Księgi: Mt Mr Łk Jn Dz Rz 1Ko 2Ko Ga Ef Fp Kl 1Ts 2Ts 1Tm 2Tm Ty Fm Hb Jk 1Pt 2Pt 1Jn 2Jn 3Jn Jd Ap 
Rozdziały: 1 2 3 4 

List do Kolosan 1
 
1
3972
παυλος
652
αποστολος
2424
ιησου
5547
χριστου
1223
δια
2307
θεληματος
2316
θεου
2532
και
5095
τιμοθεος
3588
ο
80
αδελφος
 
2
3588
τοις
1722
εν
2857
κολασσαις
40
αγιοις
2532
και
4103
πιστοις
80
αδελφοις
1722
εν
5547
χριστω
5485
χαρις
5213
υμιν
2532
και
1515
ειρηνη
575
απο
2316
θεου
3962
πατρος
2257
ημων
2532
και
2962
κυριου
2424
ιησου
5547
χριστου
 
3
2168
ευχαριστουμεν
3588
τω
2316
θεω
2532
και
3962
πατρι
3588
του
2962
κυριου
2257
ημων
2424
ιησου
5547
χριστου
3842
παντοτε
4012
περι
5216
υμων
4336
προσευχομενοι
 
4
191
ακουσαντες
3588
την
4102
πιστιν
5216
υμων
1722
εν
5547
χριστω
2424
ιησου
2532
και
3588
την
26
αγαπην
3588
την
1519
εις
3956
παντας
3588
τους
40
αγιους
 
5
1223
δια
3588
την
1680
ελπιδα
3588
την
606
αποκειμενην
5213
υμιν
1722
εν
3588
τοις
3772
ουρανοις
3739
ην
4257
προηκουσατε
1722
εν
3588
τω
3056
λογω
3588
της
225
αληθειας
3588
του
2098
ευαγγελιου
 
6
3588
του
3918
παροντος
1519
εις
5209
υμας
2531
καθως
2532
και
1722
εν
3956
παντι
3588
τω
2889
κοσμω
2532
και
2076
εστιν
2592
καρποφορουμενον
2532
και
837
αυξανομενον
2531
καθως
2532
και
1722
εν
5213
υμιν
575
αφ
3739
ης
2250
ημερας
191
ηκουσατε
2532
και
1921
επεγνωτε
3588
την
5485
χαριν
3588
του
2316
θεου
1722
εν
225
αληθεια
 
7
2531
καθως
2532
και
3129
εμαθετε
575
απο
1889
επαφρα
3588
του
27
αγαπητου
4889
συνδουλου
2257
ημων
3739
ος
2076
εστιν
4103
πιστος
5228
υπερ
5216
υμων
1249
διακονος
3588
του
5547
χριστου
 
8
3588
ο
2532
και
1213
δηλωσας
2254
ημιν
3588
την
5216
υμων
26
αγαπην
1722
εν
4151
πνευματι
 
9
1223
δια
5124
τουτο
2532
και
2249
ημεις
575
αφ
3739
ης
2250
ημερας
191
ηκουσαμεν
3756
ου
3973
παυομεθα
5228
υπερ
5216
υμων
4336
προσευχομενοι
2532
και
154
αιτουμενοι
2443
ινα
4137
πληρωθητε
3588
την
1922
επιγνωσιν
3588
του
2307
θεληματος
846
αυτου
1722
εν
3956
παση
4678
σοφια
2532
και
4907
συνεσει
4152
πνευματικη
 
10
4043
περιπατησαι
5209
υμας
516
αξιως
3588
του
2962
κυριου
1519
εις
3956
πασαν
699
αρεσκειαν
1722
εν
3956
παντι
2041
εργω
18
αγαθω
2592
καρποφορουντες
2532
και
837
αυξανομενοι
1519
εις
3588
την
1922
επιγνωσιν
3588
του
2316
θεου
 
11
1722
εν
3956
παση
1411
δυναμει
1412
δυναμουμενοι
2596
κατα
3588
το
2904
κρατος
3588
της
1391
δοξης
846
αυτου
1519
εις
3956
πασαν
5281
υπομονην
2532
και
3115
μακροθυμιαν
3326
μετα
5479
χαρας
 
12
2168
ευχαριστουντες
3588
τω
3962
πατρι
3588
τω
2427
ικανωσαντι
2248
ημας
1519
εις
3588
την
3310
μεριδα
3588
του
2819
κληρου
3588
των
40
αγιων
1722
εν
3588
τω
5457
φωτι
 
13
3739
ος
4506
ερρυσατο
2248
ημας
1537
εκ
3588
της
1849
εξουσιας
3588
του
4655
σκοτους
2532
και
3179
μετεστησεν
1519
εις
3588
την
932
βασιλειαν
3588
του
5207
υιου
3588
της
26
αγαπης
846
αυτου
 
14
1722
εν
3739
ω
2192
εχομεν
3588
την
629
απολυτρωσιν
3588
την
859
αφεσιν
3588
των
266
αμαρτιων
 
15
3739
ος
2076
εστιν
1504
εικων
3588
του
2316
θεου
3588
του
517
αορατου
4416
πρωτοτοκος
3956
πασης
2937
κτισεως
 
