Księgi: Mt Mr Łk Jn Dz Rz 1Ko 2Ko Ga Ef Fp Kl 1Ts 2Ts 1Tm 2Tm Ty Fm Hb Jk 1Pt 2Pt 1Jn 2Jn 3Jn Jd Ap 
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Ewangelia Mateusza 23
 
1
5119
Wtedy
2424
Jezus
2980
powiedział
3793
tłumom
2532
i
846
swoim
3101
uczniom
 
2
3004
mówiąc:
1909
Na
2515
ławie
3475
Mojżesza
2523
zasiedli
1122
znawcy Pisma
2532
i
5330
faryzeusze,
 
3
3956
Wszystko
3767
więc,
3745
co
1437
by
5213
wam
2036
powiedzieli,
 
(aby)
5083
strzec,
5083
strzeżcie
2532
i
4160
czyńcie,
1161
ale
2596
według
846
ich
2041
uczynków
3361
nie
4160
postępujcie.
3004
Mówią
1063
bowiem,
2532
a
3756
nie
4160
czynią.
 
4
1195
Wiążą
1063
bowiem
5413
ciężary
926
ciężkie
2532
i
1419
trudne do uniesienia,
2532
i
2007
nakładają
1909
na
5606
barki
444
ludzi,
1161
ale
1147
palcem
846
swoim
3756
nie
2309
chcą
846
ich
2795
ruszyć.
 
5
1161
A
3956
wszystkie
846
swoje
2041
uczynki
4160
robią
4314
w celu
2300
pokazania się
444
ludziom
1161
I
4115
poszerzają
846
swoje
5440
filakterie,
2532
i
3170
powiększają
2899
krawędzie
846
swoich
2440
szat wierzchnich.
 
6
5368
Kochają
5037
także
4411
główne miejsca
1722
podczas
1173
wieczornych posiłków
2532
i
4410
główne siedzenia
1722
w
4864
synagogach.
 
7
2532
i
783
pozdrowienia
1722
na
58
rynkach
2532
i
2564
bycie nazywanym
5259
przez
444
ludzi:
4461
Rabbi,
4461
rabbi.
 
8
1161
Ale
5210
wy
3361
nie
2564
dawajcie się nazywać
4461
rabbi,
1063
ponieważ
1520
jeden
2076
jest
5216
wasz
2519
nauczyciel
 
-
5547
Chrystus,
1161
a
5210
wy
3956
wszyscy
80
braćmi
2075
jesteście.
 
9
532
I
3962
ojcem
5216
waszym
3361
nie
2564
nazywajcie
1909
na
1093
ziemi
 
(nikogo),
1063
ponieważ
1520
jeden
2076
jest
5216
wasz
3962
Ojciec
 
-
1722
w
3772
niebiosach.
 
10
3366
Ani nie
2564
dajcie się nazywać
2519
nauczycielami,
1063
ponieważ
1520
jeden
2076
jest
5216
wasz
2519
nauczyciel
 
5547
Chrystus.
 
11
1161
A
3187
większy
5216
z was
2071
niech będzie
5216
waszym
1249
sługą.
 
12
 
1161
A
3748
kto
1438
siebie
5312
wywyższy,
5013
zostanie poniżony,
2532
a
3748
kto
1438
siebie
5013
uniży,
5312
zostanie wywyższony.
 
13
1161
Lecz
3759
biada
5213
wam,
1122
znawcy Pisma
2532
i
5330
faryzeusze
 
5273
hipokryci,
3754
ponieważ
2719
pożeracie
3614
domy
5503
wdów,
2532
właśnie
4392
pod pretekstem
3117
długich
4336
modlitw,
1223
z uwagi na
5124
to
2983
otrzymacie
4053
surowszy
2917
sąd.
 
14
3759
Biada
5213
wam
1122
znawcy Pisma
2532
i
5330
faryzeusze
 
5273
hipokryci,
3754
ponieważ
2808
zamykacie
932
królestwo
3772
niebios
1715
przed
444
ludźmi;
1063
gdyż
5210
wy
3756
nie
1525
wchodzicie,
3761
ani
1525
wchodzącym
 
  (nie)
863
pozwalacie
1525
wejść.
 
