Księgi: Mt Mr Łk Jn Dz Rz 1Ko 2Ko Ga Ef Fp Kl 1Ts 2Ts 1Tm 2Tm Ty Fm Hb Jk 1Pt 2Pt 1Jn 2Jn 3Jn Jd Ap 
Rozdziały: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Ewangelia Mateusza 21
 
1
2532
A
3753
kiedy
1448
zbliżyli się
1519
do
2414
Jerozolimy
2532
i
2064
przyszli
1519
do
967
Betfage,
4314
do
3735
Góry
1636
Oliwnej,
5119
wtedy
2424
Jezus
649
wysłał
1417
dwóch
3101
uczniów
 
2
3004
mówiąc
846
im:
4198
Idźcie
1519
do
2968
wsi
561
przed
5216
wami,
2532
a
2112
natychmiast
2147
znajdziecie
1210
uwiązaną
3688
oślicę
2532
i
4454
oślątko
3326
z
846
nią.
3089
Odwiązawszy
 
 (je),
71
przyprowadźcie
3427
mi.
 
3
2532
A
1437
gdyby
5100
ktoś
5213
wam
5100
coś
2036
powiedział,
2046
powiecie,
3754
że
2962
Pan
846
ich
5532
potrzebuje
2192
[-].
1161
I
2112
natychmiast
846
je
649
odeśle.
 
4
1161
A
5124
to
3650
wszystko
1096
stało się,
2443
aby
4137
wypełniło się
 
(to, co)
4483
powiedziane jest
1223
przez
4396
proroka,
3004
który mówi:
 
5
2036
Powiedzcie
2364
córce
4622
Syjonu:
2400
Oto
4675
twój
935
król
2064
przychodzi do
4671
ciebie,
4239
łagodny
2532
oraz
1910
jadący
1909
na
3688
oślicy
2532
i
4454
oślęciu,
5207
synu
5268
zwierzęcia pociągowego.
(1)
 
 
6
1161
A
3101
uczniowie
4198
poszli
(2)
 
2532
i
4160
uczynili
2531
tak, jak
4367
rozkazał
846
im
2424
Jezus;
 
7
71
przyprowadzili
3688
oślicę
2532
i
4454
oślątko,
2532
i
2007
nałożyli
1883
na
846
nie
846
swoje
2440
szaty wierzchnie,
2532
a
 
(on)
1940
usiadł
1883
na
846
nie.
 
8
1161
A
4118
bardzo liczny
3793
tłum
4766
rozesłał
1438
swoje
2440
szaty wierzchnie
1722
na
3598
drodze,
1161
a
243
inni
2875
ścinali
2798
gałęzie
575
z
1186
drzew
2532
i
4766
słali
1722
na
3598
drodze.
 
9
1161
A
3793
tłumy
4254
przed
 
  (nim)
2532
i
190
towarzyszące
 
(mu)
2896
wołały
3004
mówiąc:
5614
Hosanna
5207
Synowi
1138
Dawida.
2127
Błogosławiony,
2064
który przychodzi
1722
w
3686
imię
2962
Pana.
5614
Hosanna
1722
na
5310
wysokościach.
 
10
2532
A
1525
gdy wszedł
846
on
1519
do
2414
Jerozolimy,
4579
wstrząśnięte zostało
3956
całe
4172
miasto
3004
pytając:
5101
Kim
3778
on
2076
jest?
 
11
1161
A
3793
tłumy
3004
mówiły:
3778
To
2076
jest
4396
prorok
2424
Jezus
575
z
3478
Nazaretu
 
(w)
1056
Galilei.
 
12
2532
I
1525
wszedł
2424
Jezus
1519
do
2411
świątyni
2316
Bożej
2532
i
1544
wyrzucił
3956
wszystkich
4453
sprzedających
2532
i
59
kupujących
1722
w
2411
świątyni,
2532
i
2690
poprzewracał
5132
stoły
2855
bankierów
2532
oraz
2515
ławy
4453
sprzedawców
4058
gołębi.
 
