Księgi: Mt Mr Łk Jn Dz Rz 1Ko 2Ko Ga Ef Fp Kl 1Ts 2Ts 1Tm 2Tm Ty Fm Hb Jk 1Pt 2Pt 1Jn 2Jn 3Jn Jd Ap 
Rozdziały: 1 2 3 4 5 

List Jakuba 1
 
1
2385
Jakub,
1401
niewolnik
2316
Boga
2532
i
2962
Pana
2424
Jezusa
5547
Chrystusa,
1427
dwunastu
5443
plemionom
1722
w
1290
diasporze:
5463
Radujcie się!
 
2
 
(Za)
3956
całą
5479
radość
2233
uznajcie
80
bracia
3450
moi,
3752
kiedy
4045
wpadacie
 
(w)
4164
rozmaite
3986
próby
 
3
1097
wiedząc,
3754
że
1383
wypróbowanie
5216
waszej
4102
wiary
2716
sprawia
5281
wytrwałość.
 
4
5281
Wytrwałość
1161
zaś
2192
ma być
2041
czynem
5046
doskonałym,
2443
abyście
5600
byli
5046
doskonali
2532
i
3648
zupełni,
1722
w
3367
niczym
 
(nie)
3007
mający braków.
 
5
1487
Jeśli
1161
zaś
5100
komuś
5216
z was
3007
brakuje
4678
mądrości,
154
niech prosi
 
(o nią)
3844
u
2316
Boga,
1325
który daje
3956
wszystkim
574
szczodrze
2532
i
3756
nie
3679
robiąc wyrzutów,
2532
a
1325
zostanie dana
846
mu.
 
6
1161
Ale
154
niech prosi
1722
z
4102
wiarą,
3367
bez
1252
wahania,
1063
bo
1252
kto się waha
1503
przypomina
2830
falę
2281
morską
416
przez wiatr targaną
2532
i
4494
rzucaną tam, i z powrotem.
 
7
1063
Zatem
3633
niech nie sądzi
3361
[-]
1565
ten
444
człowiek,
3754
że
2983
otrzyma
5100
cokolwiek
3844
od
2962
Pana
 
-
 
8
435
mąż
1374
rozdwojonej duszy,
182
chwiejny
1722
na
3956
wszystkich
846
swoich
3598
drogach.
 
9
1161
A
80
brat
5011
uniżony
2744
niech się chlubi
1722
ze
846
swojego
5311
wywyższenia,
 
10
4145
bogaty
1161
zaś,
1722
ze
846
swojego
5014
uniżenia,
3754
gdyż
5613
jak
438
kwiat
5528
trawy
3928
przeminie.
 
11
393
Wzeszło
1063
bowiem
2246
słońce
4862
ze
2742
spiekotą
2532
i
3583
wysuszyło
5528
trawę,
2532
i
438
kwiat
846
jej
1601
opadł
2532
i
2143
piękno
846
jego
4383
oblicza
622
zostało zniszczone,
3779
tak
2532
i
4145
bogaty
1722
na
846
swoich
4197
drogach
3133
zmarnieje.
 
12
3107
Szczęśliwy
435
mąż,
3739
który
5278
wytrwale znosi
3986
próbę,
3754
gdyż
1096
kto zostanie
1384
wypróbowany,
2983
otrzyma
4735
wieniec
2222
życia,
3739
który
1861
obiecał
2962
Pan
25
tym, którzy miłują
846
Go.
 
13
3367
Nikt
3985
poddawany próbie
3004
niech (nie) mówi,
3754
że
575
przez
2316
Boga
3985
jest próbowany.
2316
Bóg
1063
bowiem
2076
jest
551
niepodatny na próby
2556
do zła,
1161
a
846
sam
3762
nikogo
 
(też nie)
3985
poddaje próbie.
 
14
1538
Każdy
1161
zaś
3985
jest poddawany próbie
5259
przez
2398
własne
1939
pożądliwości
 
-
1828
wabiony jest
2532
i
1185
nęcony.
 
