Księgi: Mt Mr Łk Jn Dz Rz 1Ko 2Ko Ga Ef Fp Kl 1Ts 2Ts 1Tm 2Tm Ty Fm Hb Jk 1Pt 2Pt 1Jn 2Jn 3Jn Jd Ap 
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Ewangelia Mateusza 9
 
1
2532
A
1684
gdy wszedł
1519
do
4143
łodzi,
1276
przeprawił się
2532
i
2064
przybył
1519
do
2398
swojego
4172
miasta.
 
2
2532
I
2400
oto
4374
przynieśli
846
mu
3885
sparaliżowanego,
906
leżącego
1909
na
2825
łożu.
2532
A
2424
Jezus
 
,
1492
gdy zobaczył
846
ich
4102
wiarę,
2036
powiedział
3885
sparaliżowanemu:
2293
Odwagi
5043
dziecko,
863
odpuszczone są
4671
ci
(1)
 
266
grzechy
4675
twoje.
 
3
2532
A
2400
oto
5100
niektórzy
1122
ze znawców Pisma
2036
powiedzieli
1722
w
1438
sobie:
(2)
 
3778
Ten
987
bluźni.
 
4
2532
A
2424
Jezus,
1492
gdy zobaczył
846
ich
1761
myśli,
2036
powiedział:
2443
(-)
2444
Dlaczego
5210
wy
4190
zło
1760
wymyślacie
(3)
 
1722
w
5216
waszych
2588
sercach?
 
5
5101
Co
1063
bowiem
2076
jest
2123
łatwiejsze,
2036
powiedzieć:
863
Odpuszczone są
4675
twoje
266
grzechy,
2228
czy
2036
powiedzieć:
1453
Powstań
2532
i
4043
chodź?
 
6
1161
Ale
2443
żebyście
1492
wiedzieli,
3754
że
5207
Syn
444
Człowieczy
2192
ma
1909
na
1093
ziemi
1849
moc
863
odpuszczania
266
grzechów
 
5119
wtedy
3004
powiedział
3885
sparaliżowanemu
 
1453
Powstań,
142
zabierz
4675
swe
2825
łoże
2532
i
5217
odejdź
1519
do
4675
swojego
3624
domu.
 
7
2532
A
1453
gdy wstał,
565
poszedł
1519
do
846
swego
3624
domu.
 
8
1161
A
3793
tłumy,
1492
gdy zobaczyły
 
(to),
2296
dziwiły się
2532
i
1392
oddały chwałę
2316
Bogu,
1325
że dał
444
ludziom
5108
taką
1849
moc.
 
9
2532
A
3855
odchodząc
1564
stamtąd
1492
dostrzegł
2424
Jezus
444
człowieka,
2521
siedzącego
1909
w
5058
miejscu pobierania podatków,
3004
którego nazywano
3156
Mateuszem,
2532
i
3004
powiedział
846
mu:
190
Chodź za
3427
mną.
2532
A
450
gdy wstał,
190
poszedł za
846
nim.
(4)
 
 
10
2532
A
846
gdy on
345
leżał przy stole
1722
w
3614
domu,
1096
stało się,
2532
a
2400
oto
4183
wielu
5057
poborców podatków
2532
i
268
grzeszników,
(5)
 
2064
przyszedłszy,
4873
leżało przy stole
2424
z Jezusem
2532
oraz
846
jego
3101
uczniami.
 
11
2532
A
1492
gdy zobaczyli
 
(to)
5330
faryzeusze,
2036
mówili
846
jego
3101
uczniom:
1223
Dla
 
-
5101
czego
(6)
 
5216
wasz
1320
nauczyciel
2068
je
3326
z
5057
poborcami podatków
2532
i
268
grzesznikami?
 
12
1161
A
2424
Jezus,
191
gdy usłyszał
 
(to),
2036
powiedział
846
im:
3756
Nie
2480
zdrowi
5532
potrzebują
2192
(-)
2395
lekarza,
235
ale
2192
mający się
2560
źle.
(7)
 
 
13
4198
Idźcie
1161
i
3129
nauczcie się,
5101
co
2076
znaczy:
(8)
 
1656
Miłosierdzia
2309
chcę,
2532
a
3756
nie
2378
ofiary.
3756
Nie
2064
przyszedłem
1063
bowiem
2564
powołać
1519
do
3341
zmiany myślenia
1342
sprawiedliwych,
235
ale
268
grzeszników.
 
14
5119
Wtedy
4334
przyszli do
846
niego
3101
uczniowie
2491
Jana
 
(i)
3004
mówili:
1223
Dla
 
-
5101
czego
(9)
 
2249
my
2532
i
5330
faryzeusze
4183
dużo
3522
pościmy,
1161
a
4675
twoi
3101
uczniowie
3756
nie
3522
poszczą?
 