13
2532
I
3004
powiedział
846
im"
1125
Napisane jest:
3624
Dom
3450
mój
2564
będzie nazwany
3624
domem
4335
modlitwy,
5210
wy
1161
zaś
4160
czynicie
846
go
4693
grotą
3027
bandytów.
 
14
2532
I
4334
podeszli do
846
niego
1722
w
2411
świątyni
5560
niewładni w nogach
2532
i
5185
ślepi,
2532
i
2323
uzdrowił
846
ich.
 
15
1161
A
749
arcykapłani
2532
i
1122
znawcy Pisma,
1492
gdy zobaczyli
2297
cuda,
3739
które
4160
uczynił,
2532
i
3816
chłopców
2896
wołających
1722
w
2411
świątyni
2532
i
3004
mówiących:
5614
Hosanna
5207
Synowi
1138
Dawida,
23
oburzyli się.
 
16
2532
I
2036
powiedzieli
846
mu:
191
Słyszysz,
5101
co
3778
ci
3004
mówią?
1161
A
2424
Jezus
3004
odpowiedział
846
im:
3483
O tak!
3763
Nigdy
 
(nie)
314
czytaliście,
3754
że:
1537
Z
4750
ust
3516
dzieci
2532
i
2337
karmionych piersią
2675
przygotowałeś sobie
136
uwielbienie?
 
17
2532
I
2641
opuściwszy
846
ich,
1831
wyszedł
1854
poza
4172
miasto,
1519
do
963
Betanii,
2532
i
1563
tam
835
spędził noc.
 
18
1161
A
4405
rano,
1877
wracając
1519
do
4172
miasta,
3983
odczuł głód.
 
19
2532
I
1492
zobaczywszy
1520
jedno
4808
drzewo figowe
1909
przy
3598
drodze,
2064
podszedł
1909
do
846
niego
2532
i
3762
nic
 
(nie)
2147
znalazł
1722
na
846
nim,
3440
jedynie
1487
tylko
3361
[-]
5444
liście.
2532
I
3004
powiedział
846
mu:
 
(niech)
3371
już nie
1096
zrodzi się
1537
z
4675
ciebie
2590
owoc
1519
na
165
wieki.
(3)
 
2532
I
3583
uschło
3916
od razu
4808
drzewo figowe.
 
20
2532
A
3101
uczniowie
1492
zobaczywszy
 
(to),
2296
zdziwili się
3004
pytając:
4459
Jakże
3916
od razu
3583
uschło
4808
drzewo figowe?
 
21
1161
A
2424
Jezus,
611
odpowiadając
2036
powiedział
846
im:
281
Zaprawdę
3004
mówię
5213
wam:
1437
Jeśli
2192
mielibyście
4102
wiarę
2532
i
3361
nie
1252
zawahalibyście się,
3756
nie
3440
tylko
3588
to
 
 (z)
4808
drzewem figowym
4160
byście uczynili,
235
lecz
2579
choćbyście nawet
5129
tej
3735
górze
2036
powiedzieli:
142
Unieś się
2532
i
906
rzuć się
1519
w
2281
morz,e
1096
stanie się
 
(to).
 
22
2532
I
3956
wszystko,
 
(o)
3745
cokolwiek
1437
byście
154
prosili
1722
w
4335
modlitwie
4100
wierząc,
2983
otrzymacie.
 
23
2532
A
2064
gdy
846
on
2064
przyszedł
1519
do
2411
świątyni
 
(i)
4334
gdy
1321
uczył,
4334
podeszli do
846
niego
749
arcykapłani
2532
i
4245
starsi
2992
ludu
3004
pytając:
1722
Dzięki
4169
jakiej
1849
mocy
5023
to
4160
czynisz?
2532
I
5101
kto
4671
ci
1325
dał
3778
1849
moc?
 
24
1161
A
2424
Jezus
611
odpowiadając
2036
powiedział
846
im:
2065
Spytam
5209
was
2504
i ja
 
 (o)
1520
jedną
3056
rzecz,
3739
którą
1437
jeśli
3427
mi
2036
powiecie,
2504
i ja
5213
wam
2046
powiem,
1722
dzięki
4169
jakiej
1849
mocy
5023
to
4160
czynię.
 