15
1534
Potem,
1939
gdy pożądliwość
4815
"zaszła w ciążę",
5088
rodzi
266
grzech,
1161
a gdy
266
grzech
658
"wydoroślał",
616
rodzi
2288
śmierć.
 
16
3361
Nie
4105
dajcie się zwieść
80
bracia
3450
moi
27
umiłowani!
 
17
3956
Wszelki
18
dobry
1394
prezent
2532
i
3956
każdy
5046
doskonały
1434
dar
509
z góry
2076
pochodzi
2597
zstępując
575
od
3962
Ojca
5457
świateł,
3844
u
3739
którego
3756
nie
1762
ma
3883
odmiany
2228
lub
644
cienia
5157
zmienności,
 
18
1014
gdy zechciał
616
zrodził
2248
nas
3056
Słowem
225
prawdy
1519
do
 
(tego),
1511
by uczynić
2248
nas
5100
niejako
536
pierwociną
846
Jego
2938
stworzeń.
 
19
5620
Dlatego,
80
bracia
3450
moi
27
umiłowani,
2077
niech będzie
3956
każdy
444
człowiek
5036
szybki
1519
do
191
tego, by słyszeć,
1021
powolny
1519
do
2980
tego, by mówić,
1021
powolny
1519
do
3709
gniewu.
 
20
3709
Gniew
435
męża
1063
bowiem
3756
nie
2716
wykonuje
1343
sprawiedliwości
2316
Boga.
 
21
1352
Dlatego
659
odłożywszy
3956
wszelką
4507
plugawość
2532
i
4050
obfitość
2549
złości,
1722
z
4240
łagodnością
1209
przyjmijcie
1721
wrodzone
3056
Słowo,
1410
które może
4982
uratować
5590
dusze
5216
wasze.
 
22
1096
Bądźcie
1161
więc
4163
wykonawcami
3056
Słowa,
2532
a
3361
nie
3440
jedynie
202
słuchaczami
3884
zwodzącymi
1438
samych siebie.
 
23
3754
Gdyż
1487
jeśli
5100
ktoś
2076
jest
202
słuchaczem
3056
Słowa
2532
a
3756
nie
4163
wykonawcą,
3778
ten
1503
przypomina
435
męża,
2657
który przypatruje się
846
swemu
1078
naturalnemu
4383
obliczu
1722
w
2072
zwierciadle.
 
24
2657
Przypatrzył się
1063
bowiem
1438
sobie samemu
2532
i
565
odszedł,
2532
i
2112
natychmiast
1950
zapomniał
3697
jaki
2258
był.
 
25
1161
Ale
3879
ten, który wejrzał
1519
w
5046
doskonałe
3551
prawo
1657
wolności
2532
i
2532
w
3887
nim pozostawał,
3778
ten
3756
nie
1096
stał się
202
słuchaczem,
1953
który zapomina,
235
ale
4163
wykonawcą
2041
dzieła,
3778
ten
2071
będzie
3107
szczęśliwy
1722
w
846
swoim
4162
działaniu.
 
26
1487
Jeśli
5100
ktoś
1380
sądzi,
1511
że jest
2357
bogobojny
1722
wśród
5213
was,
 
(a)
3361
nie
5468
trzyma w ryzach
846
swego
1100
języka,
235
ale
538
zwodzi
2588
serce
846
swoje;
5127
tego
2356
bogobojność
 
(jest)
3152
próżna.
 
27
2356
Bogobojnością
2513
czystą
2532
i
283
nieskalaną
3844
przed
2316
Bogiem
2532
i
3962
Ojcem
2076
jest
3778
to:
1980
"odwiedzać"
3737
sieroty
2532
i
5503
wdowy
1722
w
846
ich
2347
ucisku
 
(i)
5083
strzec
1438
samego siebie,
 
(aby być)
784
niesplamionym
575
od
2889
świata.


 ^Początek rozdziałuIdź do List Jakuba 2