Księgi: Mt Mr Łk Jn Dz Rz 1Ko 2Ko Ga Ef Fp Kl 1Ts 2Ts 1Tm 2Tm Ty Fm Hb Jk 1Pt 2Pt 1Jn 2Jn 3Jn Jd Ap 
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Ewangelia Mateusza 4
 
1
5119
Wtedy
2424
Jezus
321
został wyprowadzony
1519
na
2048
pustkowie
5259
przez
4151
ducha,
 
(by)
3985
być próbowanym
(1)
 
5259
przez
1228
diabła.
 
2
2532
I
3522
gdy przepościł
5062
czterdzieści
2250
dni
2532
i
5062
czterdzieści
3571
nocy,
5305
wreszcie
3983
odczuł głód.
 
3
2532
I
4334
gdy podszedł
846
do niego
3985
poddający próbie,
(2)
 
2036
powiedział:
1487
jeżeli
1488
jesteś
5207
synem
2316
Boga
2036
powiedz,
2443
aby
3778
te
3037
kamienie
1096
stały się
740
chlebami.
 
4
1161
A
3588
on
611
odpowiadając,
2036
powiedział:
1125
Jest napisane:
3756
nie
1909
z powodu
3441
samego
740
chleba
444
człowiek
2198
będzie żył,
235
lecz
1909
z powodu
3956
każdego
4487
słowa
1607
wychodzącego
1223
przez
4750
usta
2316
Boga.
 
5
5119
Wtedy
3880
wziął
846
go
1228
diabeł
1519
do
40
świętego
4172
miasta
2532
i
2476
postawił
846
go
1909
na
4419
skraju
2411
świątyni
 
6
2532
i
3004
mówił
846
mu:
1487
jeśli
1488
jesteś
5207
synem
2316
Boga,
906
zrzuć
4572
się sam
2736
na dół,
1125
napisane jest
1063
bowiem,
3754
że
846
swym
32
aniołom
1781
rozkaże
4012
odnośnie
4675
ciebie;
2532
i
1909
na
5495
rękach
4571
cię
142
uniosą,
3379
abyś nie
4350
uderzył
4675
swą
4228
nogą
4314
o
3037
kamień.
 
7
2424
Jezus
846
mu
5346
powiedział:
1125
napisane jest
3825
też:
(3)
 
3756
nie
1598
będziesz wystawiał na próbę
2962
Pana,
4675
twego
2316
Boga.
 
8
3880
Wziął
846
go
3825
znów
1228
diabeł
1519
na
3029
bardzo
5308
wysoką
3735
górę
2532
i
1166
pokazał
846
mu
3956
wszystkie
932
królestwa
2889
świata
2532
oraz
846
ich
1391
chwałę.
 
9
2532
I
3004
powiedział
846
mu:
1325
dam
5023
to
3956
wszystko
4671
tobie,
1437
jeśli
4098
upadniesz
 
(i)
3427
mi
4352
się pokłonisz.
(4)
 
 
10
5119
Wtedy
2424
Jezus
3004
powiedział
846
mu:
5217
odejdź
3694
ode
3450
mnie
(5)
 
4567
szatanie,
1063
ponieważ
1125
jest napisane:
2962
Panu,
4675
twemu
2316
Bogu
4352
będziesz się kłaniał
(6)
 
2532
i
846
jemu
3441
samemu
3000
będziesz służył.
 
11
5119
Wówczas
863
opuścił
846
go
1228
diabeł,
2532
a
2400
oto
32
aniołowie
4334
podeszli
2532
i
1247
usługiwali
846
mu.
 
12
1161
A
2424
Jezus
191
gdy usłyszał,
3754
że
2491
Jan
3860
został wydany,
402
odszedł
1519
ku
1056
Galilei.
 
13
2532
I
2641
opuściwszy
3478
Nazaret
2064
przybył,
 
(by)
2730
zamieszkać
1519
w
2584
Kafarnaum
3864
nadmorskim,
1722
w
3725
granicach
2194
Zabulona
2532
i
3508
Neftalego,
 
14
2443
aby
4137
wypełniło się
3588
to, co
4483
zostało powiedziane
1223
za pośrednictwem
4396
proroka
2268
Izajasza
3004
mówiącego:
 
15
1093
Ziemia
2194
Zabulona
2532
i
1093
ziemia
3508
Neftalego,
3598
droga
2281
morska
4008
po drugiej stronie
2446
Jordanu,
1056
Galilea
1484
narodów.
 
