Księgi: Mt Mr Łk Jn Dz Rz 1Ko 2Ko Ga Ef Fp Kl 1Ts 2Ts 1Tm 2Tm Ty Fm Hb Jk 1Pt 2Pt 1Jn 2Jn 3Jn Jd Ap 
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Ewangelia Mateusza 17
 
1
2532
A
3326
po
1803
sześciu
2250
dniach
2424
Jezus
3880
zabrał ze sobą
4074
Piotra
2532
i
2385
Jakuba,
2532
i
2491
Jana,
80
brata
846
jego,
2532
i
399
zabrał
846
ich
1519
na
5308
wysoką
3735
górę,
2596
na
2398
odosobnienie.
 
2
2532
I
3339
został przemieniony
1715
przed
846
nimi,
2532
i
2989
rozświeciło się
4383
oblicze
846
jego,
5613
niczym
2246
słońce,
1161
a
846
jego
2440
szata wierzchnia
1096
stała się
3022
biała,
5613
jak
5457
światło.
 
3
2532
A
2400
oto
3700
ukazał się
846
im
3475
Mojżesz
2532
i
2243
Eliasz,
4814
rozmawiający
3326
razem z
846
nim.
 
4
1161
A
4074
Piotr
611
mówiąc
2036
powiedział
2424
Jezusowi:
2962
Panie,
2570
dobrze
2076
jest
2248
nam
5602
tu
1511
być.
1487
Jeśli
2309
chcesz,
4160
uczynię
5602
tu
5140
trzy
4633
namioty.
4671
Tobie
1520
jeden
2532
i
3475
Mojżeszowi
1520
jeden,
2532
i
2243
Eliaszowi
1520
jeden.
 
5
846
Gdy on
2089
jeszcze
2980
mówił,
2400
oto
5460
jasny
3507
obłok
1982
zacienił
846
ich,
2532
a
2400
oto
 
(usłyszano)
5456
głos
1537
z
3507
obłoku
3004
mówiący:
3778
On
2076
jest
3450
moim
27
umiłowanym
5207
synem,
1722
w
3739
nim
2106
mam upodobanie.
191
Słuchajcie
846
go!
 
6
2532
A
191
usłyszawszy
 
(to,)
3101
uczniowie
4098
upadli
1909
na
846
swoje
4383
twarze
2532
i
5399
bali się
4970
bardzo.
 
7
2532
I
4334
podszedł
2424
Jezus,
2532
i
680
dotknąwszy
846
ich
2036
powiedział:
1453
Powstańcie
(1)
 
2532
i
3361
nie
5399
bójcie się.
 
8
1161
A
1869
podniósłszy
3788
oczy
846
swoje,
3762
nikogo
 
(nie)
1492
zobaczyli,
1487
tylko
3361
[-]
3441
samego
2424
Jezusa.
 
9
2532
A
846
oni
2597
gdy zstępowali
1537
z
3735
góry,
2424
Jezus
1781
rozkazał
846
im
3004
mówiąc:
3367
Nikomu
 
(nie)
2036
opowiadajcie
3705
wizji,
2193
zanim
3739
[-]
5207
Syn
444
Człowieczy
450
powstanie
1537
z
3498
martwych.
 
10
2532
I
1905
pytali
846
go
3101
uczniowie
846
jego
3004
mówiąc:
5101
Dlaczego
3767
więc
1122
znawcy Pisma
3004
mówią,
3754
że
2243
Eliasz
1163
ma
2064
przyjść
4412
najpierw?
 
11
2424
Jezus
1161
zaś
611
odpowiadając
2036
powiedział
846
im:
2243
Eliasz
3303
[-]
4412
najpierw
2064
przyjdzie
2532
i
600
przywróci
3956
wszystko.
 
12
1161
A
3004
mówię
5213
wam,
3754
że
2243
Eliasz
2235
już
2064
przyszedł
2532
i
3756
nie
1921
poznali
846
go,
235
ale
4160
uczynili
1722
z
846
nim,
3745
jak
2309
zechcieli.
3779
Tak
2532
i
5207
Syn
444
Człowieczy
3195
ma
3958
cierpieć
5259
przez
846
nich.
 
13
5119
Wtedy
4920
zrozumieli
3101
uczniowie,
3754
że
4012
o
2491
Janie
910
Chrzcicielu
846
im
2036
powiedział.
 
14
2532
A
2064
gdy przybyli
846
oni
4314
do
3793
tłumu,
4334
podszedł do
846
niego
444
człowiek
1120
upadając na kolana
 
(przed)
846
nim.
 
