Księgi: Mt Mr Łk Jn Dz Rz 1Ko 2Ko Ga Ef Fp Kl 1Ts 2Ts 1Tm 2Tm Ty Fm Hb Jk 1Pt 2Pt 1Jn 2Jn 3Jn Jd Ap 
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Ewangelia Mateusza 7
 
1
3361
Nie
2919
sądźcie,
2443
abyście
3361
nie
2919
byli osądzeni.
 
2
1063
Bo
1722
w
3739
jakim
2917
sądzie
2919
sądzicie,
 
(takim)
2919
będziecie osądzeni
2532
i
1722
w
3739
jakiej
3358
mierze
3354
mierzycie,
 
(taką)
5213
wam
488
będzie
3354
odmierzone
 
3
1161
A
5101
czemu
991
widzisz
2595
źdźbło
1722
w
3788
oku
80
brata
4675
swego,
1161
a
1722
w
4674
swoim
3788
oku
1385
belki
3756
nie
2657
dostrzegasz?
 
4
2228
Albo
4459
jak
2046
powiesz
80
bratu
4675
swojemu:
863
Pozwól,
1544
niech wyrzucę
2595
źdźbło
575
z
3788
oka
4675
twego,
2532
a
2400
oto
1385
belka
 
(jest)
1722
w
3788
oku
4675
twoim?
 
5
5273
Hipokryto,
1544
wyrzuć
4412
przede wszystkim
1385
belkę
1537
z
3788
oka
4675
swojego,
2532
a
5119
wtedy
1227
przejrzysz,
 
(aby)
1544
wyrzucić
2595
źdźbło
1537
z
3788
oka
80
brata
4675
swojego.
 
6
3361
Nie
1325
dawajcie
2965
psom
3588
tego, co
40
święte,
3366
ani nie
906
rzucajcie
5216
waszych
(1)
 
3135
pereł
1715
przed
5519
świnie,
3379
aby nie
2662
zdeptały
846
ich
846
swoimi
1722
[-]
4228
nogami,
2532
a
4762
obróciwszy się
 
 
(nie)
4486
rozszarpały
(2)
 
5209
was.
 
7
154
Proście,
2532
a
1325
dane będzie
5213
wam;
2212
szukajcie,
2532
a
2147
znajdziecie;
2925
pukajcie,
2532
a
455
otworzone będzie
5213
wam.
 
8
1063
Bo
3956
każdy
154
proszący
 
2983
dostaje,
2532
a
2212
szukający
 
2147
znajduje,
2532
a
2925
pukającemu
455
będzie otworzone.
 
9
2228
Albo
5101
kto
1537
z
5216
was
2076
jest
444
człowiekiem,
3739
który
1437
gdy
846
jego
5207
syn
154
poprosi
 
(o)
740
chleb,
3361
[-]
3037
kamień
846
mu
1929
poda?
 
10
2532
Lub
1437
gdy
 
(o)
2486
rybę
154
poprosi,
3361
[-]
3789
węża
846
mu
1929
poda?
 
11
1487
Jeśli
3767
więc
5210
wy,
5607
będąc
4190
złymi,
1492
wiecie
 
(jak)
(3)
 
1325
dawać
18
dobre
1390
dary
5216
waszym
(4)
 
5043
dzieciom,
4214
o ile
3123
bardziej
3962
Ojciec
5216
wasz
1722
w
3772
niebiosach
1325
da
154
proszącym
846
go
 
(to, co)
18
dobre.
 
12
3956
Wszystko
3767
więc,
3745
co
 
-
302
kolwiek
2309
byście chcieli,
2443
aby
5213
wam
444
ludzie
4160
czynili,
3779
tak
2532
i
5210
wy
846
im
4160
czyńcie.
3778
Taka
2076
jest
1063
bowiem
3551
Tora
2532
i
4396
Prorocy.
 
13
1525
Wejdźcie
1223
przez
4728
wąską
4439
bramę.
3754
Bo
4116
szeroka
 
(jest)
4439
brama
2532
i
2149
szeroka
3598
droga,
3588
która
520
prowadzi
1519
na
684
zniszczenie,
2532
i
4183
wielu
1526
jest
 
(tych, którzy)
1223
przez
846
nią
1525
wchodzą.
(5)
 
 
14
 
(A)
5101
cóż za
(6)
 
4728
wąska
 
(jest)
4439
brama
2532
i
2346
ciasna
3598
droga
 
,
3588
która
520
prowadzi
1519
do
2222
życia,
2532
a
3641
niewielu
1526
jest
 
(tych, którzy)
846
2147
znajdują.
(7)
 
 
15
1161
Ale
4337
wystrzegajcie się
575
[-]
5578
fałszywych proroków,
3748
którzy
2064
przychodzą
4314
do
5209
was
1722
w
1742
odzieniu
4263
owiec,
1161
a
2081
wewnątrz
1526
727
rabującymi
3074
wilkami.
 
16
575
Po
846
ich
2590
owocach
846
ich
1921
poznacie.
3385
Czy
4816
zbiera się
575
z
173
ciernia
4718
kiście winogron,
2228
albo
575
z
5146
ostu
 
4810
figi?
 
17
3779
Tak
3956
każde
18
dobre
1186
drzewo
4160
rodzi
2570
piękne
2590
owoce,
1161
a
4550
zgniłe
1186
drzewo
 
4160
rodzi
4190
złe
2590
owoce.
 