15
3759
Biada
5213
wam
1122
znawcy Pisma
2532
i
5330
faryzeusze
 
5273
hipokryci,
3754
ponieważ
4013
obchodzicie
2281
morze
2532
i
3584
suchy ląd,
 
(by)
4160
zrodzić
1520
jednego
4339
prozelitę,
2532
a
3752
gdy
1096
stanie się
 
  (nim),
4160
czynicie
846
go
5207
synem
1067
Gehenny
 
1362
dwukrotnie takim, jak
5216
wy.
 
16
3759
Biada
5213
wam
5185
ślepi
3595
przewodnicy,
3004
którzy mówicie:
3739
Kto
302
[-]
3660
przysiągłby
1722
na
3485
świątynię,
3762
żadne
2076
jest
 
(tego znaczenie),
1161
ale
3739
kto
302
[-]
3660
przysiągłby
1722
na
5557
złoto
3485
świątyni,
3784
jest zobowiązany
 
(tą przysięgą).
 
17
3474
Głupi
2532
i
5185
ślepi!
5101
Co
1063
bowiem
(1)
 
2076
jest
3187
większe?
5557
Złoto
2228
czy
3485
świątynia,
37
uświęcająca
5557
złoto?
 
18
2532
Oraz:
(2)
 
3739
Kto
1437
by
3660
przysięgał
1722
na
2379
ołtarz,
3762
żadne
2076
jest
 
(tego znaczenie),
1161
ale
3739
kto
302
[-]
3660
przysiągłby
1722
na
1435
dar
1883
na
846
nim,
3784
jest zobowiązany
 
 
(tą przysięgą).
 
19
3474
Głupi
2532
i
5185
ślepi!
5101
Co
1063
bowiem
(3)
 
 
(jest)
3173
większe?
1435
Dar
2228
czy
2379
ołtarz
37
uświęcający
1435
dar?
 
20
3588
Kto
3767
więc
3660
przysięga
1722
na
2379
ołtarz,
3660
przysięga
1722
na
846
niego
2532
i
1722
na
3956
wszystko
3588
to, co
1883
na
846
nim.
 
21
2532
A
3588
ten,
3660
kto przysięga
1722
na
3485
świątynię,
3660
przysięga
1722
na
846
nią
2532
i
1722
na
2730
zamieszkującego
846
ją.
 
22
2532
I
3588
ten,
3660
kto przysięga
1722
na
3772
niebiosa,
3660
przysięga
1722
na
2362
tron
2316
Boga
2532
i
1722
na
2521
siedzącego
1883
na
846
nim.
 
23
3759
Biada
5213
wam
1122
znawcy Pisma
2532
i
5330
faryzeusze
 
5273
hipokryci,
3754
ponieważ
586
dajecie dziesięcinę
 
  (z)
2238
mięty
2532
i
432
kopru
2532
oraz
2951
kminku,
2532
a
863
opuszczacie
3588
to, co
926
ważniejsze
 
  (w)
3551
Torze:
2920
sąd
2532
i
1656
miłosierdzie
2532
oraz
4102
wiarę.
5023
To
1163
należało
4160
czynić,
2548
a tamtego
3361
nie
863
opuszczać.
 
24
3595
Przewodnicy
5185
ślepi!
1368
Odcedzacie
2971
komara,
1161
lecz
2666
połykacie
2574
wielbłąda!
(4)
 
 
25
3759
Biada
5213
wam
1122
znawcy Pisma
2532
i
5330
faryzeusze
 
5273
hipokryci,
3754
ponieważ
2511
oczyszczacie
3588
to, co
1855
na zewnątrz
4221
kielicha
2532
i
3953
misy,
1161
lecz
2081
od wewnątrz
1073
są pełne
1537
z
724
rabunku
2532
i
93
niesprawiedliwości.
(5)
 
 
26
5185
Ślepy
5330
faryzeuszu,
2511
oczyść
4412
najpierw
3588
to, co
1787
wewnątrz
4221
kielicha
2532
i
3953
misy,
2443
aby
1096
stało się
2513
czyste
2532
i
3588
to, co
846
[-]
1622
na zewnątrz.
 
27
3759
Biada
5213
wam
1122
znawcy Pisma
2532
i
5330
faryzeusze
 
5273
hipokryci,
3754
ponieważ
3945
jesteście podobni do
5028
grobów
2867
pobielonych,
3748
które
1855
na zewnątrz
3303
co prawda
5316
okazują się
5611
piękne,
1161
lecz
2081
od wewnątrz
1073
są pełne
3747
kości
3498
zmarłych
2532
i
3956
wszelkiej
167
nieczystości.
 
