Księgi: Mt Mr Łk Jn Dz Rz 1Ko 2Ko Ga Ef Fp Kl 1Ts 2Ts 1Tm 2Tm Ty Fm Hb Jk 1Pt 2Pt 1Jn 2Jn 3Jn Jd Ap 
Rozdziały: 1 2 

Ewangelia Marka 2
 
1
2532
I
1525
przybył
3825
ponownie
1519
do
2584
Kafarnaum
1223
po
 
(kilku)
2250
dniach.
2532
I
191
usłyszano,
3754
że
2076
jest
1519
w
3624
domu.
 
2
2532
I
2112
natychmiast
4863
zebrało się
4183
wielu,
5620
tak że
3371
już nie
5562
mieścili się
3366
nawet
4314
przy
2374
drzwiach.
2532
I
2980
głosił
846
im
3056
słowo.
 
3
2532
I
2064
przyszli
4314
do
846
niego
5342
niosący
3885
sparaliżowanego,
142
podtrzymywanego
5259
przez
5064
czterech.
 
4
2532
I
3361
nie
1410
będąc w stanie
 
(go)
4331
wnieść przed
846
niego
1223
z powodu
3793
tłumu,
648
odsłonili
4721
dach
 
(nad miejscem),
3699
gdzie
2258
był
 
(Jezus)
2532
i
1846
wygrzebawszy
 
(dziurę),
5465
spuścili
2895
posłanie,
1909
na
3739
którym
2621
leżał
3885
sparaliżowany.
 
5
1161
A
2424
Jezus,
1492
gdy zobaczył
846
ich
4102
wiarę,
3004
powiedział
3885
sparaliżowanemu:
5043
Dziecko,
863
odpuszczają się
4671
tobie
266
grzechy
4675
twoje.
 
6
1161
A
2258
byli
5100
jacyś
1122
znawcy Pisma,
2521
którzy
1563
tam
2521
siedzieli,
2532
i
1260
rozważali
1722
w
2588
sercach
846
swoich:
 
7
5101
Dlaczego
3778
ten
3779
tak
2980
mówi?
 
(To)
988
zniewaga!
5101
Kto
1410
może
863
odpuszczać
266
grzechy,
1487
jeśli
3361
nie
1520
jeden –
2316
Bóg?
 
8
2532
I
2112
natychmiast
2424
Jezus,
1921
poznawszy
846
swym
4151
duchem,
3754
że
846
oni
3779
tak
1722
w
1438
sobie
1260
myśleli,
2036
rzekł
846
im:
5101
Dlaczego
5023
to
1260
rozważacie
1722
w
2588
sercach
5216
waszych?
 
9
5101
Co
2076
jest
2123
łatwiejsze,
2036
powiedzieć
3885
sparaliżowanemu:
863
Odpuszczają się
4675
twoje
266
grzechy,
2228
czy
2036
powiedzieć:
1453
Powstań,
2532
i,
142
weź
4675
swoje
2895
posłanie
2532
i
4043
chodź?
 
10
1161
Lecz
2443
abyście
1492
wiedzieli,
3754
że
5207
Syn
444
Człowieczy
2192
posiada
1849
władzę
863
odpuszczania
266
grzechów
1909
na
1093
ziemi –
3004
rzekł
3885
sparaliżowanemu:
 
11
3004
Mówię
4671
Tobie:
1453
Powstań
2532
i
142
weź
4675
swoje
2895
posłanie,
2532
i
5217
odejdź
1519
do
4675
swego
3624
domu.
 
12
2532
I
1453
powstał,
2532
i
2112
natychmiast,
142
zabrawszy
2895
posłanie,
1831
wyszedł
1726
przed
3956
wszystkich,
5620
tak że
1839
zdumiewali się
3956
wszyscy
2532
i
1392
wychwalali
2316
Boga,
3004
mówiąc
3754
[-]:
3763
Nigdy
3779
takiego
 
(czegoś nie)
1492
widzieliśmy.
 
13
2532
I
1831
wyszedł
3825
znów
3844
nad
2281
morze,
2532
a
3956
cały
3793
tłum
2064
przychodził
4314
do
846
niego;
2532
i
1321
nauczał
846
ich.
 
14
2532
A
3855
przechodząc obok,
1492
dostrzegł
3018
Lewiego,
 
(syna)
3588
owego
256
Alfeusza,
2521
siedzącego
1909
w
5058
miejscu poboru podatków,
2532
i
3004
rzekł
846
mu:
190
Chodź za
3427
mną.
2532
I
450
wstawszy,
190
poszedł za
846
nim.
 
15
2532
I
1096
zdarzyło się,
1722
gdy
2621
leżał
846
on
1722
w
846
jego
3614
domu,
2532
a
4183
liczni
5057
poborcy podatków
2532
i
268
grzesznicy
4873
leżeli przy stole razem z
2424
Jezusem
2532
i
3101
uczniami
846
jego –
2258
byli
1063
bowiem
4183
liczni
2532
i
190
chodzili za
846
nim.
 
