Księgi: Mt Mr Łk Jn Dz Rz 1Ko 2Ko Ga Ef Fp Kl 1Ts 2Ts 1Tm 2Tm Ty Fm Hb Jk 1Pt 2Pt 1Jn 2Jn 3Jn Jd Ap 
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

List do Hebrajczyków 1
 
1
4181
Wiele razy
2532
i
4187
na wiele sposobów
3819
od dawna
2980
przemawiał
2316
Bóg
3962
do ojców
1722
przez
4396
proroków.
1909
W czasie
5130
tych
2078
ostatnich
2250
dni
2980
przemówił
2254
do nas
1722
przez
5207
Syna,
 
2
3739
którego
5087
ustanowił
2818
dziedzicem
3956
wszystkiego
2532
i
1223
przez
3739
którego
165
epoki
4160
uczynił.
 
3
3739
Ten
5607
będąc
541
odblaskiem
1391
chwały
2532
i
5481
dokładnym odwzorowaniem
846
Jego
5287
istoty,
5342
podtrzymując
5037
także
3956
wszystko
4487
słowem
846
Jego
1411
mocy,
4160
dokonawszy
1223
przez
1438
siebie samego
2512
oczyszczenia
266
grzechów
2257
naszych,
2523
usiadł
1722
po
1188
prawicy
3172
Majestatu
1722
na
5308
wysokościach.
 
4
5118
O tyle
2909
znaczniejszy
1096
stał się
 
(od)
32
aniołów,
3745
o ile
1313
wybitniejsze
3844
od
846
nich
2816
odziedziczył
3686
Imię.
 
5
5101
Do którego
1063
bowiem
 
(z)
32
aniołów
2036
powiedział
4218
kiedykolwiek:
4771
Ty
1488
jesteś
5207
Synem
3450
moim,
1473
Ja
4571
Ciebie
4594
dzisiaj
1080
zrodziłem
2532
i
3825
znów:
1473
Ja
2071
będę
846
Mu
1519
[-]
3962
Ojcem,
2532
a
846
On
2071
będzie
3427
Mi
1519
[-]
5207
Synem.
 
6
1161
A
3825
ponownie,
3752
kiedy
1521
wprowadza
4416
Pierworodnego
1519
na
3625
zamieszkaną ziemię,
3004
mówi:
2532
i
4352
pokłon oddali
846
Mu
3956
wszyscy
32
aniołowie
2316
Boga.
 
7
4314
Do
32
aniołów
2532
też
3303
wprawdzie
3004
mówi:
4160
czyni On
846
swoich
32
aniołów
4151
wiatrami,
2532
a
3011
sługi
846
swoje
 
-
5395
płomieniem
4442
ognia,
 
8
1161
lecz
4314
do
5207
Syna:
2362
tronem
4675
Twoim,
2316
Bóg
1519
na
165
wieki
165
wieków,
4464
berłem
2118
sprawiedliwości,
4464
berło
4675
Twojego
932
królestwa.
 
9
25
umiłowałeś
1343
sprawiedliwość
2532
i
3404
znienawidziłeś
458
bezprawie
1223
przez
5124
to
5548
namaścił
4571
Ciebie
2316
Bóg,
4675
Twój
2316
Bóg,
1637
oliwą
20
radości
 
(bardziej)
3844
niż
4675
Twoich
3353
towarzyszy.
 
10
2532
oraz:
4771
Ty
2596
na
746
początku
2962
Panie
1093
ziemię
2311
ugruntowałeś
2532
i
2041
czynem
5495
rąk
4675
Twoich
1526
3772
niebiosa
 
11
846
One
622
zginą
4771
Ty
1161
jednak
1265
trwasz
2532
i
3956
wszystkie
5613
jak
2440
szata wierzchnia
3822
zużyją się
 
12
2532
i
5616
jak
4018
okrycie
1667
zrolujesz
846
je
2532
i
236
zostaną przemienione
1161
lecz
4771
Ty
1488
jesteś
846
ten sam,
2532
a
2094
lata
4675
Twoje
3756
nie
1587
skończą się.
 
13
1161
A
4314
do
5101
którego
32
z aniołów
2046
powiedział
4218
kiedykolwiek:
2521
siądź
1537
po
1188
prawicy
3450
Mojej
2193
302
[-]
5087
położę
2190
wrogów
4675
Twoich
 
(jako)
5286
podnóżek
4675
Twoich
4228
stóp?
 
14
3780
Czyż nie
1526
3956
wszyscy
4151
duchami
3010
służebnymi
649
posłanymi
1519
do
1248
służby
1223
na rzecz
3195
tych, którzy mają
2816
odziedziczać
4991
zbawienie?


 ^Początek rozdziałuIdź do List do Hebrajczyków 2