Księgi: Mt Mr Łk Jn Dz Rz 1Ko 2Ko Ga Ef Fp Kl 1Ts 2Ts 1Tm 2Tm Ty Fm Hb Jk 1Pt 2Pt 1Jn 2Jn 3Jn Jd Ap 
Rozdziały: 1 2 3 

List do Tytusa 3
 
1
5279
Przypominaj
846
im,
746
(by) zwierzchnościom
2532
i
1849
władzom
5293
byli podporządkowani,
3980
posłuszni,
 
(mają)
1511
być
2092
gotowi
4314
do
3956
każdego
18
dobrego
2041
dzieła,
 
2
3367
nikomu
987
nie bluźnili,
269
unikali sporów,
1511
i byli
1933
życzliwi
1731
okazując
3956
wszelką
4236
łagodność
4314
wobec
3956
wszystkich
444
ludzi.
 
3
1510
Byliśmy
1063
bowiem
4218
niegdyś
2532
i
2249
my
453
nierozumni,
545
nieposłuszni,
4105
wprowadzeni w błąd
1398
służący
1939
pożądaniom
2532
i
4164
rozmaitym
2237
namiętnościom,
1722
w
2549
złości
2532
i
5355
zawiści,
1236
wiodący (życie)
4767
budzące obrzydzenie,
3404
nienawidzący
240
jedni drugich.
 
4
3753
Gdy
1161
jednak
2014
została ukazana
5544
łagodność
2532
i
5363
miłość do ludzi
4990
Zbawiciela
2257
naszego
2316
Boga,
 
5
3756
nie
1537
z
2041
uczynków,
3739
które
2249
myśmy
4160
uczynili
1722
w
1343
sprawiedliwości,
235
ale
2596
według
846
swego
1656
miłosierdzia
4982
zbawił
2248
nas
1223
przez
3067
kąpiel
3824
odrodzenia
2532
i
342
odnowienie
4151
Ducha
40
Świętego,
 
6
3739
którego
1632
wylał
1909
na
2248
nas
4146
obficie
1223
przez
2424
Jezusa
5547
Chrystusa
4990
Zbawiciela
2257
naszego,
 
7
2443
abyśmy
1344
będąc uznani za sprawiedliwych
 
(dzięki)
1565
Jego
5485
łasce,
1096
stali się
2818
dziedzicami
2596
według
1680
nadziei
2222
życia
166
wiecznego.
 
8
4103
Godne wiary
 
(jest)
3056
to Słowo
2532
i
1014
chcę
4571
byś
4012
o
5130
tym
1226
mówił z całą stanowczością,
2443
aby
4100
ci, którzy uwierzyli
2316
Bogu,
5431
zważali
4291
na to, by przewodzić
2570
w dobrych
2041
uczynkach,
 
(bo)
5023
to
2076
jest
2570
dobre
2532
i
5624
pożyteczne
444
dla ludzi.
 
9
3474
Głupich
1161
zaś
2214
sporów
2532
i
1076
rodowodów
2532
oraz
2054
kłótni
2532
i
3163
walk
3544
związanych z Torą
4026
unikaj,
1526
1063
bowiem
512
bezużyteczne
2532
i
3152
próżne.
 
10
444
Człowieka
141
wywołującego rozłamy
3326
po
1520
jednym
2532
i
1208
drugim
3559
napomnieniu
3868
unikaj,
 
11
1492
wiedząc
3754
że
5108
taki
1612
jest przewrotny
2532
i
264
grzeszy
5607
[-]
843
wydając wyrok na samego siebie.
 
12
3752
Kiedy
3992
poślę
4314
do
4571
ciebie
734
Artemasa
2228
lub
5190
Tychikusa,
4704
postaraj się
2064
przyjść
4314
do
3165
mnie
1519
do
3533
Nikopolis,
1563
tam
1063
bowiem
2919
postanowiłem
3914
przezimować.
 
13
2211
Zenasa
3544
znawcę Prawa
2532
i
625
Apollosa
4709
niezwłocznie
4311
wypraw dalej tak,
2443
aby
846
im
3367
niczego
 
(nie)
3007
brakowało.
 
14
3129
Niech uczą się
1161
więc
2532
także
2251
nasi
4291
przewodzić
2570
w dobrych
2041
uczynkach,
2443
aby
1519
wobec
316
koniecznych
5532
potrzeb
3361
nie
5600
byli
175
bezowocni.
 
15
782
Pozdrawiają
4571
ciebie
3956
wszyscy,
 
(którzy są)
3326
ze
1700
mną,
782
pozdrów
5368
tych, którzy miłują
2248
nas
1722
w
4102
wierze.
5485
Łaska
3326
z
5216
wami
3956
wszystkimi.
281
Amen.


Idź do List do Tytusa 2^Początek rozdziału