25
908
Zanurzenie
2491
Janowe
4159
skąd
2258
było?
1537
Z
3772
nieba
2228
czy
1537
od
444
ludzi?
3588
Oni
1161
zaś
1260
rozważali
3844
wśród
1438
siebie
3004
mówiąc:
1437
Jeśli
2036
powiemy:
1537
z
3772
nieba,
2046
powie
2254
nam:
1223
Dla
 
-
5101
czego
3767
więc
3756
nie
4100
uwierzyliście
846
mu?
 
26
1161
Ale
1437
jeśli
2036
powiemy:
1537
od
444
ludzi,
5399
boimy się
3793
tłumu,
3956
wszyscy
1063
bowiem
2192
mają
2491
Jana
5613
jako
4396
proroka.
 
27
2532
I
611
odpowiadając
2424
Jezusowi
2036
powiedzieli:
3756
Nie
1492
wiemy.
2532
A
846
on
846
im
5346
powiedział:
3761
Ani
1473
ja
 
(nie)
3004
powiem
5213
wam,
1722
dzięki
4169
jakiej
1849
mocy
5023
to
4160
czynię.
 
28
1161
A
5101
co
5213
wam
1380
się wydaje?
444
Człowiek
2192
miał
1417
dwoje
5043
dzieci.
2532
I
4334
podszedłszy do
4413
pierwszego
2036
powiedział:
5043
Dziecko
5217
idź,
2038
pracuj
4594
dziś
1722
w
3450
mojej
290
winnicy.
(4)
 
 
29
1161
A
3588
ono
611
odpowiadając
2036
powiedział0:
3756
Nie
2309
chcę
 
.
1161
Ale
5305
później,
3338
odczuwszy żal,
565
poszło.
 
30
2532
A
4334
gdy podszedł
 
(do)
1208
drugiego
2036
powiedział
5615
tak samo.
3588
Ono
1161
zaś
 
,
611
odpowiadając
 
,
2036
powiedziało:
1473
Ja
 
(pójdę)
2962
panie,
2532
ale
3756
nie
565
poszło.
 
31
5101
Które
1537
z
 
 
(tej)
1417
dwójki
4160
uczyniło
2307
wolę
3962
ojca?
3004
Odpowiedzieli
846
mu:
4413
Pierwszy.
2424
Jezus
846
im
3004
powiedział:
281
Zaprawdę
3004
mówię
5213
wam,
3754
że
5057
poborcy podatków
2532
i
4204
prostytutki
 
(są)
4254
przed
5209
wami
1519
do
932
królestwa
2316
Bożego.
 
32
2064
Przyszedł
1063
bowiem
4314
do
5209
was
2491
Jan
1722
w
3598
drodze
1343
sprawiedliwości
(5)
 
2532
i
3756
nie
4100
uwierzyliście
846
mu,
1161
a
5057
poborcy podatków
2532
i
4204
prostytutki
4100
uwierzyli
846
mu.
1161
Lecz
5210
wy,
1492
zobaczywszy,
3756
nie
3338
odczuliście
5305
później
3338
żalu,
 
(by)
846
mu
4100
uwierzyć.
 
33
191
Posłuchajcie
243
innej
3850
przypowieści.
5100
Pewien
444
człowiek
2258
był
3617
panem domu,
3748
który
5452
zasadził
290
winnicę
(6)
 
2532
i
5418
płotem
846
4060
ogrodził,
2532
i
3736
wykopał
1722
w
846
niej
3025
tłocznię,
2532
i
3618
zbudował
4444
wieżę.
2532
I
1554
wynajął
846
1092
rolnikom,
2532
i
589
odjechał.
 
34
1161
A
3753
kiedy
1448
zbliżył się
2540
czas
2590
owocowania,
649
wysłał
846
swoich
1401
niewolników
4314
do
1092
rolników,
 
(aby)
2983
wziąć
846
swoje
2590
owoce.
 
35
2532
A
1092
rolnicy
2983
wzięli
846
jego
1401
niewolników.
3739
Temu
3303
[-]
1194
złoili skórę,
1161
a
3739
tamtego
615
zabili,
3739
tego
1161
zaś
3036
ukamienowali.
 
