Księgi: Mt Mr Łk Jn Dz Rz 1Ko 2Ko Ga Ef Fp Kl 1Ts 2Ts 1Tm 2Tm Ty Fm Hb Jk 1Pt 2Pt 1Jn 2Jn 3Jn Jd Ap 
Rozdziały: 1 2 3 4 5 

List 1 Jana 1
 
1
3739
Co
2258
było
575
od
746
początku,
3739
co
191
słyszeliśmy,
3739
co
3708
widzieliśmy
2257
naszymi
3788
oczami,
3739
co
2300
zobaczyliśmy
2532
i
5495
ręce
2257
nasze
5584
dotknęły,
4012
o
3056
Słowie
2222
życia.
 
2
2532
A
2222
życie
5319
zostało objawione
2532
i
3708
widzieliśmy,
2532
i
3140
świadczymy,
2532
i
518
oznajmiamy
5213
wam
2222
życie
166
wieczne,
3748
które
2258
było
4314
u
3962
Ojca
2532
i
2254
nam
5319
zostało objawione.
 
3
3739
Co
3708
widzieliśmy
2532
i
191
słyszeliśmy
518
oznajmiamy
5213
wam,
2443
abyście
2532
i
5210
wy
2192
mieli
2842
społeczność
3326
z
2257
nami.
2532
A
2842
społeczność
1161
[-]
2251
nasza
 
(jest)
3326
z
3962
Ojcem
2532
i
3326
z
5207
Synem
846
Jego
2424
Jezusem
5547
Chrystusem.
 
4
2532
A
1125
piszemy
5023
to
5213
wam,
2443
aby
5479
radość
2257
wasza
5600
była
4137
pełna.
 
5
2532
A
2076
jest
3778
to
31
wieść,
3739
którą
191
usłyszeliśmy
575
od
846
Niego
2532
i
312
zwiastujemy
5213
wam,
3754
że
2316
Bóg
2076
jest
5457
światłem
2532
i
3756
nie
2076
ma
1722
w
846
Nim
3762
żadnej
4653
ciemności.
 
6
1437
Jeśli
2036
powiedzielibyśmy,
3754
że
2842
społeczność
2192
mamy
3326
z
846
Nim
2532
a
4043
chodzilibyśmy
1722
w
4655
ciemności,
5574
kłamiemy
2532
i
3756
nie
4160
czynimy
225
prawdy.
 
7
1437
Jeśli
1161
jednak
1722
w
5457
świetle
4043
chodzimy,
5613
jak
846
On
2076
jest
1722
w
5457
świetle,
2842
społeczność
2192
mamy
3326
ze
240
sobą nawzajem
2532
i
129
krew
2424
Jezusa
5547
Chrystusa
5207
Syna
846
Jego
2511
oczyszcza
2248
nas
575
od
3956
wszelkiego
266
grzechu.
 
8
1437
Jeśli
2036
powiedzielibyśmy,
3754
że
266
grzechu
3756
nie
2192
mamy,
 
(to)
4105
zwodzimy
1438
siebie
2532
i
3756
nie
2076
ma
1722
w
2254
nas
225
prawdy.
 
9
1437
Jeśli
3670
wyznajemy
266
grzechy
2257
nasze,
4103
wierny
2076
jest
2532
i
1342
sprawiedliwy,
2443
by
863
odpuścić
2254
nam
266
grzechy
2532
i
2511
oczyścić
2248
nas
575
z
3956
wszelkiej
93
niesprawiedliwości.
 
10
1437
Jeśli
2036
powiedzielibyśmy,
3754
że
3756
nie
264
zgrzeszyliśmy,
4160
czynimy
846
Go
5583
kłamcą
2532
i
846
Jego
3056
słowa
3756
nie
2076
ma
1722
w
2254
nas.


 ^Początek rozdziałuIdź do List 1 Jana 2