzi
2570
dobrego
2590
owocu,
1581
zostaje wycięte
2532
i
906
wrzucane
1519
w
4442
ogień.
 
11
1473
Ja
3303
[-]
5209
was
907
zanurzam
1722
w
5204
wodzie
1519
ku
3341
zmianie myślenia
1161
ale
3588
ten, który
2064
przychodzi
3694
za
3450
mną
2076
jest
2478
potężniejszy
3450
ode mnie;
3756
nie
1510
jestem
2425
dostatecznie ważny,
 
(by)
3739
mu
5266
sandały
941
podnieść.
846
On
5209
was
907
zanurzy
1722
w
4151
Duchu
40
Świętym
2532
[x]
4442
[x],
(2)
 
 
12
3739
którego
4425
szufla do odwiewania
1722
jest w
846
jego
5495
ręku;
2532
i
1245
oczyści
846
swoje
257
klepisko,
2532
i
4863
zbierze
846
swą
4621
pszenicę
1519
do
596
magazynu,
1161
zaś
892
plewy
2618
spali
762
w niemożliwym do ugaszenia
4442
ogniu.
 
13
5119
Wtedy
3854
przybył
2424
Jezus
575
z
1056
Galilei
1909
nad
2446
Jordan
4314
do
2491
Jana,
907
by dać się zanurzyć
5259
przez
846
niego.
 
14
2491
Jan
1161
zaś
1254
powstrzymywał
846
go,
3004
mówiąc:
1473
ja
2192
mam
5532
potrzebę,
 
(by)
907
być zanurzonym
5259
przez
4675
ciebie,
2532
a
4771
ty
2064
przychodzisz
4314
do
3165
mnie?
 
15
1161
A
2424
Jezus,
611
odpowiadając
2036
powiedział
4314
do
846
niego:
863
dopuść
737
teraz,
3779
tak
1063
bowiem
4241
stosowne
2076
jest
4137
wypełnić
2254
nam
3956
wszelką
1343
sprawiedliwość.
5119
Wtedy
846
go
863
dopuścił.
 
16
2424
Jezus
2532
zaś,
907
gdy został zanurzony,
2117
natychmiast
305
wyszedł
575
z
5204
wody.
2532
I
2400
oto
455
otwarte zostały
846
mu
3772
niebiosa
2532
i
1492
dostrzegł
4151
ducha
2316
Boga,
2597
zstępującego
5616
jak gdyby
4058
gołąb
2532
i
2064
przychodzącego
1909
na
846
niego.
 
17
2532
I
2400
oto
5456
głos
1537
z
3772
nieba
3004
mówił:
3778
Ten
2076
jest
3450
moim
27
umiłowanym
5207
synem,
1722
w
3739
którym
2106
mam upodobanie.


1 Mat 3,7 MG: "licznych".
2 Mt 3:11) TR: (…) On was zanurzy w Duchu Świętym i (2532) ogniu (4442).


Idź do Ewangelia Mateusza 2^Początek rozdziałuIdź do Ewangelia Mateusza 4