16
3754
οτι
1722
εν
846
αυτω
2936
εκτισθη
3588
τα
3956
παντα
3588
τα
1722
εν
3588
τοις
3772
ουρανοις
2532
και
3588
τα
1909
επι
3588
της
1093
γης
3588
τα
3707
ορατα
2532
και
3588
τα
517
αορατα
1535
ειτε
2362
θρονοι
1535
ειτε
2963
κυριοτητες
1535
ειτε
746
αρχαι
1535
ειτε
1849
εξουσιαι
3588
τα
3956
παντα
1223
δι
846
αυτου
2532
και
1519
εις
846
αυτον
2936
εκτισται
 
17
2532
και
846
αυτος
2076
εστιν
4253
προ
3956
παντων
2532
και
3588
τα
3956
παντα
1722
εν
846
αυτω
4921
συνεστηκεν
 
18
2532
και
846
αυτος
2076
εστιν
3588
η
2776
κεφαλη
3588
του
4983
σωματος
3588
της
1577
εκκλησιας
3739
ος
2076
εστιν
746
αρχη
4416
πρωτοτοκος
1537
εκ
3588
των
3498
νεκρων
2443
ινα
1096
γενηται
1722
εν
3956
πασιν
846
αυτος
4409
πρωτευων
 
19
3754
οτι
1722
εν
846
αυτω
2106
ευδοκησεν
3956
παν
3588
το
4138
πληρωμα
2730
κατοικησαι
 
20
2532
και
1223
δι
846
αυτου
604
αποκαταλλαξαι
3588
τα
3956
παντα
1519
εις
846
αυτον
1517
ειρηνοποιησας
1223
δια
3588
του
129
αιματος
3588
του
4716
σταυρου
846
αυτου
1223
δι
846
αυτου
1535
ειτε
3588
τα
1909
επι
3588
της
1093
γης
1535
ειτε
3588
τα
1909
επι
3588
τοις
3772
ουρανοις
 
21
2532
και
5209
υμας
4218
ποτε
5607
οντας
526
απηλλοτριωμενους
2532
και
2190
εχθρους
3588
τη
1271
διανοια
1722
εν
3588
τοις
2041
εργοις
3588
τοις
4190
πονηροις
3570
νυνι
1161
δε
604
αποκατηλλαξεν
 
22
1722
εν
3588
τω
4983
σωματι
3588
της
4561
σαρκος
846
αυτου
1223
δια
3588
του
2288
θανατου
3936
παραστησαι
5209
υμας
40
αγιους
2532
και
299
αμωμους
2532
και
410
ανεγκλητους
2714
κατενωπιον
846
αυτου
 
23
1489
ειγε
1961
επιμενετε
3588
τη
4102
πιστει
2311
τεθεμελιωμενοι
2532
και
1476
εδραιοι
2532
και
3361
μη
3334
μετακινουμενοι
575
απο
3588
της
1680
ελπιδος
3588
του
2098
ευαγγελιου
3739
ου
191
ηκουσατε
3588
του
2784
κηρυχθεντος
1722
εν
3956
παση
3588
τη
2937
κτισει
3588
τη
5259
υπο
3588
τον
3772
ουρανον
3739
ου
1096
εγενομην
1473
εγω
3972
παυλος
1249
διακονος
 
24
3568
νυν
5463
χαιρω
1722
εν
3588
τοις
3804
παθημασιν
5228
υπερ
5216
υμων
2532
και
466
ανταναπληρω
3588
τα
5303
υστερηματα
3588
των
2347
θλιψεων
3588
του
5547
χριστου
1722
εν
3588
τη
4561
σαρκι
3450
μου
5228
υπερ
3588
του
4983
σωματος
846
αυτου
3739
ο
2076
εστιν
3588
η
1577
εκκλησια
 
25
3739
ης
1096
εγενομην
1473
εγω
1249
διακονος
2596
κατα
3588
την
3622
οικονομιαν
3588
του
2316
θεου
3588
την
1325
δοθεισαν
3427
μοι
1519
εις
5209
υμας
4137
πληρωσαι
3588
τον
3056
λογον
3588
του
2316
θεου
 
26
3588
το
3466
μυστηριον
3588
το
613
αποκεκρυμμενον
575
απο
3588
των
165
αιωνων
2532
και
575
απο
3588
των
1074
γενεων
3570
νυνι
1161
δε
5319
εφανερωθη
3588
τοις
40
αγιοις
846
αυτου
 
27
3739
οις
2309
ηθελησεν
3588
ο
2316
θεος
1107
γνωρισαι
5101
τι
3588
το
4149
πλουτος
3588
της
1391
δοξης
3588
του
3466
μυστηριου
5127
τουτου
1722
εν
3588
τοις
1484
εθνεσιν
3739
ος
2076
εστιν
5547
χριστος
1722
εν
5213
υμιν
3588
η
1680
ελπις
3588
της
1391
δοξης
 
28
3739
ον
2249
ημεις
2605
καταγγελλομεν
3560
νουθετουντες
3956
παντα
444
ανθρωπον
2532
και
1321
διδασκοντες
3956
παντα
444
ανθρωπον
1722
εν
3956
παση
4678
σοφια
2443
ινα
3936
παραστησωμεν
3956
παντα
444
ανθρωπον
5046
τελειον
1722
εν
5547
χριστω
2424
ιησου
 
29
1519
εις
3739
ο
2532
και
2872
κοπιω
75
αγωνιζομενος
2596
κατα
3588
την
1753
ενεργειαν
846
αυτου
3588
την
1754
ενεργουμενην
1722
εν
1698
εμοι
1722
εν
1411
δυναμει


 ^Początek rozdziałuIdź do List do Kolosan 2