15
2532
A
2424
Jezus
2036
powiedział
846
im:
3361
Nie
1410
są w stanie
5207
synowie
3567
domu weselnego
3996
być w żałobie,
1909
jak
3745
długo
2076
jest
3326
z
846
nimi
3566
pan młody.
1161
Ale
2064
przyjdą
2250
dni,
3752
kiedy
522
zostanie zabrany
576
od
846
nich
3566
pan młody
2532
i
5119
wtedy
3522
będą pościć.
(10)
 
 
16
1161
Przecież
3762
nikt
 
(nie)
1911
nakłada
1915
naszywki
 
(z)
4470
kawałka
46
surowej
 
tkaniny
1909
na
3820
starą
2440
szatę wierzchnią,
1063
bowiem
 
(to)
846
jej
4138
uzupełnienie
142
zrywa się
575
z
2440
szaty wierzchniej,
2532
a
4978
rozdarcie
1096
staje się
5501
gorsze.
 
17
3761
Ani nie
906
wrzuca się
3501
młodego
3631
wina
1519
w
3820
stare
779
skórzane bukłaki.
1487
W
1161
[-]
3361
przeciwnym razie
(11)
 
779
skórzane bukłaki
4486
się roztrzaskują
2532
i
3631
wino
1632
się wylewa,
2532
a
779
skórzane bukłaki
622
się niszczą.
235
Ale
906
wrzuca się
3501
młode
3631
wino
1519
w
2537
nowe
779
skórzane bukłaki,
2532
a
297
obydwa
4933
się zachowują.
 
18
 
(Gdy)
846
on
846
im
5023
to
2980
mówił,
2400
oto
1520
jeden
 
(z)
758
posiadających władzę
2064
przyszedł
 
(i)
4352
pokłonił się
846
mu
(12)
 
3004
mówiąc,
3754
że:
3450
Moja
2364
córka
737
przed chwilą
5053
umarła,
235
ale
2064
przyjdź,
2007
połóż
1909
na
846
nią
4675
swą
5495
rękę,
2532
a
2198
będzie żyła.
 
19
2532
A
2424
Jezus
1453
powstawszy
190
poszedł za
846
nim,
2532
a
 
(także)
3101
uczniowie
846
jego.
 
20
2532
A
2400
oto
1135
kobieta,
131
krwawiąca
1427
od dwunastu
2094
lat,
4334
gdy podeszła
3693
z tyłu,
680
dotknęła
2899
krawędzi
846
jego
2440
wierzchniej szaty.
 
21
3004
Mówiła
(13)
 
1063
bowiem
1722
w
1438
sobie:
(14)
 
1437
Gdybym
3440
tylko
680
dotknęła
846
jego
2440
wierzchniej szaty,
4982
będę uratowana.
 
22
1161
A
2424
Jezus,
1994
gdy się obrócił
2532
i
846
1492
dostrzegł,
2036
powiedział:
2293
Odwagi
2364
córko,
4675
twoja
4102
wiara
4571
cię
4982
uratowała.
2532
I
575
od
1565
tej
5610
chwili
1135
kobieta
4982
była uratowana.
 
23
2532
A
2424
Jezus,
2064
gdy przyszedł
1519
do
3614
domu
758
posiadającego władzę
2532
i
1492
dostrzegł
834
grających na aulosie
2532
oraz
3793
tłum
2350
czyniący wrzawę,
 
24
3004
Powiedział
846
im:
402
Odejdźcie,
2877
dziewczynka
1063
bowiem
3756
nie
599
umarła,
235
ale
2518
śpi.
2532
I
2606
drwili
 
(z)
846
niego.
 
25
3753
A
1161
gdy
3793
tłum
1544
został wyrzucony,
 
(Jezus)
1525
wszedł,
2902
chwycił
846
jej
5495
rękę,
2532
a
2877
dziewczynka
1453
wstała.
 
26
2532
I
1831
rozeszła się
3778
ta
5345
wieść
1519
po
3650
całej
1565
tamtejszej
1093
ziemi.
 
27
2532
A
3855
odchodzącemu
1564
stamtąd
2424
Jezusowi
190
towarzyszyli
(15)
 
846
(-)
1417
dwaj
5185
ślepi,
2896
którzy wołali
2532
i
3004
mówili:
1653
Zlituj się
2248
nad nami,
5207
Synu
1138
Dawida.
 
28
1161
A
2064
gdy przyszedł
1519
do
3614
domu,
4334
podeszli do
846
niego
5185
ślepi,
2532
a
2424
Jezus
846
im
3004
powiedział:
4100
Wierzycie,
3754
że
1410
jestem w stanie
5124
to
4160
uczynić?
3004
Odpowiedzieli
846
mu:
3483
Tak,
2962
Panie!
 
29
5119
Wtedy
680
dotknął
846
ich
3788
oczy,
3004
mówiąc:
2596
Zgodnie z
5216
waszą
4102
wiarą
1096
niech się stanie
5213
wam
 
30
2532
I
455
otworzyły się
846
ich
3788
oczy.
2532
A
2424
Jezus
846
ich
1690
ostro upomniał,
3004
mówiąc:
3708
Uważajcie,
 
(aby)
3367
nikt
 
(nie)
1097
dowiedział się
 
(o tym).
 