16
2532
A
1122
znawcy Pisma
2532
i
5330
faryzeusze
1492
zobaczywszy
846
go,
2068
jedzącego
3326
razem z
5057
poborcami podatków
2532
i
268
grzesznikami,
3004
mówili
3101
uczniom
846
jego:
5101
Co
 
(jest),
3754
że
3326
z
5057
poborcami podatków
2532
i
268
grzesznikami
2068
je
2532
i
4095
pije?
 
17
2532
A
191
usłyszawszy
 
(to),
2424
Jezus
3004
powiedział
846
im:
3756
Nie
5532
potrzebują
2192
xxx
2395
lekarza
2480
zdrowi,
235
ale
 
(ci, co)
2560
źle
2192
się mają.
3756
Nie
2064
przyszedłem
2564
powołać
1519
do
3341
zmiany myślenia
1342
sprawiedliwych,
235
ale
268
grzeszników.
 
18
2532
Lecz
2258
[-]
3101
uczniowie
2491
Jana
2532
i
3588
[-]
5330
faryzeuszy
3522
pościli.
2064
Przychodzą
2532
więc
2532
i
3004
pytają
846
go:
1223
Dlaczego
5101
xxx
3101
uczniowie
2491
Jana
2532
i
3588
[-]
5330
faryzeuszy
3522
poszczą,
1161
a
4674
twoi
3101
uczniowie
3756
nie
3522
poszczą?
 
19
2532
I
2036
rzekł
846
im
2424
Jezus:
3361
Czyż
1410
mogą
5207
synowie
3567
domu weselnego
1722
w
3739
tym
 
(czasie, gdy)
3566
pan młody
2076
jest
3326
z
846
nimi,
3522
pościć?
3745
Jak
5550
długo
3326
u
1438
siebie
2192
mają
3566
pana młodego,
3756
nie
1410
mogą
3522
pościć.
 
20
1161
Lecz
2064
przyjdą
2250
dni,
3752
gdy
522
zostanie zabrany
575
od
846
nich
3566
pan młody,
2532
i
5119
wtedy
3522
będą pościli
1722
w
1565
ten
2250
dzień.
 
21
2532
A
3762
nikt
1915
naszywki
 
(z)
4470
kawałka
46
surowej
4470
tkaniny
 
(nie)
1976
przyszywa
1909
na
3820
starą
2440
szatę wierzchnią,
1161
bo
1487
inaczej
3361
[-]
2537
nowe
4138
uzupełnienie
846
[-]
142
obrywa
3820
starą
 
(szatę),
2532
a
4978
rozdarcie
1096
staje się
5501
gorsze.
 
22
2532
I
3762
nikt
 
(nie)
906
wlewa
3501
młodego
3631
wina
1519
w
3820
stare
779
skórzane bukłaki,
1161
bo
1487
inaczej
3361
[-]
3501
młode
3631
wino
4486
rozerwie
779
skórzane bukłaki;
2532
i
3631
wino
1632
będzie rozlane,
2532
i
779
skórzane bukłaki
622
zniszczone.
235
Lecz
3501
młode
3631
wino
992
wlewa się
1519
w
2537
nowe
779
skórzane bukłaki.
 
23
2532
I
1096
stało się,
 
(że)
846
on
3899
przechodził
1722
w
4521
szabat
1223
przez
4702
łany zboża,
2532
a
3101
uczniowie
846
jego,
3598
idąc,
4160
xxx
756
zaczęli
5089
zrywać
4719
kłosy.
 
24
2532
A
5330
faryzeusze
3004
mówili
846
mu:
1492
Zobacz!
5101
Dlaczego
4160
czynią
1722
w
4521
szabat
3739
to
 
(czego)
3756
nie
1832
wolno?
 
25
2532
A
846
on
3004
powiedział
846
im:
3763
Nigdy
 
(nie)
314
czytaliście,
5101
co
4160
uczynił
1138
Dawid,
3753
kiedy
2192
miał
5532
niedostatek
2532
i
3983
odczuł głód –
846
on
2532
oraz
3588
ci,
 
(co)
3326
razem z
846
nim
 
(byli)?
 
26
4459
Jak
1525
wszedł
1519
do
3624
domu
2316
Bożego
1909
za
749
arcykapłana
8
Abiatara
2532
i
5315
zjadł
740
chleby
4286
pokładne,
3739
których
3756
nie
1832
wolno
5315
jeść
 
(nikomu, a)
1487
jedynie
3361
[-]
2409
kapłanom,
2532
i
1325
dał
2532
także
3588
tym,
 
(którzy)
4862
z
846
nim
5607
byli?
 
27
2532
I
3004
powiedział
846
im:
4521
Szabat
1096
zaistniał
1223
z uwagi na
444
człowieka,
3756
a nie
444
człowiek
1223
z uwagi na
4521
szabat.
 
28
5620
Zatem
5207
Syn
444
Człowieczy
2076
jest
2962
panem
2532
także
4521
szabatu.


Idź do Ewangelia Marka 1^Początek rozdziału