36
3825
Ponownie
649
wysłał
243
innych
1401
niewolników,
4119
liczniejszych
 
(od)
4413
pierwszych
2532
i
4160
uczynili
846
im
5615
tak samo.
 
37
1161
A
5305
następnie
649
wysłał
4314
do
846
nich
846
swego
5207
syna
3004
mówiąc:
1788
Uszanują
3450
mojego
5207
syna.
 
38
1161
Ale
1092
rolnicy
1492
zobaczywszy
5207
syna,
2036
powiedzieli
1722
w
1438
sobie:
(7)
 
3778
To
2076
jest
2818
dziedzic.
1205
Chodźcie,
(8)
 
615
zabijmy
846
go,
2532
a
2722
zajmiemy
846
jego
2817
dziedzictwo.
 
39
2532
I
2983
wziąwszy
846
go,
1544
wyrzucili
1854
poza
290
winnicę
(9)
 
2532
i
615
zabili.
 
40
3752
Kiedy
3767
więc
2064
przyjdzie
2962
pan
290
winnicy,
(10)
 
5101
co
4160
uczyni
1565
tym
1092
rolnikom?
 
41
3004
Powiedzieli
846
mu:
2556
Złych
 
846
tych
2560
okropnie
622
wytraci.
2532
A
290
winnicę
(11)
 
1554
wynajmie
243
innym
1092
rolnikom,
3748
którzy
591
oddawać będą
846
mu
2590
owoce
1722
w
846
swoim
2540
czasie.
 
42
2424
Jezus
846
im
3004
powiedział:
3763
Nigdy
 
(nie)
314
czytaliście
1722
w
1124
Pismach:
3037
Kamień,
3739
który
593
odrzucili
3618
budujący,
3778
ten
1096
stał się
1519
[-]
2776
głowicą
1137
narożną.
3844
Za sprawą
2962
Pana
1096
stało się
3778
to
2532
i
2076
jest
2298
przedziwne
1722
w
2257
naszych
3788
oczach.
 
43
1223
Dla
 
-
5124
tego
3004
mówię
5213
wam,
3754
że
142
będzie zabrane
575
od
5216
was
932
królestwo
2316
Boże
2532
i
1325
dane będzie
1484
narodowi,
4160
rodzącemu
846
jego
2590
owoce.
 
44
2532
A
 
(ten),
4098
kto upadnie
1909
na
5126
ten
3037
kamień,
4917
rozbije się;
1161
a
1909
na
3739
kogo
302
[-]
4098
by upadł,
3039
zmiażdży
846
go.
 
45
2532
A
749
arcykapłani
2532
i
5330
faryzeusze
191
usłyszawszy
846
jego
3850
przypowieści
1097
poznali,
3754
że
4012
o
846
nich
3004
mówi.
 
46
2532
I
2212
pragnęli
846
go
2902
chwycić,
(12)
 
 
(lecz)
5399
bali się
(13)
 
3793
tłumów,
1894
ponieważ
5613
za
4396
proroka
846
go
2192
miały.


1 Mat 21,5 MG: "dzieciątku zwierzęcia pociągowego" w grece: υἱὸν - "synu".
2 Mat 21,6 MG: "wyruszyli"
3 Mat 21,19 MG: "wieczność"
4 Mat 21,28 MG: "plantacji winnych krzewów"
5 Mat 21,32 MG: "[-] drogą sprawiedliwości"
6 Mat 21,33 MG: "plantację winnych krzewów"
7 Mat 21,38 MG: "pomyśleli sobie
8 Mat 21,38 MG: "Pójdźcie"
9 Mat 21,39 MG: "plantację winnych krzewów"
10 Mat 21,40 MG: " plantacji winnych krzewów"
11 Mat 21,41 MG: "plantację winnych krzewów"
12 Mat 21,46 MG: "zatrzymać"
13 Mat 21,46 MG: "przestraszyli się".


Idź do Ewangelia Mateusza 20^Początek rozdziałuIdź do Ewangelia Mateusza 22