18
3756
Nie
1410
jest w stanie
18
dobre
1186
drzewo
4160
rodzić
4190
złych
2590
owoców,
3761
ani
4550
zgniłe
1186
drzewo
 
4160
rodzić
2570
pięknych
2590
owoców.
 
19
3956
Każde
1186
drzewo,
3361
nie
4160
rodzące
(8)
 
2570
pięknego
2590
owocu,
1581
jest wycinane
2532
i
906
wrzucane
1519
w
4442
ogień.
 
20
686
A zatem
1065
[-]
575
po
846
ich
2590
owocach
1921
poznacie
846
ich.
 
21
3756
Nie
3956
każdy
3004
mówiący
3427
mi:
(9)
 
2962
"Panie,
2962
Panie"
1525
wejdzie
1519
do
932
królestwa
3772
niebios,
235
ale
4160
ten, który czyni
2307
wolę
3450
mojego
3962
Ojca
1722
w
3772
niebiosach.
 
22
4183
Wielu
2046
powie
3427
mi
1722
w
1565
tamtym
2250
dniu:
2962
"Panie,
2962
Panie,
 
(czy)
3756
nie
 
(w)
4674
twoim
3686
imieniu
4395
prorokowaliśmy?
2532
I
 
(w)
4674
twoim
3686
imieniu
1140
demony
1544
wyrzuciliśmy?
2532
I
 
(w)
4674
twoim
3686
imieniu
4160
uczyniliśmy
4183
wielu
1411
cudów?"
(10)
 
 
23
2532
A
5119
wtedy
3670
wyznam
846
im,
3754
że:
3763
"Nigdy
5209
was
3763
nie
1097
poznałem.
672
Odejdźcie
575
ode
1700
mnie,
2038
czyniący
458
bezprawie.
 
24
3956
Każdy
3767
więc,
3748
kto
5128
tych
3056
słów
3450
moich
191
słucha
2532
i
4160
czyni
846
je,
846
ten
3666
będzie podobny
 
(do)
5429
mądrego
435
męża,
3748
który
3618
zbudował
846
swój
3614
dom
1909
na
4073
skale.
 
25
2532
I
2597
zstąpił
1028
deszcz,
2532
i
2064
przybyły
4215
rzeki,
2532
i
4154
zawiały
417
wiatry,
2532
i
4363
wpadły
 
(na)
1565
ten
3614
dom,
2532
ale
3756
nie
4098
upadł,
2311
utwierdzony był
1063
bowiem
1909
na
4073
skale.
 
26
2532
A
3956
każdy,
191
kto słucha
5128
tych
3056
słów
3450
moich,
2532
ale
3361
nie
4160
czyni
846
ich,
3666
będzie podobny
 
(do)
3474
głupiego
435
męża,
3748
który
3618
zbudował
846
swój
3614
dom
1909
na
285
piasku.
 
27
2532
I
2597
zstąpił
1028
deszcz,
2532
i
2064
przybyły
4215
rzeki,
2532
i
4154
zawiały
417
wiatry,
2532
i
4350
uderzyły
 
(na)
1565
ten
3614
dom,
2532
i
4098
upadł,
2532
a
4431
upadek
846
jego
2258
był
3173
wielki.
 
28
2532
I
1096
stało się,
 
(że)
3753
gdy
2424
Jezus
4931
dokończył
5128
tych
3056
słów,
1605
zdumiewały się
3793
tłumy
1909
nad
846
jego
1322
nauką,
 
29
1063
ponieważ
1321
ucząc
846
ich,
2258
był
 
5613
jak
2192
posiadający
1849
moc,
2532
a
3756
nie
5613
jak
1122
znawcy Pisma.
(11)
 


1 Mat 7,6 MG: "swoich".
2 Mat 7,6 MG: "roztrzaskały"? - ρηξωσιν (rēksōsin) rozszarpałyby; sens: rozdzierać, rozerwanie lub pęknięcie na kawałki, rozbić, przebić, rozerwać na kawałki
3 Mat 7,11 MG: "umiecie"
4 Mat 7,11 MG:"swoim".
5 Mat 7,13 MG: "liczni są (ci, którzy) przez nią wchodzą".
6 Mat 7,14 TR: Ponieważ (3754) wąska (jest) brama i ciasna droga, która prowadzi do życia, a nieliczni są, (którzy) ją znajdują.
7 Mat 7,14 MG: "nieliczni są, (którzy) ją znajdują".
8 Mat 7,19 MG "które nie rodzi"
9 Mat 7,21 MG: "Nie każdy, który mi mówi".
10 Mat 7,22 MG: "nie (w) twoim imieniu prorokowaliśmy? I twoim imieniem demony wyrzucaliśmy! I twoim imieniem uczyniliśmy liczne cuda!" Słowo 3686 ὀνόματι jest trzy razy w celowniku: "imieniu"
11 Mat 7,29 MG: Albowiem uczył ich, jak posiadający moc, a nie jak znawcy prawa (brak ἦν - "był" trochę osłabia sens: "ucząc ich, był" a nie tylko: "uczył ich").


Idź do Ewangelia Mateusza 6^Początek rozdziałuIdź do Ewangelia Mateusza 8