15
2532
i
3004
powiedział:
2962
Panie,
1653
ulituj się
 
(nad)
3450
moim
5207
synem,
3754
ponieważ
4583
jest epileptykiem
2532
i
2560
okropnie
3958
cierpi.
4178
Wielokrotnie
1063
bowiem
4098
wpada
1519
w
4442
ogień
2532
i
4178
wielokrotnie
1519
w
5204
wodę.
 
16
2532
I
4374
przyniosłem
846
go
3101
uczniom
4675
twoim,
2532
i
3756
nie
1410
byli w stanie
846
go
2323
uzdrowić.
 
17
1161
A
2424
Jezus
611
odpowiadając
2036
powiedział:
5599
O
1074
pokolenie
571
niewierzące
2532
i
1294
przewrotne,
2193
do
4219
kiedy
2071
będę
3326
z
5216
wami?
2193
Do
4219
kiedy
5216
was
430
będę znosił?
5342
Przynieście
3427
mi
846
go
5602
tutaj.
 
18
2532
I
2008
zgromił
846
go
2424
Jezus,
2532
i
1831
wyszedł
575
z
846
niego
1140
demon.
2532
I
2323
uzdrowiony został
3816
chłopiec
575
od
1565
tamtej
5610
godziny.
 
19
5119
Wtedy
3101
uczniowie
2424
Jezusa
4334
podszedłszy
2596
na
2398
osobności
2036
powiedzieli:
1223
Dla
 
-
5101
czego
2249
my
3756
nie
1410
byliśmy w stanie
846
go
1544
wyrzucić?
 
20
1161
A
2424
Jezus
2036
powiedział
846
im:
1223
Z powodu
5216
waszego
570
braku wiary.
281
Zaprawdę
1063
bowiem
3004
mówię
5213
wam,
1437
gdy,
2192
mając
4102
wiarę
5613
jak
2848
ziarno
4615
gorczycy,
2046
powiecie
5129
tej
3735
górze:
3327
Odejdź
1782
stąd
1563
tam.
2532
I
3327
odejdzie.
2532
I
3762
nic
 
(nie)
101
będzie
 
(dla)
5213
was
 
niemożliwe
 
21
1161
A
5124
ten
1085
rodzaj
3756
nie
1607
wychodzi
 
(inaczej) –
1487
tylko
3361
[-]
1722
przez
4335
modlitwę
2532
i
3521
post.
 
22
1161
A
390
gdy
846
oni
 
przebywali
1722
w
1056
Galilei,
2424
Jezus
846
im
2036
powiedział:
5207
Syn
444
Człowieczy
3195
ma
3860
być wydany
1519
w
5495
ręce
444
ludzi
 
23
2532
i
615
zabiją
846
go,
2532
a
5154
trzeciego
2250
dnia
1453
się obudzi.
2532
I
3076
zasmucili się
4970
bardzo.
 
24
1161
A
846
oni
2064
gdy przyszli
1519
do
2584
Kafarnaum,
4334
podeszli
 
(do)
4074
Piotra
2983
pobierający
 
(podatek z)
3588
[-]
1323
monet dwudrachmowych
2532
i
2036
powiedzieli:
5216
Wasz
1320
nauczyciel
3756
nie
5055
daje
1323
monet dwudrachmowych?
 
25
3004
Odpowiedział:
3483
Ależ tak!
2532
A
3753
kiedy tylko
1525
wszedł
1519
do
3614
domu,
4399
uprzedził
846
go
2424
Jezus
3004
mówiąc:
5101
Co
4671
ci
1380
się wydaje,
4613
Szymonie?
935
Królowie
1093
ziemi
575
od
5101
kogo
2983
biorą
5056
należność
2228
lub
2778
podatek?
575
Od
5207
synów
846
swoich
2228
czy
575
od
245
obcych?
 
26
3004
Gdy powiedział
846
mu
4074
Piotr:
575
Od
245
obcych,
2424
Jezus
846
mu
5346
rzekł:
686
Zatem
1065
[-]
5207
synowie
1526
1658
wolni.
 
27
1161
Ale
2443
żeby
846
ich
3361
nie
4624
zgorszyć,
4198
idź
1519
nad
2281
morze,
906
rzuć
44
haczyk
2532
a
2486
rybę,
305
która wyjdzie
4412
najpierw
142
weź,
2532
a
455
gdy otworzysz
846
jej
4750
usta,
2147
znajdziesz
4715
stater.
2983
Weź
1565
go
 
(i)
1325
daj
846
im
473
za
1700
mnie
2532
i
 
(za)
4675
ciebie.


1 Mat 17,7 MG: "Podnieście się".


Idź do Ewangelia Mateusza 16^Początek rozdziałuIdź do Ewangelia Mateusza 18