Księgi: Mt Mr Łk Jn Dz Rz 1Ko 2Ko Ga Ef Fp Kl 1Ts 2Ts 1Tm 2Tm Ty Fm Hb Jk 1Pt 2Pt 1Jn 2Jn 3Jn Jd Ap 
Rozdziały: 1 

List 3 Jana 1
 
1
4245
Starszy,
1050
Gajusowi
27
umiłowanemu,
3739
którego
1473
ja
25
miłuję
1722
w
225
prawdzie.
 
2
27
Umiłowany
2172
modlę się
4012
o
4571
Ciebie,
 
(byś we)
3956
wszystkim
2137
miał się dobrze
2532
i
5198
był zdrowym
2531
tak, jak
2137
ma się dobrze
4675
Twoja
5590
dusza.
 
3
5463
Uradowałem się
1063
bowiem
3029
bardzo
2064
przychodzącymi
80
braćmi
2532
i
3140
zaświadczającymi
4675
o twojej
225
prawdzie,
2531
o tym, jak
4771
Ty
4043
chodzisz
1722
w
225
prawdzie.
 
4
3186
Większej
3756
nie
2192
mam
5479
radości
 
(od)
5130
tej,
2443
aby
191
słyszeć,
 
(że)
1699
moje
5043
dzieci
4043
chodzą
1722
w
225
prawdzie
 
5
27
Umiłowany
4103
wiernie
4160
czynisz
3739
to,
1437
gdy
2038
pracujesz
1519
dla
80
braci
2532
i
1519
dla
3581
obcych,
 
6
3739
którzy
3140
zaświadczyli
4675
o twojej
26
miłości
1799
wobec
1577
zgromadzenia.
2573
Dobrze
3739
im
4160
uczynisz,
4311
gdy ich wyprawisz
 
(w sposób)
516
godny
2316
Boga.
 
7
1063
Bo
5228
dla
3686
Imienia
(1)
 
1831
wyszli
3367
nic
 
(nie)
2983
przyjmując
575
od
1484
narodów.
 
8
2249
My
3767
zatem
3784
powinniśmy
618
przyjmować
5108
takich,
2443
abyśmy
1096
stawali się
4904
współpracownikami
225
prawdy.
 
9
1125
Napisałem
1577
zgromadzeniu
235
ale
5383
ten, który kocha pierwszeństwo
846
wśród nich,
1361
Diotrefes,
3756
nie
1926
przyjmuje
2248
nas.
 
10
1223
Dla
 
-
5124
tego
1437
jeśli
2064
przyjdę
5279
przypomnę
846
jego
2041
uczynki,
3739
które
4160
czyni
3056
w słowach
4190
złych
5396
obmawiając
2248
nas
2532
i
3361
nie
714
będąc zadowolonym
1909
z
5125
tego,
3777
ani
846
on
 
(sam nie)
1926
przyjmuje
80
braci,
2532
a
1014
tym, którzy chcą
2967
zabrania
2532
i
1537
ze
1577
zgromadzenia
1544
wyrzuca.
 
11
27
Umiłowany
3361
nie
3401
naśladuj
2556
zła
235
ale
18
dobro.
15
Ten, który dobro czyni
1537
z
2316
Boga
 
jest, (a)
2076
2554
ten, który czyni zło
3756
nie
3708
widział
2316
Boga.
 
12
1216
Demetriuszowi
3140
dane jest świadectwo
5259
przez
3956
wszystkich
2532
i
5259
przez
846
samą
225
prawdę.
2532
[-]
2249
My
1161
też
3140
świadczymy,
2532
a
1492
wiecie,
3754
że
2257
nasze
3141
świadectwo
2076
jest
227
prawdziwe.
 
13
4183
Wiele
2192
miałem
1125
napisać
235
ale
3756
nie
2309
chcę
1223
za pośrednictwem
2563
trzciny
2532
i
3188
atramentu
4671
ci
1125
pisać,
 
14
1679
mam nadzieję
1161
jednak
2112
niebawem
4571
cię
1492
zobaczyć
2532
i
 
(wtedy)
4750
"z ust
4314
do
4750
ust"
2980
pomówimy.
1515
Pokój
4671
Ci,
782
pozdrawiają
4571
Cię
5384
przyjaciele,
782
pozdrów
5384
przyjaciół
2596
[-]
3686
imiennie.


1 3 Jn 7 TR dodaje: "Jego (αυτου).


 ^Początek rozdziału