Księgi: Mt Mr Łk Jn Dz Rz 1Ko 2Ko Ga Ef Fp Kl 1Ts 2Ts 1Tm 2Tm Ty Fm Hb Jk 1Pt 2Pt 1Jn 2Jn 3Jn Jd Ap 
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 

List do Galacjan 1
 
1
3972
παυλος
652
αποστολος
3756
ουκ
575
απ
444
ανθρωπων
3761
ουδε
1223
δι
444
ανθρωπου
235
αλλα
1223
δια
2424
ιησου
5547
χριστου
2532
και
2316
θεου
3962
πατρος
3588
του
1453
εγειραντος
846
αυτον
1537
εκ
3498
νεκρων
 
2
2532
και
3588
οι
4862
συν
1698
εμοι
3956
παντες
80
αδελφοι
3588
ταις
1577
εκκλησιαις
3588
της
1053
γαλατιας
 
3
5485
χαρις
5213
υμιν
2532
και
1515
ειρηνη
575
απο
2316
θεου
3962
πατρος
2532
και
2962
κυριου
2257
ημων
2424
ιησου
5547
χριστου
 
4
3588
του
1325
δοντος
1438
εαυτον
4012
περι
3588
των
266
αμαρτιων
2257
ημων
3704
οπως
1807
εξεληται
2248
ημας
1537
εκ
3588
του
1764
ενεστωτος
165
αιωνος
4190
πονηρου
2596
κατα
3588
το
2307
θελημα
3588
του
2316
θεου
2532
και
3962
πατρος
2257
ημων
 
5
3739
ω
3588
η
1391
δοξα
1519
εις
3588
τους
165
αιωνας
3588
των
165
αιωνων
281
αμην
 
6
2296
θαυμαζω
3754
οτι
3779
ουτως
5030
ταχεως
3346
μετατιθεσθε
575
απο
3588
του
2564
καλεσαντος
5209
υμας
1722
εν
5485
χαριτι
5547
χριστου
1519
εις
2087
ετερον
2098
ευαγγελιον
 
7
3739
ο
3756
ουκ
2076
εστιν
243
αλλο
1487
ει
3361
μη
5100
τινες
1526
εισιν
3588
οι
5015
ταρασσοντες
5209
υμας
2532
και
2309
θελοντες
3344
μεταστρεψαι
3588
το
2098
ευαγγελιον
3588
του
5547
χριστου
 
8
235
αλλα
2532
και
1437
εαν
2249
ημεις
2228
η
32
αγγελος
1537
εξ
3772
ουρανου
2097
ευαγγελιζηται
5213
υμιν
3844
παρ
3739
ο
2097
ευηγγελισαμεθα
5213
υμιν
331
αναθεμα
2077
εστω
 
9
5613
ως
4280
προειρηκαμεν
2532
και
737
αρτι
3825
παλιν
3004
λεγω
1487
ει
5100
τις
5209
υμας
2097
ευαγγελιζεται
3844
παρ
3739
ο
3880
παρελαβετε
331
αναθεμα
2077
εστω
 
10
737
αρτι
1063
γαρ
444
ανθρωπους
3982
πειθω
2228
η
3588
τον
2316
θεον
2228
η
2212
ζητω
444
ανθρωποις
700
αρεσκειν
1487
ει
1063
γαρ
2089
ετι
444
ανθρωποις
700
ηρεσκον
5547
χριστου
1401
δουλος
3756
ουκ
302
αν
2252
ημην
 
11
1107
γνωριζω
1161
δε
5213
υμιν
80
αδελφοι
3588
το
2098
ευαγγελιον
3588
το
2097
ευαγγελισθεν
5259
υπ
1700
εμου
3754
οτι
3756
ουκ
2076
εστιν
2596
κατα
444
ανθρωπον
 
12
3761
ουδε
1063
γαρ
1473
εγω
3844
παρα
444
ανθρωπου
3880
παρελαβον
846
αυτο
3777
ουτε
1321
εδιδαχθην
235
αλλα
1223
δι
602
αποκαλυψεως
2424
ιησου
5547
χριστου
 
13
191
ηκουσατε
1063
γαρ
3588
την
1699
εμην
391
αναστροφην
4218
ποτε
1722
εν
3588
τω
2454
ιουδαισμω
3754
οτι
2596
καθ
5236
υπερβολην
1377
εδιωκον
3588
την
1577
εκκλησιαν
3588
του
2316
θεου
2532
και
4199
επορθουν
846
αυτην
 
14
2532
και
4298
προεκοπτον
1722
εν
3588
τω
2454
ιουδαισμω
5228
υπερ
4183
πολλους
4915
συνηλικιωτας
1722
εν
3588
τω
1085
γενει
3450
μου
4056
περισσοτερως
2207
ζηλωτης
5225
υπαρχων
3588
των
3967
πατρικων
3450
μου
3862
παραδοσεων
 
15
3753
οτε
1161
δε
2106
ευδοκησεν
3588
ο
2316
θεος
3588
ο
873
αφορισας
3165
με
1537
εκ
2836
κοιλιας
3384
μητρος
3450
μου
2532
και
2564
καλεσας
1223
δια
3588
της
5485
χαριτος
846
αυτου
 
16
601
αποκαλυψαι
3588
τον
5207
υιον
846
αυτου
1722
εν
1698
εμοι
2443
ινα
2097
ευαγγελιζωμαι
846
αυτον
1722
εν
3588
τοις
1484
εθνεσιν
2112
ευθεως
3756
ου
4323
προσανεθεμην
4561
σαρκι
2532
και
129
αιματι
 
17
3761
ουδε
424
ανηλθον
1519
εις
2414
ιεροσολυμα
4314
προς
3588
τους
4253
προ
1700
εμου
652
αποστολους
235
αλλα
565
απηλθον
1519
εις
688
αραβιαν
2532
και
3825
παλιν
5290
υπεστρεψα
1519
εις
1154
δαμασκον
 
18
1899
επειτα
3326
μετα
2094
ετη
5140
τρια
424
ανηλθον
1519
εις
2414
ιεροσολυμα
2477
ιστορησαι
4074
πετρον
2532
και
1961
επεμεινα
4314
προς
846
αυτον
2250
ημερας
1178
δεκαπεντε
 
19
2087
ετερον
1161
δε
3588
των
652
αποστολων
3756
ουκ
1492
ειδον
1487
ει
3361
μη
2385
ιακωβον
3588
τον
80
αδελφον
3588
του
2962
κυριου
 
20
3739
α
1161
δε
1125
γραφω
5213
υμιν
2400
ιδου
1799
ενωπιον
3588
του
2316
θεου
3754
οτι
3756
ου
5574
ψευδομαι
 
21
1899
επειτα
2064
ηλθον
1519
εις
3588
τα
2824
κλιματα
3588
της
4947
συριας
2532
και
3588
της
2791
κιλικιας
 
22
2252
ημην
1161
δε
50
αγνοουμενος
3588
τω
4383
προσωπω
3588
ταις
1577
εκκλησιαις
3588
της
2449
ιουδαιας
3588
ταις
1722
εν
5547
χριστω
 
23
3440
μονον
1161
δε
191
ακουοντες
2258
ησαν
3754
οτι
3588
ο
1377
διωκων
2248
ημας
4218
ποτε
3568
νυν
2097
ευαγγελιζεται
3588
την
4102
πιστιν
3739
ην
4218
ποτε
4199
επορθει
 
24
2532
και
1392
εδοξαζον
1722
εν
1698
εμοι
3588
τον
2316
θεον


 ^Początek rozdziałuIdź do List do Galacjan 2