28
3779
Tak
2532
i
5210
wy
1855
na zewnątrz
3303
co prawda
5316
okazujecie się
444
ludziom
1342
sprawiedliwi,
1161
lecz
2081
od wewnątrz
2075
jesteście
3324
pełni
5272
hipokryzji
2532
i
458
bezprawia.
 
29
3759
Biada
5213
wam
1122
znawcy Pisma
2532
i
5330
faryzeusze
 
5273
hipokryci,
3754
ponieważ
3618
budujecie
5028
groby
4396
proroków
2532
i
2885
ozdabiacie
3419
grobowce
1342
sprawiedliwych
 
30
2532
i
3004
mówicie:
1487
Gdybyśmy
1510
żyli
1722
w
2250
dniach
2257
naszych
3962
ojców,
3756
nie
302
[-]
1510
bylibyśmy
846
ich
2844
wspólnikami
1722
w
 
(przelewaniu)
129
krwi
4396
proroków;
 
31
5620
w ten sposób
3140
świadczycie o
1438
sobie,
3754
że
2075
jesteście
5207
synami
3588
tych,
5407
którzy zabili
4396
proroków.
 
31
2532
I
5210
wy
4137
dopełniacie
3358
miarę
3962
ojców
5216
waszych!
 
33
3789
Węże,
1081
potomstwo
2191
żmij,
4459
jakże
5343
uciekniecie
575
od
2920
sądu
1067
Gehenny?
 
34
1223
Dla
 
-
5124
tego
2400
oto
1473
ja
649
wysyłam
4314
do
5209
was
4396
proroków
2532
i
4680
mędrców
2532
oraz
1122
znawców Pisma,
2532
a
 
(niektórych)
1537
z
846
nich
615
zabijecie
2532
i
4717
ukrzyżujecie,
2532
i
 
(niektórych)
1537
z
846
nich
3146
ubiczujecie
1722
w
5216
waszych
4864
synagogach,
2532
i
1377
prześladować będziecie
575
od
4172
miasta
1519
do
4172
miasta,
 
35
3704
żeby
2064
przeszła
1909
na
5209
was
3956
cała
129
krew
1342
sprawiedliwa,
1632
przelana
1909
na
1093
ziemi,
575
od
129
krwi
1342
sprawiedliwego
6
Abla
2193
aż do
129
krwi
2197
Zachariasza,
5207
syna
914
Barachiasza.
3739
którego
5407
zabiliście
3342
pomiędzy
3485
świątynią,
2532
a
2379
ołtarzem.
 
36
281
Zaprawdę
3004
mówię
5213
wam,
3754
że
2240
przyjdzie
3778
to
3956
wszystko
1909
na
3778
to
1074
pokolenie.
 
37
2419
Jeruzalem,
2419
Jeruzalem,
615
które zabijasz
4396
proroków
2532
i
3036
kamienujesz
649
posłanych
4314
do
846
ciebie.
4212
Jakże często
2309
chciałem
1996
zgromadzić
4675
twoje
5043
dzieci
 
5158
sposobem,
3739
którym
3733
ptak
1996
gromadzi
1438
swoje
3556
pisklęta
5259
pod
4420
skrzydłami,
2532
a
3756
nie
2309
chcieliście.
 
38
2400
Oto
863
zostawiony jest
5213
wam
2048
opuszczony
5216
wasz
3624
dom.
 
39
1063
Gdyż
3004
mówię
5213
wam,
3756
nie
3361
[-]
1492
ujrzycie
3165
mnie
575
od
737
tej chwili,
2193
302
[-]
2036
powiecie:
2127
Błogosławiony,
2064
który przychodzi
1722
w
3686
imieniu
2962
Pana.


1 Mat 23,17 MG: "Bowiem co"
2 Mat 23,18 MG: "I" - "Oraz" chyba lepiej brzmi :)
3 Mat 23,19 MG: "Bowiem co"
4 Mat 23,24 MG: "Przewodnicy ślepi, którzy odcedzają komara, a połykają wielbłąda.
5 Mat 23,24 MG: "są pełne [-] rabunku i niesprawiedliwości.


Idź do Ewangelia Mateusza 22^Początek rozdziałuIdź do Ewangelia Mateusza 24