Księgi: Mt Mr Łk Jn Dz Rz 1Ko 2Ko Ga Ef Fp Kl 1Ts 2Ts 1Tm 2Tm Ty Fm Hb Jk 1Pt 2Pt 1Jn 2Jn 3Jn Jd Ap 
Rozdziały: 1 2 3 

List do Tytusa 1
 
1
3972
Paweł
1401
niewolnik
2316
Boga
1161
i
652
apostoł
2424
Jezusa
5547
Chrystusa
2596
według
4102
wiary
1588
wybranych
2316
Bożych
2532
oraz
1922
dogłębnego poznania
(1)
 
225
prawdy
2596
zgodnej z
2150
pobożnością
 
2
1909
w
1680
nadziei
2222
życia
166
wiecznego,
3739
które
1861
obiecał
4253
przed
166
wiecznymi
5550
czasy
2316
Bóg,
893
który nie kłamie,
 
3
1161
a
5319
ujawnił
2398
we właściwym
2540
czasie
846
swoje
3056
Słowo
1722
przez
2782
głoszenie,
3739
które
1473
mi
4100
powierzono
2596
z
2003
nakazu
4990
Zbawiciela
2257
naszego,
2316
Boga,
 
4
5103
do Tytusa,
1103
prawowitego
5043
dziecka
2596
według
2839
wspólnej
4102
wiary,
5485
łaska,
1656
miłosierdzie,
1515
pokój
575
od
2316
Boga
3962
Ojca
2532
i
2962
Pana
2424
Jezusa
5547
Chrystusa
4990
Zbawiciela
2257
naszego.
 
5
5127
Z tego
5484
powodu
2641
pozostawiłem
4571
cię
1722
na
2914
Krecie,
2443
abyś
1930
uporządkował
3007
zaległe sprawy
2532
i
2525
ustanowił
2596
po
4172
miastach
4245
starszych,
5613
jak
1473
[-]
4671
ci
1299
nakazałem,
 
6
1487
jeśli
2076
jest
5100
ktoś
410
nienaganny
435
mąż
1520
jednej
1135
żony,
2192
który ma
5043
dzieci
4103
wierzące,
3361
nie
1722
[-]
2724
oskarżone
810
o rozwiązłość
2228
lub
506
brak karności.
 
7
1163
Trzeba
1063
bowiem,
 
(by)
1985
doglądający
1511
był
410
nienaganny
5613
jako
3623
zarządca
2316
Boga,
3361
nie
829
samowolny,
3361
nie
3711
skłonny do gniewu,
3361
nie
3943
oddany winu,
3361
nie
4131
porywczy,
3361
nie
146
chciwy brudnego zysku,
 
8
235
ale
5382
gościnny,
5358
zamiłowany w tym, co dobre,
4998
rozsądny,
1342
sprawiedliwy,
3741
święty,
1468
opanowany,
 
9
472
trzymający się
 
-
2596
według
1322
nauki
 
-
4103
wiernego
3056
Słowa,
2443
aby
5600
był
1415
zdolny
2532
zarówno
3870
zachęcać
1722
przez
5198
zdrową
1319
naukę,
 
(jak)
2532
i
1651
upominać
483
sprzeciwiających się.
 
10
4183
Wielu
1063
bowiem
1526
jest
2532
[-]
506
niekarnych
3151
pustych gadułów
2532
i
5423
zwodzicieli,
3122
zwłaszcza
1537
wśród
4061
obrzezanych,
 
11
3739
którym
1163
trzeba
1993
zatykać usta.
3748
Oni to
396
wywracają
3650
całe
3624
domy,
1321
nauczając
3739
czego
3361
nie
1163
trzeba,
5484
dla
150
haniebnego
2771
zysku.
 
12
2036
Powiedział
5100
ktoś
1537
z
846
nich,
846
ich
2398
własny
4396
prorok:
2912
Kreteńczycy
104
zawsze
5583
kłamcy,
2556
złe
2342
bestie,
1064
brzuchy
692
leniwe.
 
13
3141
Świadectwo
3778
to
2076
jest
227
prawdziwe;
1223
z
3739
tego
156
powodu
1651
upominaj
846
ich
664
surowo,
2443
aby
5198
byli zdrowi
1722
w
4102
wierze
 
14
3361
nie
4337
zajmując się
2451
żydowskimi
3454
baśniami
2532
i
1785
przykazaniami
444
ludzi
654
odwracających się
 
(od)
225
prawdy.
 
15
3956
Wszystko
3303
naprawdę
 
(jest)
2513
czyste
2513
dla czystych,
1161
natomiast
3392
dla skalanych
2532
i
571
niewierzących
3762
nic
 
(nie jest)
2513
czyste,
235
ale
3392
skalany jest
2532
zarówno
846
ich
3563
umysł,
 
(jak)
2532
i
4893
sumienie.
 
16
3670
Wyznają,
1492
że znają
2316
Boga,
1161
natomiast
2041
swoimi uczynkami
720
wypierają się
 
(Go),
5607
będąc
947
obrzydliwi
2532
i
545
nieposłuszni
2532
oraz
96
niezdolni
4314
do
3956
żadnego
18
dobrego
2041
uczynku.


1 Tyt 1,1 Richard Chenevix Trench zauważa: „W porównaniu epignosis z gnosis, epi należy uznać za intensywne użycie przyimka, który daje słowo złożonemu większą siłę, niż posiada pojedyncze słowo”


 ^Początek rozdziałuIdź do List do Tytusa 2