Księgi: Mt Mr Łk Jn Dz Rz 1Ko 2Ko Ga Ef Fp Kl 1Ts 2Ts 1Tm 2Tm Ty Fm Hb Jk 1Pt 2Pt 1Jn 2Jn 3Jn Jd Ap 
Rozdziały: 1 

List 2 Jana 1
 
1
4245
Starszy
 
(do)
1588
wybranej
2959
pani
2532
i
846
jej
5043
dzieci,
3739
które
1473
ja
25
miłuję
1722
w
225
prawdzie,
2532
lecz
3756
nie
1473
ja
3441
jedyny,
235
ale
2532
także
3956
wszyscy
1097
ci, którzy znają
225
prawdę,
 
2
1223
ze względu na
225
prawdę
3306
tą, która pozostaje
1722
w
2254
nas
2532
i
3326
z
2257
nami
2071
będzie
 
(aż)
1519
do
165
tego wieku.
 
3
2071
Będzie
3326
z
2257
wami
5485
łaska,
1656
miłosierdzie,
1515
pokój
3844
od
2316
Boga
3962
Ojca
2532
i
3844
od
2962
Pana
2424
Jezusa
5547
Chrystusa
5207
Syna
3962
Ojca,
1722
w
225
prawdzie
2532
i
26
miłości.
 
4
5463
Uradowałem się
3029
bardzo
3754
że
2147
znalazłem
1537
wśród
5043
dzieci
4675
twoich
4043
takie, które chodzą
1722
w
225
prawdzie
2531
tak, jak
 
(nakazuje)
1785
przykazanie,
 
(które)
2983
otrzymaliśmy
3844
od
3962
Ojca.
 
5
2532
A
3568
teraz
2065
proszę
4571
ciebie
2959
pani,
3756
nie
5613
jako
1125
piszący
4671
ci
2537
o nowym
1785
przykazaniu,
235
ale
 
(o tym,)
3739
które
2192
mieliśmy
575
od
746
początku,
2443
aby
25
miłować
240
siebie nawzajem.
 
6
2532
A
3778
to
2076
jest
26
miłość,
2443
aby
4043
chodzić
2596
według
846
Jego
1785
przykazań,
3778
to
2076
jest
1785
przykazanie
 
-
2531
tak, jak
191
słyszeliście
575
od
746
początku
 
-
2443
aby
4043
chodzić
1722
w
846
nim.
 
7
3754
Gdyż
4183
liczni
4108
zwodziciele
1525
wyszli
1519
na
2889
ten świat,
3588
którzy
3361
nie
3670
wyznają
2424
Jezusa
5547
Chrystusa
2064
przychodzącego
1722
w
4561
ciele.
3778
Taki
2076
jest
4108
zwodzicielem
2532
i
500
antychrystem.
 
8
991
Patrzcie
1438
na siebie,
2443
abyście
3361
nie
622
stracili
 
(tego, nad)
3739
czym
2038
pracowaliśmy
235
ale
3408
zapłatę
4134
pełną
618
odebrali.
 
9
3956
Każdy
3845
kto postępuje wbrew
2532
i
3361
nie
3306
pozostaje
1722
w
1322
nauce
5547
Chrystusa,
2316
Boga
3756
nie
2192
ma.
3306
Ten, kto pozostaje
1722
w
1322
nauce
5547
Chrystusa,
3778
ten
2532
i
3962
Ojca,
2532
i
5207
Syna
2192
ma.
 
10
1487
Jeśli
5100
ktoś
2064
przychodzi
4314
do
5209
was
2532
i
3778
tej
1322
nauki
3756
nie
5342
przynosi
3361
nie
2983
przyjmujcie
846
go
1519
do
3614
domu
2532
i
3361
nie
3004
mówcie
846
mu:
5463
"raduj się".
 
11
1063
Bo
3004
ten, który mówi
846
mu
5463
"raduj się",
2841
jest uczestnikiem
846
jego
4190
złych
2041
czynów.
 
12
4183
Wiele
2192
mam
5213
wam
1125
do napisania,
3756
nie
1014
chciałem
 
(jednak)
1223
przez
5489
papier
2532
i
3188
atrament,
235
lecz
1679
mam nadzieję
2064
przyjść
4314
do
5209
was
2532
i
4750
"z ust
4314
do
4750
ust"
 
(to wam)
2980
powiedzieć,
2443
aby
5479
radość
2257
nasza
5600
była
4137
pełna.
 
13
782
Pozdrawiają
4571
cię
5043
dzieci
79
siostry
4675
twojej
1588
wybranej.
281
Amen.


 ^Początek rozdziału