Księgi: Mt Mr Łk Jn Dz Rz 1Ko 2Ko Ga Ef Fp Kl 1Ts 2Ts 1Tm 2Tm Ty Fm Hb Jk 1Pt 2Pt 1Jn 2Jn 3Jn Jd Ap 
Rozdziały: 1 

List Judy 1
 
1
2455
Juda,
1401
niewolnik
2424
Jezusa
5547
Chrystusa
1161
a
80
brat
2385
Jakuba,
37
uświęconym
1722
przez
2316
Boga
3962
Ojca
2532
i
5083
zachowanym
 
(w)
2424
Jezusie
5547
Chrystusie,
2822
powołanym:
 
2
1656
miłosierdzie
2532
i
1515
pokój
2532
oraz
26
miłość
5213
wam
4129
niech się rozmnożą.
 
3
27
Kochani,
4160
podejmując
3956
całą
4710
gorliwość,
 
(by)
1125
pisać
5213
wam
4012
o
2839
wspólnym
4991
zbawieniu,
318
musiałem
2192
[-]
(1)
 
 
(jednak)
1125
napisać,
3870
by wezwać
5213
was
1864
do walki
 
(o)
530
raz
3860
przekazaną
40
świętym
4102
wiarę.
 
4
3921
Wślizgnęli się
1063
bowiem
5100
pewni
444
ludzie,
3819
od dawna
4270
zapisani
1519
na
5124
ten
2917
wyrok,
765
bezbożni,
 
(którzy)
5485
łaskę
2316
Boga
2257
naszego
3346
zamieniają
1519
w
766
rozpustę
2532
oraz
720
wypierają się
3441
Jedynego
1203
Władcy,
2316
Boga
2532
i
2962
Pana
2257
naszego,
2424
Jezusa
5547
Chrystusa.
 
5
1161
A
1014
chcę
5209
wam
5279
przypomnieć,
5209
wam,
1492
którzy wiecie
5124
to
530
raz,
3754
że
2962
Pan
4982
uratowawszy
2992
lud
1537
z
1093
ziemi
125
egipskiej,
1208
następnie
622
wygubił
3361
nie
4100
wierzących.
 
6
32
Aniołów
5037
także,
 
(którzy)
3361
nie
5083
zachowali
746
zwierzchnictwa
 
(nad)
1438
sobą
(2)
 
235
ale
620
pozostawili
2398
swoje
3613
mieszkanie,
5083
zachował
 
(na)
3173
wielki
2250
dzień
2920
sądu
 
(w)
1199
pętach
126
wiecznych,
5259
w
2217
mroku.
 
7
 
(Tak)
5613
jak
4670
Sodoma
2532
i
1116
Gomora
2532
oraz
4172
miasta
4012
wokół
846
nich,
3664
w podobny
5125
im
5158
sposób
1608
oddały się nierządowi
2532
i
565
podążaniu
3694
za
2087
innym
4561
ciałem,
4295
stanowią
1164
przykład
4442
ognia
166
wiecznego
1349
sprawiedliwie
5254
ponoszonego.
 
8
3668
Podobnie
3305
jednak
2532
i
3778
ci
1797
snom oddani,
4561
ciało
3303
prawdziwie
3392
kalają,
114
gardzą
1161
też
2963
zwierzchnością
1161
i
987
bluźnią
1391
chwałom.
 
9
1161
Natomiast
3413
Michał
743
archanioł,
3753
gdy
3588
z
1228
diabłem
1252
poróżnił się
1256
rozprawiając
4012
o
4983
ciele
3475
Mojżesza,
3756
nie
5111
odważył się
2018
wnieść
988
bluźnierczego
2920
osądu,
235
ale
2036
powiedział:
2008
niech zgromi
4671
cię
2962
Pan!
 
10
3778
Ci
1161
natomiast
987
bluźnią
 
(temu),
3745
czego
3303
naprawdę
3756
nie
1492
poznali,
1161
a
3745
cokolwiek
5447
instynktownie,
5613
jak
249
nierozumne
2226
zwierzęta
1987
pojmują,
1722
w
5125
tym
5351
ulegają zniszczeniu.
 
11
3759
Biada
846
im,
3754
bo
4198
poszli
3598
drogą
2535
Kaina
2532
i
4106
zwiedzeni
3408
zapłatą
903
Balaama,
1632
pogrążyli się,
2532
i
3588
(w)
485
buncie
2879
Korego
 
-
622
zostali zgubieni.
 
