Księgi: Mt Mr Łk Jn Dz Rz 1Ko 2Ko Ga Ef Fp Kl 1Ts 2Ts 1Tm 2Tm Ty Fm Hb Jk 1Pt 2Pt 1Jn 2Jn 3Jn Jd Ap 
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 List do Koryntian 1
 
1
3972
παυλος
2822
κλητος
652
αποστολος
2424
ιησου
5547
χριστου
1223
δια
2307
θεληματος
2316
θεου
2532
και
4988
σωσθενης
3588
ο
80
αδελφος
 
2
3588
τη
1577
εκκλησια
3588
του
2316
θεου
3588
τη
5607
ουση
1722
εν
2882
κορινθω
37
ηγιασμενοις
1722
εν
5547
χριστω
2424
ιησου
2822
κλητοις
40
αγιοις
4862
συν
3956
πασιν
3588
τοις
1941
επικαλουμενοις
3588
το
3686
ονομα
3588
του
2962
κυριου
2257
ημων
2424
ιησου
5547
χριστου
1722
εν
3956
παντι
5117
τοπω
846
αυτων
5037
τε
2532
και
2257
ημων
 
3
5485
χαρις
5213
υμιν
2532
και
1515
ειρηνη
575
απο
2316
θεου
3962
πατρος
2257
ημων
2532
και
2962
κυριου
2424
ιησου
5547
χριστου
 
4
2168
ευχαριστω
3588
τω
2316
θεω
3450
μου
3842
παντοτε
4012
περι
5216
υμων
1909
επι
3588
τη
5485
χαριτι
3588
του
2316
θεου
3588
τη
1325
δοθειση
5213
υμιν
1722
εν
5547
χριστω
2424
ιησου
 
5
3754
οτι
1722
εν
3956
παντι
4148
επλουτισθητε
1722
εν
846
αυτω
1722
εν
3956
παντι
3056
λογω
2532
και
3956
παση
1108
γνωσει
 
6
2531
καθως
3588
το
3142
μαρτυριον
3588
του
5547
χριστου
950
εβεβαιωθη
1722
εν
5213
υμιν
 
7
5620
ωστε
5209
υμας
3361
μη
5302
υστερεισθαι
1722
εν
3367
μηδενι
5486
χαρισματι
553
απεκδεχομενους
3588
την
602
αποκαλυψιν
3588
του
2962
κυριου
2257
ημων
2424
ιησου
5547
χριστου
 
8
3739
ος
2532
και
950
βεβαιωσει
5209
υμας
2193
εως
5056
τελους
410
ανεγκλητους
1722
εν
3588
τη
2250
ημερα
3588
του
2962
κυριου
2257
ημων
2424
ιησου
5547
χριστου
 
9
4103
πιστος
3588
ο
2316
θεος
1223
δι
3739
ου
2564
εκληθητε
1519
εις
2842
κοινωνιαν
3588
του
5207
υιου
846
αυτου
2424
ιησου
5547
χριστου
3588
του
2962
κυριου
2257
ημων
 
10
3870
παρακαλω
1161
δε
5209
υμας
80
αδελφοι
1223
δια
3588
του
3686
ονοματος
3588
του
2962
κυριου
2257
ημων
2424
ιησου
5547
χριστου
2443
ινα
3588
το
846
αυτο
3004
λεγητε
3956
παντες
2532
και
3361
μη
5600
η
1722
εν
5213
υμιν
4978
σχισματα
5600
ητε
1161
δε
2675
κατηρτισμενοι
1722
εν
3588
τω
846
αυτω
3563
νοι
2532
και
1722
εν
3588
τη
846
αυτη
1106
γνωμη
 
11
1213
εδηλωθη
1063
γαρ
3427
μοι
4012
περι
5216
υμων
80
αδελφοι
3450
μου
5259
υπο
3588
των
5514
χλοης
3754
οτι
2054
εριδες
1722
εν
5213
υμιν
1526
εισιν
 
12
3004
λεγω
1161
δε
5124
τουτο
3754
οτι
1538
εκαστος
5216
υμων
3004
λεγει
1473
εγω
3303
μεν
1510
ειμι
3972
παυλου
1473
εγω
1161
δε
625
απολλω
1473
εγω
1161
δε
2786
κηφα
1473
εγω
1161
δε
5547
χριστου
 
13
3307
μεμερισται
3588
ο
5547
χριστος
3361
μη
3972
παυλος
4717
εσταυρωθη
5228
υπερ
5216
υμων
2228
η
1519
εις
3588
το
3686
ονομα
3972
παυλου
907
εβαπτισθητε
 
14
2168
ευχαριστω
3588
τω
2316
θεω
3754
οτι
3762
ουδενα
5216
υμων
907
εβαπτισα
1487
ει
3361
μη
2921
κρισπον
2532
και
1050
γαιον
 
15
2443
ινα
3361
μη
5100
τις
2036
ειπη
3754
οτι
1519
εις
3588
το
1699
εμον
3686
ονομα
907
εβαπτισα
 