31
1161
A
3588
oni,
1831
gdy wyszli,
1310
rozpowszechnili
846
to
1722
po
3650
całej
1565
tamtejszej
1093
ziemi.
 
32
1161
A
846
gdy oni
1831
wychodzili,
2400
oto
4374
przyniesiono
846
mu
2974
głuchego
444
człowieka,
1139
opętanego przez demona.
 
33
2532
A
1544
po wyrzuceniu
1140
demona,
(16)
 
2974
głuchy
2980
przemówił.
2532
I
2296
zdziwiły się
3793
tłumy,
3004
mówiąc:
3754
[x]
(17)
 
3763
Nigdy nie
5316
ukazała się
3779
taka
 
(rzecz)
1722
w
2474
Izraelu.
 
34
1161
Lecz
5330
faryzeusze
3004
mówili:
1544
Wyrzuca
1140
demony
1722
poprzez
758
posiadającego władzę
 
(nad)
1140
demonami.
 
35
2532
I
4013
obchodził
2424
Jezus
3956
wszystkie
4172
miasta
2532
i
2968
wsie,
1321
nauczając
1722
w
846
ich
4864
synagogach
2532
i
2784
ogłaszając
2098
dobrą nowinę
932
królestwa
2532
oraz
2323
uzdrawiając
3956
każdą
3554
chorobę
2532
i
3956
każdą
3119
niemoc
1722
wśród
2992
ludu.
 
36
1161
A
1492
gdy dostrzegł
3793
tłumy,
4697
ulitował się
4012
nad
846
nimi,
3754
bo
2258
byli
4660
utrudzeni
1590
[x]
(18)
 
2532
i
4496
porzuceni,
5616
jak
4263
owce,
3361
nie
2192
mające
4166
pasterza.
(19)
 
 
37
5119
Wtedy
3004
powiedział
846
swoim
3101
uczniom:
3303
Wprawdzie
(20)
 
2326
żniwo
4183
wielkie,
1161
ale
2040
robotników
3641
niewielu.
 
38
1189
Proście
3767
więc
2962
Pana
2326
żniwa,
3704
aby
1544
wyrzucił
2040
robotników
1519
na
846
swoje
2326
żniwo.


1 Mat 9:2 MG: "odpuszczone są tobie grzechy twoje" - lepiej brzmi: "odpuszczone są ci grzechy twoje".
2 Mat 9:3 MG "Pomyśleli sobie (1722 1438); w grece: εἶπον (powiedzieli) ἐν (w) ἑαυτοῖς (sobie)
3 Mat 9:4 MG: "Dlaczego wymyślacie zło".
4 Mat 9:9 MG: "Idź za mną. A gdy wstał, zaczął iść za nim"; ἠκολούθησεν - poszedł za (czas przeszły dokonany).
5 Mat 9,10 MG: "a oto liczni poborcy podatków i grzesznicy".
6 Mat 9:11 Διὰ τί (1223 i 5101) łącznie znaczy: "dlaczego".
7 Mat 9,12 MG: "ci, co się mają źle"
8 Mat 7:14 MG: "Idźcie i nauczcie się co (to) znaczy..." dodatkowe słowo "to" nie jest konieczne dla czytelności tekstu
9 Mat 9:14 Διὰ τί (1223 i 5101) łącznie znaczy: "dlaczego".
10 Mat 7:15 MG: "przyjdą dni, kiedy zostanie odebrany im pan młody..." - "im" - w grece mamy dwa słowa: "od (ἀπ 576) nich (αὐτῶν 846)"
11 Mat 9,17 MG: "Bo inaczej".
12 Mat 9,18 MG: "Oddał mu pokłon".
13 Mat 9,21 MG: "Myślała" - w gr Ἔλεγεν "Mówiła".
14 Mat 9:21 MG "Myślała bowiem sobie (1722 1438); w grece: ἐν (w) ἑαυτοῖς (sobie)
15 Mat 9:27 MG: "zaczęli towarzyszyć" - w grece jest czas przeszły dokonany: "towarzyszyli"
16 Mat 9,33 MG: A gdy został wyrzucony demon".
17 Mat 9:33 TR: (…) I zdziwiły się tłumy, mówiąc, że (3754) nigdy nie ukazała się taka (rzecz) w Izraelu.
18 Mat 9:36 TR: A gdy dostrzegł tłumy, ulitował się nad nimi, bo byli osłabieni (1590) i porzuceni, jak owce, które nie mają pasterza.
19 Mat 9:36 MG: "jak owce, które nie mają pasterza" w grece εχοντα (2192) jest imiesłowem: "mające".
20 Mat 9,37 MG: "Chociaż".


Idź do Ewangelia Mateusza 8^Początek rozdziałuIdź do Ewangelia Mateusza 10