16
2992
Lud
2521
siedzący
1722
w
4655
ciemności
3708
ujrzał
3173
wielkie
5457
światło,
2532
a
846
im,
2521
osiadłym
1722
w
5561
krainie
2532
i
4639
cieniu
2288
śmierci,
393
wzeszło
5457
światło.
 
17
575
Od
5119
tej pory
2424
Jezus
756
zaczął
2784
głosić
2532
i
3004
mówić:
3340
zmieniajcie myślenie,
1063
gdyż
1448
zbliżyło się
932
królestwo
3772
niebios.
 
18
4043
Idąc
1161
zaś
(7)
 
3844
wzdłuż
2281
morza
1056
Galilejskiego,
1492
dostrzegł
1417
dwóch
80
braci:
4613
Szymona,
3004
nazywanego
4074
Piotrem
2532
oraz
406
Andrzeja,
846
jego
80
brata,
906
zarzucających
293
niewód
1519
w
2281
morze.
2258
Byli
1063
bowiem
231
rybakami.
 
19
2532
I
3004
powiedział
846
im:
1205
chodźcie
3694
za
3450
mną,
2532
a
4160
uczynię
5209
was
231
rybakami
444
ludzi.
 
20
1161
A
3588
oni,
2112
natychmiast
863
zostawiwszy
1350
sieci rybackie,
190
poszli za
846
nim.
 
21
2532
I
4260
gdy przeszedł dalej
1564
stamtąd,
1492
dostrzegł
1417
dwóch
243
innych
80
braci:
2385
Jakuba,
 
(syna)
3588
owego
2199
Zebedeusza
2532
i
2491
Jana,
846
jego
80
brata,
 
(jak)
1722
w
4143
łodzi
3326
z
3962
ojcem
846
swym
2199
Zebedeuszem,
2675
przygotowywali
846
swoje
1350
sieci rybackie.
2532
I
2564
wezwał
846
ich.
 
22
3588
Oni
1161
zaś
2112
natychmiast
863
zostawiwszy
4143
łódź
2532
i
3962
ojca
846
swego,
190
zaczęli iść za
846
nim.
 
23
2532
I
4013
obchodził
2424
Jezus
3650
całą
1056
Galileę
1321
ucząc
1722
w
846
ich
4864
synagogach,
2532
i
2784
głosił
2098
dobrą nowinę
932
królestwa,
2532
i
2323
uzdrawiał
3956
wszelką
3554
chorobę
2532
i
3956
każdą
3119
niemoc
1722
wśród
2992
ludzi.
 
24
2532
I
565
rozeszła się
189
wieść
846
o nim
1519
po
3650
całej
4947
Syrii
2532
i
4374
znosili
846
mu
3956
wszystkich
2560
źle
2192
się mających,
4912
przyciśniętych
4164
rozmaitymi
3554
chorobami
2532
i
931
męczarniami,
2532
i
1139
opętanych przez demona,
2532
i
4583
epileptyków,
2532
i
3885
sparaliżowanych,
2532
i
2323
uzdrowił
846
ich.
 
25
2532
I
190
szły za
846
nim
4183
wielkie
(8)
 
3793
tłumy
575
z
1056
Galilei
2532
i
1179
Dekapolis,
2532
i
2414
Jerozolimy,
2532
i
2449
Judei,
2532
i
4008
z drugiej strony
2446
Jordanu.


1 Mat 4,1 MG: "być doświadczanym"
2 Mat 4,3 MG: "kusiciel" (w grece jest imiesłów czasownikowy, a nie rzeczownik)
3 Mat 4,7 MG: "także".
4 Mat 4,9 MG: "oddasz pokłon".
5 Mt 4:10 TR: Wtedy Jezus powiedział mu: odejdź, szatanie, ponieważ (…). Brak słów: "ode mnie"
6 Mat 4,10 MG: "będziesz oddawał pokłon".
7 Mt 4:18 TR: Idąc zaś Jezus - dodane słowo 2424 "Jezus"...
8 Mat 4,25 MG: "liczne".


Idź do Ewangelia Mateusza 3^Początek rozdziałuIdź do Ewangelia Mateusza 5