12
3778
Oni
1526
1722
na
5216
waszych
26
agapach
4694
skałami w morzu,
4910
którzy ucztują
(3)
 
870
bez obaw
1438
siebie samych
4165
pasąc,
3507
obłokami
504
bezwodnymi
3911
noszonymi
5259
przez
417
wiatry,
1186
drzewami
5352
późnojesiennymi,
175
bezowocnymi,
1364
dwukrotnie
599
umarłymi,
1610
wykorzenionymi,
 
13
2949
falami
2281
morza,
66
dzikimi,
1890
które pienią
1438
swoje
152
hańby,
792
gwiazdami
4107
zbłąkanymi,
3739
dla których
5083
jest zachowany
2217
mrok
4655
ciemności
1519
na
165
wieki.
 
14
1161
A
4395
prorokował
2532
także
5125
o nich
1442
siódmy
575
od
76
Adama
1802
Henoch
3004
mówiąc:
2400
oto
2064
przyszedł
2962
Pan
1722
z
3461
miriadami
846
swoich
40
świętych,
 
15
 
(by)
4160
uczynić
2920
sąd
2596
przeciw
3956
wszystkim
2532
i
1651
ukarać
3956
wszystkie
846
ich
765
bezbożności
4012
za
3956
wszystkie
846
ich
2041
czyny
763
bezbożne,
3739
którymi
764
czynili bezbożności
2532
i
4012
za
3956
wszystkie
4642
twarde
 
(słowa),
3739
które
2980
powiedzieli
2596
przeciw
846
Niemu
765
bezbożni
268
grzesznicy.
 
16
3778
Ci
1526
3202
utyskującymi
1113
szemraczami,
4198
postępującymi
2596
według
846
swoich
1939
pożądliwości,
2532
a
846
ich
4750
usta
2980
mówią
5246
wyniośle
2296
podziwiając
4383
"oblicza"
5484
dla
5622
zysku.
 
17
5210
Wy
1161
zaś
27
umiłowani
3415
przypomnijcie
 
(sobie)
4487
słowa
4280
powiedziane
5259
przez
652
apostołów
2962
Pana
2257
naszego
2424
Jezusa
5547
Chrystusa,
 
18
3754
bo
3004
mówili
5213
wam,
3754
że
1722
w
2078
ostatnim
5550
czasie
2071
będą
1703
szydercy
4198
postępujący
2596
według
1438
swoich
1939
pożądliwości,
763
bezbożności.
 
19
3778
Oni
1526
 
(tymi),
592
którzy czynią podziały,
5591
duszewni,
3361
nie
2192
mający
4151
Ducha.
 
20
5210
Wy
1161
zaś
27
umiłowani
2026
budujcie
1438
siebie samych
 
(w)
40
najświętszej
5216
waszej
4102
wierze
4336
modląc się
1722
w
4151
Duchu
40
Świętym.
 
21
5083
Zachowujcie
1438
siebie samych
1722
w
26
miłości
2316
Boga
4327
oczekując
1656
miłosierdzia
2962
Pana
2257
naszego
2424
Jezusa
5547
Chrystusa
1519
ku
2222
życiu
166
wiecznemu.
 
22
2532
A
 
(do)
3739
tych,
 
(którzy)
3303
naprawdę
1252
wątpią
1653
miejcie litość.
 
23
3739
Tych
1161
więc
1722
z
5401
bojaźnią
4982
ratujcie
726
wyrywając
1537
z
4442
ognia
3404
nienawidząc
2532
nawet
5509
szaty spodniej
4695
splamionej
575
przez
4561
ciało.
 
24
1161
A
1410
Temu, który może
5442
ustrzec
846
was
679
przed upadkiem
2532
i
2476
postawić
2714
wobec
846
Jego
1391
chwały
299
nieskazitelnych
 
(i)
1722
w
20
radosnym uniesieniu,
 
25
3441
Jedynemu
4680
mądremu
2316
Bogu
4990
Zbawicielowi
2257
naszemu
1391
chwała
2532
i
3172
majestat,
2904
moc
2532
i
1849
władza,
2532
zarówno
3568
teraz
 
(jak)
2532
i
1519
po
3956
wszystkie
165
wieki
281
amen.


1 Jd 1:3 Dosłownie: "konieczność miałem" (αναγκην 318 εσχον 2192)
2 Jd 2:6 W gr.: τηρησαντας την εαυτων αρχην - αρχην (archen) znaczy początek lub zwierzchność. Można to zatem przetłumaczyć: "nie zachowali swojego początku" (pierwotnego stanu?) lub "swojego zwierzchnictwa" w sensie Bożego zwierzchnictwa nad sobą.
3 Jd 1:12 TR dodaje: υμιν "(z) wami"


 ^Początek rozdziału