16
907
εβαπτισα
1161
δε
2532
και
3588
τον
4734
στεφανα
3624
οικον
3063
λοιπον
3756
ουκ
1492
οιδα
1487
ει
5100
τινα
243
αλλον
907
εβαπτισα
 
17
3756
ου
1063
γαρ
649
απεστειλεν
3165
με
5547
χριστος
907
βαπτιζειν
235
αλλ
2097
ευαγγελιζεσθαι
3756
ουκ
1722
εν
4678
σοφια
3056
λογου
2443
ινα
3361
μη
2758
κενωθη
3588
ο
4716
σταυρος
3588
του
5547
χριστου
 
18
3588
ο
3056
λογος
1063
γαρ
3588
ο
3588
του
4716
σταυρου
3588
τοις
3303
μεν
622
απολλυμενοις
3472
μωρια
2076
εστιν
3588
τοις
1161
δε
4982
σωζομενοις
2254
ημιν
1411
δυναμις
2316
θεου
2076
εστιν
 
19
1125
γεγραπται
1063
γαρ
622
απολω
3588
την
4678
σοφιαν
3588
των
4680
σοφων
2532
και
3588
την
4907
συνεσιν
3588
των
4908
συνετων
114
αθετησω
 
20
4226
που
4680
σοφος
4226
που
1122
γραμματευς
4226
που
4804
συζητητης
3588
του
165
αιωνος
5127
τουτου
3780
ουχι
3471
εμωρανεν
3588
ο
2316
θεος
3588
την
4678
σοφιαν
3588
του
2889
κοσμου
5127
τουτου
 
21
1894
επειδη
1063
γαρ
1722
εν
3588
τη
4678
σοφια
3588
του
2316
θεου
3756
ουκ
1097
εγνω
3588
ο
2889
κοσμος
1223
δια
3588
της
4678
σοφιας
3588
τον
2316
θεον
2106
ευδοκησεν
3588
ο
2316
θεος
1223
δια
3588
της
3472
μωριας
3588
του
2782
κηρυγματος
4982
σωσαι
3588
τους
4100
πιστευοντας
 
22
1894
επειδη
2532
και
2453
ιουδαιοι
4592
σημειον
154
αιτουσιν
2532
και
1672
ελληνες
4678
σοφιαν
2212
ζητουσιν
 
23
2249
ημεις
1161
δε
2784
κηρυσσομεν
5547
χριστον
4717
εσταυρωμενον
2453
ιουδαιοις
3303
μεν
4625
σκανδαλον
1672
ελλησιν
1161
δε
3472
μωριαν
 
24
846
αυτοις
1161
δε
3588
τοις
2822
κλητοις
2453
ιουδαιοις
5037
τε
2532
και
1672
ελλησιν
5547
χριστον
2316
θεου
1411
δυναμιν
2532
και
2316
θεου
4678
σοφιαν
 
25
3754
οτι
3588
το
3474
μωρον
3588
του
2316
θεου
4680
σοφωτερον
3588
των
444
ανθρωπων
2076
εστιν
2532
και
3588
το
772
ασθενες
3588
του
2316
θεου
2478
ισχυροτερον
3588
των
444
ανθρωπων
2076
εστιν
 
26
991
βλεπετε
1063
γαρ
3588
την
2821
κλησιν
5216
υμων
80
αδελφοι
3754
οτι
3756
ου
4183
πολλοι
4680
σοφοι
2596
κατα
4561
σαρκα
3756
ου
4183
πολλοι
1415
δυνατοι
3756
ου
4183
πολλοι
2104
ευγενεις
 
27
235
αλλα
3588
τα
3474
μωρα
3588
του
2889
κοσμου
1586
εξελεξατο
3588
ο
2316
θεος
2443
ινα
3588
τους
4680
σοφους
2617
καταισχυνη
2532
και
3588
τα
772
ασθενη
3588
του
2889
κοσμου
1586
εξελεξατο
3588
ο
2316
θεος
2443
ινα
2617
καταισχυνη
3588
τα
2478
ισχυρα
 
28
2532
και
3588
τα
36
αγενη
3588
του
2889
κοσμου
2532
και
3588
τα
1848
εξουθενημενα
1586
εξελεξατο
3588
ο
2316
θεος
2532
και
3588
τα
3361
μη
5607
οντα
2443
ινα
3588
τα
5607
οντα
2673
καταργηση
 
29
3704
οπως
3361
μη
2744
καυχησηται
3956
πασα
4561
σαρξ
1799
ενωπιον
3588
του
2316
θεου
 
30
1537
εξ
846
αυτου
1161
δε
5210
υμεις
2075
εστε
1722
εν
5547
χριστω
2424
ιησου
3739
ος
1096
εγενηθη
2254
ημιν
4678
σοφια
575
απο
2316
θεου
1343
δικαιοσυνη
5037
τε
2532
και
38
αγιασμος
2532
και
629
απολυτρωσις
 
31
2443
ινα
2531
καθως
1125
γεγραπται
3588
ο
2744
καυχωμενος
1722
εν
2962
κυριω
2744
καυχασθω


 ^Początek rozdziałuIdź do 1 List do Koryntian 2