Księgi: Mt Mr Łk Jn Dz Rz 1Ko 2Ko Ga Ef Fp Kl 1Ts 2Ts 1Tm 2Tm Ty Fm Hb Jk 1Pt 2Pt 1Jn 2Jn 3Jn Jd Ap 
Rozdziały: 1 2 3 4 

List 2 do Tymoteusza 1
 
1
3972
Paweł,
652
wysłannik
2424
Jezusa
5547
Chrystusa
1223
dzięki
2307
woli
2316
Boga,
2596
według
1860
obietnicy
2222
życia
1722
w
5547
Chrystusie
2424
Jezusie,
 
2
5095
Tymoteuszowi
5043
dziecku,
5485
łaska,
1656
miłosierdzie,
1515
pokój
575
od
2316
Boga
3962
Ojca
2532
i
5547
Chrystusa
2424
Jezusa
2962
Pana
2257
naszego.
 
3
5485
Wdzięczny
2192
jestem
2316
Bogu,
3739
któremu
3000
służę,
575
tak jak
4269
przodkowie,
1722
z
2513
czystym
4893
sumieniem,
5613
gdy
88
nieustanne
2192
mam
4012
[-]
4675
Cię
3417
pamięci
1722
w
3450
moich
1162
prośbach
3571
nocą
2532
i
2250
dniem,
 
4
1971
pragnąc
4571
cię
1492
zobaczyć,
3415
pamiętając
4675
o twoich
1144
łzach,
2443
abym
4137
został napełniony
5479
radością.
 
5
5280
Wspominam
2983
[-]
1722
[-]
4671
twoją
505
nieobłudną
4102
wiarę,
3748
która
1774
zamieszkała
4412
najpierw
1722
w
4675
twojej
3125
babce
3090
Lois
2532
i
4675
twojej
3384
matce
2131
Eunice,
1161
a
3982
jestem przekonany
3754
że
2532
także
1722
w
4671
tobie.
 
6
1223
Z
3739
tego
156
powodu
363
przypominam
4571
ci,
329
byś rozniecał
5486
dar łaski
2316
Boga,
3739
która
2076
jest
1722
w
4671
tobie
1223
przez
1936
nałożenie
3450
moich
5495
rąk
 
7
3756
Nie
1325
dał
2254
nam
1063
bowiem
2316
Bóg
4151
ducha
1167
tchórzostwa
235
ale
1411
mocy
2532
i
26
miłości
2532
i
4995
trzeźwego myślenia.
 
8
3361
Nie
1870
wstydź się
3767
więc
3142
świadectwa
2962
Pana
2257
naszego
3366
ani
1691
mnie,
846
Jego
1198
więźnia,
235
ale
4777
cierp ze mną dla
2098
dobrej nowiny
2596
według
1411
mocy
2316
Boga,
 
9
4982
który zbawił
2248
nas
2532
i
2564
powołał
2821
powołaniem
40
świętym;
3756
nie
2596
według
2257
naszych
2041
uczynków
235
ale
2596
według
2398
swojego
4286
zamierzenia
2532
i
5485
łaski,
1325
która została dana
2254
nam
1722
w
5547
Chrystusie
2424
Jezusie
4253
przed
166
dawnymi
5550
czasy,
 
10
1161
a
5319
została ujawniona
3568
teraz
1223
przez
2015
ukazanie się
2257
naszego
4990
Zbawiciela,
2424
Jezusa
5547
Chrystusa,
 
(który)
3303
prawdziwie
2288
śmierć
2673
pozbawił mocy,
1161
a
5461
rozświetlił
2222
życie
2532
i
861
niezniszczalność
1223
przez
2098
dobrą nowinę,
 
11
1519
do
3739
której
5087
zostałem ustanowiony
1473
ja,
2783
głosiciel
2532
i
652
wysłannik
2532
oraz
1320
nauczyciel
1484
narodów.
 
12
1223
Z
3739
tego też
156
powodu
2532
także
3958
cierpię
5023
to,
235
ale
3756
nie
1870
wstydzę się,
1492
wiem
1063
bowiem
3739
komu
4100
uwierzyłem
2532
i
3982
jestem przekonany,
3754
że
 
(On)
2076
ma
1415
mocn,
 
(by)
5442
zachować
3450
mój
3866
depozyt
1519
na
1565
ten
2250
dzień.
 
13
2192
Trzymaj się
5296
wzoru
5198
zdrowych
3056
słów,
3739
które
191
usłyszałeś
3844
ode
1700
mnie,
1722
w
4102
wierze
2532
i
26
miłości
 
-
1722
w
5547
Chrystusie
2424
Jezusie.
 
14
5442
Strzeż
2570
dobrego
3866
depozytu
1223
przez
4151
Ducha
40
Świętego,
1774
który mieszka
1722
w
2254
nas.
 
15
1492
Wiesz
5124
o tym,
3754
że
654
odwrócili się
 
(ode)
3165
mnie
3956
wszyscy
1722
w
773
Azji,
 
(wśród)
3739
których
2076
jest
5436
Fygelos
2532
i
2061
Hermogenes.
 
16
1325
Oby dał
2962
Pan
1656
miłosierdzie
3624
domowi
3683
Onezyfora,
3754
ponieważ
4178
wielokrotnie
3165
mnie
404
pokrzepił
2532
i
3756
nie
1870
wstydził się
3450
moich
254
kajdan,
 
17
235
ale
1096
gdy przybył
1722
do
4516
Rzymu,
4706
gorliwie
3165
mnie
2212
szukał
2532
i
2147
znalazł.
 
18
1325
Oby dał
846
mu
2962
Pan
2147
znaleźć
1656
miłosierdzie
3844
u
2962
Pana
1722
w
1565
tym
2250
dniu,
2532
a
3745
jak
1722
w
2181
Efezie
1247
usłużył,
4771
ty
1097
wiesz
957
lepiej.


 ^Początek rozdziałuIdź do List 2 do Tymoteusza 2